Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Quảng Ninh: Ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn II

01/07/2021

Sáng 1/7, tại TP Hạ Long, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính TP Hạ Long tổ chức lễ ra quân tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn II khối sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Lễ ra quân tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 tại Quảng Nam

01/07/2021

Sáng nay 1/7, tại UBND phường An Xuân (thành phố Tam Kỳ), Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh tổ chức lễ ra quân Tổng điều tra Kinh tế giai đoạn 2. Dự lễ ra quân có đại diện lãnh đạo Cục thống kê Quảng Nam, UBND thành phố Tam Kỳ và các giám sát viên, điều tra viên.

Hà Tĩnh ra quân giai đoạn 2 cuộc Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính

01/07/2021

Sáng 1/7, tại huyện Hương Khê, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính Hà Tĩnh và huyện Hương Khê tổ chức lễ ra quân giai đoạn 2 cuộc Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 (gọi tắt là TĐT giai đoạn 2).

Nam Định quyết tâm thực hiện tốt thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn II

30/06/2021

Thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn II, đúng ngày 1/7/2021, hầu hết địa phương trên cả nước đã tổ chức Lễ ra quân triển khai thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế. Ban chỉ đạo Trung ương đã thành lập các đoàn công tác tham dự Lễ ra quân tại một số địa phương.

Giải pháp ứng phó, xử lý một số tình huống trong quá trình thu thập thông tin tại địa bàn trong Tổng điều tra kinh tế giai đoạn II

24/06/2021

Thực hiện Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ngày 03/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương về việc ban hành phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021, từ ngày 01- 30/7/2021, Tổng điều tra kinh tế giai đoạn II được thực hiện đồng thời trên cả nước.

Một số vấn đề cần lưu ý trong thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế giai đoạn II

24/06/2021

Tổng điều tra kinh tế giai đoạn II đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh các thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng có một số điểm mới, thay đổi so với Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

Khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng thực hiện thành công Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn II

24/06/2021

Tổng điều tra kinh tế là một trong ba cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia được quy định trong Luật Thống kê với chu kỳ thu thập thông tin là 5 năm một lần. Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được thực hiện theo Quyết định số 307/ QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ, đây là cuộc Tổng điều tra kinh tế lần thứ 6 tại Việt Nam.

Hà Tĩnh sẵn sàng cho cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021

04/03/2021

Thực hiện các văn bản hướng dẫn của BCĐ TW về việc tiến hành TĐT kinh tế năm 2021, tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 2920/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 về thành lập Ban chỉ đạo TĐT kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng Ban; Cục trưởng Cục Thống kê làm Phó ban Thường Trực; Giám đốc Sở Nội vụ làm phó Ban, các thành viên là lãnh đạo các Sở, Ngành có liên quan; thành lập Tổ thường trực giúp BCĐ tỉnh gồm 23 đồng chí thuộc các Sở, ngành, do đồng chí Phó Cục trưởng Cục Thống kê làm Tổ trưởng.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tại Bình Định: Hoạch định chiến lược phát triển

02/03/2021

Ngày 01 tháng 3 năm 2021, tỉnh Bình Định cùng với cả nước bắt đầu tiến hành thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Đây là cuộc Tổng điều tra nhằm thu thập thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế phục vụ đánh giá phát triển về số lượng, quy mô, lao động, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và mức độ ứng dụng CNTT… làm cơ sở xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế của đất nước, địa phương.

Điều tra doanh nghiệp năm 2021 - Những thuận lợi, khó khăn trong triển khai thực hiện

28/02/2021

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là cuộc tổng điều tra quan trọng nhằm thu thập số liệu về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, nhà nước, các Bộ, ngành và địa phương; trong đó thông tin thu thập được từ Điều tra doanh nghiệp năm 2021 đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top