KINH TẾ - XÃ HỘI
Du lịch Việt tổn thất nặng nề mùa dịch Covid-19

Sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19 lan rộng tới 209 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã khiến ngành Du lịch Việt Nam bị tổn thất nặng nề: Ước tính, con số thiệt hại do COVID-19 đối với ngành du lịch Việt có thể lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

QUỐC TẾ
Châu Âu chật vật đối phó với cơn gió ngược Covid-19

Theo các chuyên gia, những biện pháp đóng cửa biên giới do covid 19 sẽ gây tác động trong dài hạn, có thể dẫn đến một cuộc suy thoái kinh tế tại các quốc gia Châu Âu cũng như toàn thế giới.

Top