1,44 triệu người dân tại vùng núi cao, vùng khan hiếm nước được cấp nước sạch

19/06/2024 - 08:12 AM

Đây là kết quả đạt được sau gần 9 năm (từ năm 2015 - 2023) triển khai thực hiện Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia thực hiện và đã hoàn thành mục tiêu đề ra.

 1,44 triệu người dân tại vùng núi cao, vùng khan hiếm nước  được cấp nước sạch

Theo kế hoạch, Dự án có phạm vi thực hiện tại 14 tỉnh khu vực Bắc Bộ, 4 tỉnh khụ vực Bắc Trung Bộ và 7 tỉnh khu vực Nam Trung Bộ, 4 tỉnh khu vực Tây Nguyên và 10 tỉnh khu vực Nam Bộ.

Quy trình thực hiện điều tra, tìm kiếm nguồn nước của Dự án được thực hiện theo 9 bước: (1) Thu thập các tài liệu địa chất, địa chất thủy văn và các tài liệu liên quan khác; (2) khoanh định các vùng có khả năng chứa nước để tiến hành điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất; (3) thiết kế và thi công các dạng công tác điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất; (4) đánh giá các nguồn nước dưới đất, xác định các nguồn có khả năng cung cấp nước phục vụ sinh hoạt cho nhân dân; (5) tổng hợp phân tích các tài liệu thu thập, xác định các đối tượng và phạm vi điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất; (6) điều tra tìm kiếm, phát hiện các khu vực có triển vọng cung cấp nguồn nước dưới đất; (7) đánh giá trữ lượng, chất lượng, tính toán lượng nước dưới đất có thể khai thác cho 227 vùng núi cao, vùng khan hiếm nước thuộc 39 tỉnh; (8) xác định khu vực có triển vọng, hành lang, tuyến, vị trí xây dựng công trình khai thác nước dưới đất, tổng hợp kết quả điều tra trên phạm vi 227 vùng núi cao, vùng khan hiếm nước thuộc 39 tỉnh; (9) tạo công trình khai thác bền vững phục vụ cấp nước cho người dân vùng cao, vùng khan hiếm nước thuộc 39 tỉnh.

Kết quả thực hiện Dự án cho thấy, điều tra, tìm kiếm được các nguồn nước dưới đất, xác định được trữ lượng, chất lượng và lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tại 227 vùng núi cao, khan hiếm nước trên địa bàn 39 tỉnh triển khai dự án. Điểm nổi bật của dự án là đã tạo công trình khai thác bền vững phục vụ cấp nước cho người dân vùng cao, vùng khan hiếm nước. Dự án đã thi công được 678 công trình khai thác nước dưới đất. Xây dựng 227 trạm cấp nước sinh hoạt tập trung, thuộc 39 tỉnh. Bàn giao 454 công trình khai thác bền vững phục vụ cấp nước cho người dân vùng cao, vùng khan hiếm nước. Lưu lượng khai thác công trình dự báo trên phạm vi các vùng điều tra đạt khoảng 144.245 m3/ng, có thể cung cấp cho khoảng 1,44 triệu người dân (với tiêu chuẩn sử dụng nước100 lít/người/ngày).

Dự án cũng đã đánh giá đầy đủ về hiện trạng chất lượng nguồn nước dưới đất đã được điều tra, tìm kiếm, đảm bảo cấp nước cho ăn uống sinh hoạt cho nhân dân. Theo đó tổng tiềm năng tài nguyên nước dưới đất tại các vùng trong phạm vi thực hiện là 2.632.438 m3/người.

Việc đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch đảm bảo vệ sinh mang lại giá trị to lớn đối với người dân, làm giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống của người dân ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước, từ đó làm cho cuộc sống người dân dần ổn định, thêm vững tin vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; tích cực góp sức trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, kết quả của dự án góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

PV

 


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top