Đánh giá lại quy mô GDP

Tổng cục Thống kê họp báo công bố kết quả đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010-2017

14/12/2019

Sáng ngày 13/12/2019, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức họp báo công bố số liệu đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010-2017.

Kết quả đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước giai đoạn 2010 - 2017

13/12/2019

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) là chỉ tiêu kinh tế vĩ mô quan trọng, bên cạnh việc phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phản ánh quy mô và tốc độ phát triển của nền kinh tế, GDP còn dùng để biên soạn các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô khác...

Đánh giá lại quy mô GDP: Bức tranh kinh tế được nhận diện rõ nét hơn

13/12/2019

Sự phát triển nhanh của khu vực doanh nghiệp trong giai đoạn vừa qua chưa được phản ánh kịp thời và đầy đủ. Đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến quy mô GDP chưa được tính toán đầy đủ.

Tọa đàm đối thoại chính sách Đánh giá lại quy mô GDP của nền kinh tế: Những vấn đề đặt ra từ các góc nhìn đa chiều

31/10/2019

Sáng ngày 31/10/2019, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (ĐHKTQD) tổ chức tọa đàm Đối thoại chính sách “Đánh giá lại quy mô GDP của nền kinh tế: Những vấn đề đặt ra từ các góc nhìn đa chiều”.

Đánh giá lại Quy mô Tổng sản phẩm trong nước

12/09/2019

Sau khi Tổng cục Thống kê tiến hành đánh giá lại theo thông lệ quốc tế, quy mô Tổng sản phẩm trong nước giai đoạn 2010-2017 bình quân mỗi năm tăng 25,4%.

Sự cần thiết đánh giá lại quy mô Tổng sản phẩm trong nước

03/09/2019

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) là chỉ tiêu kinh tế vĩ mô quan trọng trong hệ thống tài khoản quốc gia. Chỉ tiêu này không chỉ phản ánh quy mô, tiềm lực của nền kinh tế mà còn là cơ sở để tính toán nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng như: Cơ cấu kinh tế, năng suất lao động xã hội, tỷ lệ bội chi ngân sách, nợ công của Chính phủ và các chỉ tiêu có liên quan khác.

Đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước là nhiệm vụ cần thiết

20/08/2019

Có 3 phương pháp dùng để biên soạn chỉ tiêu thống kê tổng sản phẩm trong nước (GDP): Phương pháp sản xuất, phương pháp sử dụng và phương pháp thu nhập. Hiện nay, Tổng cục Thống kê đang sử 3 phương pháp này trong biên soạn GDP. Hàng quý Tổng cục Thống kê dùng phương pháp sản xuất và phương pháp sử dụng và 5 năm sử dụng phương pháp thu nhập.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top