Tổng cục Thống kê giao ban triển khai các dự án xây dựng cơ bản đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

10/04/2023 - 10:45 AM
Sáng ngày 10/4/2023, Tổng cục Thống kê tổ chức họp giao ban quý I/2023 báo cáo tình hình triển khai các dự án xây dựng cơ bản đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương tham dự và chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến, Chủ đầu tư (Văn Phòng Tổng cục), đơn vị tư vấn, các Tổ công tác, thủ trưởng các đơn vị thụ hưởng dự án. Cuộc họp được kết nối với 45 điểm cầu của các Cục Thống kê, Chi Cục Thống kê có dự án đầu tư xây dựng cơ bản.
 
Tổng cục Thống kê họp báo cáo triển khai các dự án xây dựng cơ bản đầu tư công giai đoạn 2021-2025
Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương chủ trì cuộc họp

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, theo quy định việc triển khai đầu tư công không thực hiện riêng lẻ tại từng Cục Thống kê địa phương mà được gom lại một đầu mối do Văn phòng Tổng cục Thống kê làm chủ đầu tư. Thực hiện theo hình thức này đòi hỏi sự phối hợp rất chặt chẽ của đơn vị chủ trì và các đơn vị có liên quan. Vì là mới nên trong quá trình thực hiện sẽ nảy sinh những vướng mắc, do đó Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương yêu cầu các đơn vị liên quan trao đổi trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở để giải quyết các vấn đề, vì mục tiêu cao nhất nhằm tạo ra những giá trị tốt nhất, cơ sở vật chất cho ngành, cho các công chức, viên chức của Ngành trong hiện tại và tương lai. 

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Bình - Chánh Văn phòng Tổng cục, đại diện Chủ đầu tư báo cáo đại biểu tham dự về tình hình triển khai các dự án xây dựng cơ bản đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Theo đó, thực hiện Kết luận số 316 ngày 7/2/2022 của Tổng cục trưởng về việc thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2021-2025, Văn phòng Tổng cục (VPTC) được giao chủ trì (4 công việc) và phối hợp 2 nhiệm vụ với Vụ Kế hoạch tài chính (KHTC) và Vụ Tổ chức cán bộ (TCCB). Đến nay, các công việc được giao chủ trì đã hoàn thành, cụ thể: Văn phòng Tổng cục đã dự thảo, lấy ý kiến, hội thảo, trình Tổng cục trưởng và triển khai thực hiện các dự án khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Tổng cục Thống kê; Lấy ý kiến và trình Tổng cục trưởng Ban hành Quyết định số 60/QĐ-TCTK ngày 10/2/2023 quy định một số nội dung về nhận diện thiết kế xây dựng trụ sở làm việc các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê làm căn cứ thống nhất để Chủ đầu tư, đơn vị thụ hưởng và các đơn vị tư vấn thiết kế phối hợp thực hiện; Trình lãnh đạo Tổng cục ban hành Quyết định thành lập các Tổ công tác để triển khai thực hiện các dự án, tổng số 59 Tổ công tác ở 55 Cục Thống kê các tỉnh; 4 đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê là Trường Cao đẳng Thống kê, Trường Cao đẳng thống kê II, Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin và Văn phòng Tổng cục. Đồng thời, VPTC đã ban hành 07 công văn hướng dẫn giải quyết các vướng mắc phát sinh cho các đơn vị thụ hưởng; Đã tiến hành 39 cuộc họp có với các đơn vị thụ hưởng dự án để thống nhất thiết kế, công năng công trình và giải quyết vướng mắc về đất dự án với tổng số người tham dự là 1104 lượt người.
 
Tổng cục Thống kê họp báo cáo triển khai các dự án xây dựng cơ bản đầu tư công giai đoạn 2021-2025 1
Ông Nguyễn Bình - Chánh VPTC, đại diện Chủ đầu tư báo cáo tình hình thực hiện

Năm 2022, các dự án chuẩn bị đầu tư đã cơ bản được triển khai xong với tổng số 25 dự án, trong đó, cấp Chi cục là 18 dự án, cấp cục là 6 dự án, cấp Tổng cục là 1; giải ngân 100% vốn đầu tư được giao. Đã thương thảo và ký kết hợp đồng với 13 dự án về khảo sát xây dựng, 25 dự án lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; 25 đơn vị thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật; 25 đơn vị Quản lý dự án.

Tính đến ngày 31/3/2023, có 04 dự án trình Vụ KHTC tiến hành thẩm định, 16 dự án đang tiến hành thẩm tra, 03 dự án đã thống nhất thiết kế kiến trúc nhưng chưa xong báo cáo kinh tế - kỹ thuật, 01 dự án phát sinh hoạt động kiểm định nên phải chờ kết quả kiểm định tư vấn mới lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, 02 dự án chưa thống nhất thiết kế kiến trúc chung để xây dựng báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Về công tác giải ngân năm 2023 đối với các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2022, tổng số vốn đầu tư được giao năm 2023 là: 9.381 triệu đồng; trong đó: giao cho 25 dự án năm 2022 là 4.804 triệu đồng và giao cho 29 dự án mới năm 2023 là 4.577 triệu đồng. Đến ngày 31/3/2023, 13 Dự án có hoạt động khảo sát xây dựng đang hoàn thiện hồ sơ, xác nhận khối lượng, thanh lý hợp đồng chuyển kho bạc thanh toán.

