Video
Tìm cách hỗ trợ doanh nghiệp bị tổn thương

Từ ngày 10-20/9, Tổng cục Thống kê thực hiện cuộc điều tra đột suất đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (lần 2).

QUỐC TẾ
Đại dịch Coivd-19: Cuộc chiến chưa có hồi kết

Làn sóng Covid thứ 2 đang diễn ra cho thấy, các quốc gia trên thế giới tuy đã nỗ lực cải thiện tình hình nhưng cuộc chiến vẫn chưa có dấu hiệu của sự kết thúc.

Top