KINH TẾ - XÃ HỘI
Quý I/2020 tình hình sản xuất kinh doanh ngành xây dựng không thực sự khả quan

Dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của khu vực doanh nghiệp. Theo nhận định của các doanh nghiệp xây dựng trong quý I/2020 tình hình sản xuất kinh doanh không mấy khả quan.

TƯ LIỆU ĐỊA PHƯƠNG
Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình: Nỗ lực vì sức khỏe nhân dân

Những năm qua, Trung tâm Y tế huyện Nguyên Bình đã có nhiều nỗ lực trên tất cả các mặt công tác và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, từng bước tạo được niềm tin sâu sắc trong lòng người dân.

Top