Văn hóa - Xã hội

70 năm ngành Xuất bản, In và Phát hành - Hành trình chuyển mình mạnh mẽ

28/09/2022

Sau 70 năm kể từ dấu mốc quan trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 122/SL thành lập Nhà in Quốc gia ngày 10/10/1952, ngành Xuất bản, In và Phát hành đang có bước chuyển mình mạnh mẽ thực hiện chuyển đổi số, phát triển bền vững.

Phát triển hạ tầng xanh Việt Nam

19/09/2022

Với sự tác động của biến đổi khí hậu ngày một rõ rệt và quá trình hóa đô thị hiện nay, chất lượng sống của người dân đang ngày một suy giảm. Để giải quyết vấn đề này, từ kinh nghiệm của nhiều quốc gia trên thế giới, Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện các giải pháp hạ tầng xanh.

Tiếp lửa cho chương trình OCOP

19/09/2022

Với mỗi cách làm sáng tạo khác nhau, Chương trình OCOP đã đánh thức các tiềm năng, lợi thế, sản xuất nông nghiệp của các địa phương và đang được tiếp thêm năng lượng bởi Quyết định số 919/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025 với những chủ trương cụ thể, đổi mới và mạnh mẽ.

Tọa đàm Tác nghiệp báo chí về vấn đề bạo hành phụ nữ và trẻ em

09/09/2022

Để nâng cao khả năng tác nghiệp báo chí của các cơ quan truyền thông về vấn đề bạo lực giới, góp phần ngăn chặn các vụ xâm phạm phụ nữ và trẻ em, ngày 09/9/2022, tại Quảng Ninh, Trường đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn phối hợp với UNESCO tổ chức Tọa đàm Tác nghiệp báo chí về vấn đề bạo hành phụ nữ và trẻ em.

Tiếp tục chú trọng công tác phòng ngừa tai nạn và chăm sóc sức khỏe người lao động

25/08/2022

Với quan điểm bảo vệ tốt sức khỏe của người lao động là một yếu tố quan trọng để đẩy mạnh sản xuất phát triển, an toàn - vệ sinh lao động đã trở thành chính sách lớn, luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Bên cạnh đó, các chương trình hành động để thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động cũng được thực hiện với mục tiêu bảo đảm an toàn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, góp phần thúc đẩy Việt Nam sớm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

Phát huy sức mạnh mềm Văn hóa Việt Nam để thực hiện khát vọng xây dựng đất nước

16/08/2022

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam vừa là yêu cầu, vừa là giải pháp để khẳng định văn hóa Việt Nam trong hành trình hội nhập quốc tế và thực hiện khát vọng xây dựng đất nước.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam

26/07/2022

Những năm gần đây, vấn đề nhân lực đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của Việt Nam, đặt ra yêu cầu cấp thiết, cần nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0).

Những điểm nhấn trong bức tranh thực trạng nghèo và bình đẳng Việt Nam giai đoạn 2010-2020

25/07/2022

Bức tranh nghèo và bình đẳng của Việt Nam giai đoạn 2010-2020 được khắc họa khá rõ nét trong báo cáo đánh giá thực trạng nghèo và bình đẳng của Việt Nam năm 2022 được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố vào tháng 4 mới đây.

Khái quát hoạt động cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng tại Việt Nam qua kết quả Tổng điều tra Kinh tế năm 2021

18/07/2022

Những kết quả của cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 do Tổng cục Thống kê thực hiện đã cho thấy bức tranh rõ nét về hoạt động của các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng của Việt Nam. Theo đó, số lượng các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng qua 4 kỳ Tổng điều tra gần nhất vẫn có xu hướng tăng nhưng tốc độ đang chậm dần.

Sự phục hồi của thị trường lao động việc làm sau đại dịch Covid-19 quý II năm 2022

07/07/2022

Nỗ lực triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống xã hội, sớm khắc phục những khó khăn, thách thức, tranh thủ thời gian để đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đã có hiệu quả rõ rệt đối với thị trường lao động Việt Nam. Lực lượng lao động tăng nhanh. Số lao động bị ảnh hưởng tiêu cực do dịch Covid-19 giảm mạnh.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top