Đối với các dự án năm 2023, có 29 dự án được thông báo vốn thực hiện và đang được thực hiện đảm bảo tiến độ giai đoạn 1. Tính đến ngày 31/3/2023 có 17/23 dự án đã tiến hành khảo sát xây dựng, 13 dự án đang tiến hành khảo sát phương án và lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Có 04 dự án đã thống nhất thiết kế kiến trúc; 12 dự án chưa triển khai, trong đó 10 dự án vướng đất dự án.

Nhìn chung, Chủ đầu tư bước đầu đã triển khai theo đúng quy trình, quy định của pháp luật; Sự phối hợp tốt giữa chủ đầu tư và các đơn vị thụ hưởng, đặc biệt là thống nhất thiết kế sơ bộ và công năng, bám sát theo quy chế được ban hành để thực hiện; Phối hợp giữa VPTC và Vụ KHTC đảm bảo thông suốt, đối với các nhà thầu đã cơ bản lựa chọn được các nhà thầu có uy tín, chất lượng, nghiêm túc trong triển khai nhiệm vụ đảm bảo thời gian và chất lượng. Vướng mắc trong quá trình thực hiện tuy có nhưng cơ bản được giải quyết, chỉ còn tồn tại 1, 2 dự án. Các Tổ công tác đã phát huy tác dụng tốt là đầu mối phối hợp giữa chủ đầu tư với đơn vị thụ hưởng và các nhà thầu, tránh chồng lấn công việc, việc giao ban thường xuyên hàng tuần của VPTC về công tác quản lý dự án đã nhanh chóng xử lý các vấn đề phát sinh, đốc thúc các nhà thầu triển khai thực hiện đúng tiến độ.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của các đơn vị vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế. Điển hình như: Đầu tư XDCB là công việc khó, chưa bao giờ triển khai trên diện rộng và đa dạng như vậy trong ngành Thống kê; công chức của VPTC là kiêm nhiệm, khối lượng công viêc rất lớn, đòi hỏi tỉ mỉ và đúng pháp luật… Bên cạnh đó, một số đơn vị còn lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện, đã chủ động triển khai các bước chưa được phê duyệt, chưa phân định rõ vướng mắc về cấp đất và cho phép xây dựng. Giao vốn của Bộ Kế hoạch và đầu tư đối với các dự án của Tổng cục Thống Kê mới ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư, giao theo đợt, không giao tổng thể cả năm để đảm bảo tính chủ động của Chủ đầu tư. Ngoài ra còn một số vướng mắc về đảm bảo quy định pháp luật, áp lực giải ngân đúng thời hạn, vướng mắc về đất xây dựng dự án, thanh lý tài sản…

Trong Quý II/2023, VPTC xác định phương hướng thực hiện các dự án đầu tư XDCB. Trong đó nhấn mạnh, đối với hoạt động giải ngân: Hoàn thiện hồ sơ dự án để quyết toán hoạt động khảo sát, tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật của 25 dự án khởi động năm 2022; hoàn thiện hồ sơ và tạm ứng hoạt động khảo sát, tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật của 29 dự án khởi động năm 2023. Đối với hoạt động triển khai dự án, Tiếp tục hoàn thiện và quyết toán hoạt động khảo sát của 13 dự án khởi động năm 2022, Hoàn thiện hồ sơ để tạm ứng 23 dự án khảo sát năm 2023; Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh các phần công việc nhằm đảm bảo tiến độ dự án; Tập trung cao độ cho các dự án trọng điểm như trụ sở các Cục Thống kê, Cục TTDL, trường Cao đẳng Thống kê và Cao đẳng Thống kê II; Cập nhật tài liệu các dự án lên phần mềm quản lý Tài liệu của Tổng cục Thống kê để các Tổ công tác và đơn vị thụ hưởng dự án chủ động phối hợp thực hiện.

 
Tổng cục Thống kê họp báo cáo triển khai các dự án xây dựng cơ bản đầu tư công giai đoạn 2021-2025 4
Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến phát biểu ý kiến tại cuộc họp

 
Trong phần thảo luận, Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn đã trả lời một số ý kiến thắc mắc của các đơn vị có dự án chậm tiến độ triển khai. 

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến lưu ý các đơn vị cân nhắc về diện tích đất sử dụng để xây dựng, sửa chữa, phù hợp với công năng, định mức diện tích sử dụng; đồng thời lưu ý một số đơn vị cân nhắc vị trí xây dựng mới trụ sở dựa theo dự án sát nhập địa giới hành chính của nhà nước cho phù hợp, tuân thủ chủ trương đã phê duyệt...

 
Tổng cục Thống kê họp báo cáo triển khai các dự án xây dựng cơ bản đầu tư công giai đoạn 2021-2025 3
Toàn cảnh cuộc họp

Kết thúc cuộc họp, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đánh giá cao Văn phòng Tổng cục, dù nhận nhiệm vụ khó, lần đầu tiên triển khai nhưng đã rất tích cực vừa làm vừa thực hiện đúng quy chế, cố gắng làm rõ vai trò của từng đơn vị, xác định rõ vị trí, trách nhiệm của từng đơn vị với từng phần việc. Tổng cục trưởng cũng nhất trí với ý kiến của Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến về việc tuân chủ đúng chủ trương đã phê duyệt; và cũng yêu cầu cần có giám sát cụ thể, phân công, kiểm tra chéo; thông báo tiến độ dự án thường xuyên... giúp cho việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản được hiệu quả./.
 
Tin, ảnh: Thu Hiền
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top