Hội thảo lần 2 góp ý dự thảo Khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

17/04/2023 - 10:40 AM
Sáng ngày 17/4/2023, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược Thống kê Việt Nam giai đoạn 2921-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương tham dự và chủ trì buổi Hội thảo. Tham dự Hội thảo có các Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Trung Tiến, Nguyễn Thanh Dương, lãnh đạo các Vụ, Chánh Văn phòng Tổng cục, Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc TCTK. Buổi Hội thảo được kết nối trực tuyến với các Cục Thống kê của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Hội thảo góp ý dự thảo Khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương phát biểu khai mạc Hội thảo

Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (viết gọn là Chiến lược) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2014/QĐ-TTg ngày 01/12/2021. Sau khi Chiến lược được phê duyệt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược của quốc gia; các bộ, ngành, địa phương phương xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược của đơn vị. Nhằm giám sát việc triển khai thực hiện, đảm bảo các mục tiêu, kế hoạch đề ra trong Chiến lược đều được các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả, Tổng cục Thống kê đang tiến hành xây dựng dự thảo Khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược. Dự thảo Khung theo dõi, đánh giá Chiến lược đã được lấy ý kiến lần 1 tại Hội thảo ngày 17/11/2022; sau khi nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý, Viện Khoa học Thống kê (KHTK) đã phối hợp với các đơn vị trong Tổng cục hoàn thiện dự thảo của Khung theo dõi, đánh giá. Buổi Hội thảo được tổ chức để lấy ý kiến góp ý dự thảo Khung theo dõi, đánh giá Chiến lược trước khi trình Bộ trưởng phê duyệt và ban hành.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, Khung theo dõi, đánh giá Chiến lược cần được xây dựng với những hướng dẫn chi tiết, làm rõ thêm để đưa ra được những đánh giá khách quan hàng năm. Qua đây, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đề nghị Viện KHTK làm rõ những nội dung thay đổi so với kỳ trước, sự thay đổi được thể hiện ở từng phần hay toàn bộ. Ngoài ra, cần làm rõ nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân, nhất là về đối tượng sẽ đánh giá các chỉ tiêu cấp quốc gia, nguồn gốc dữ liệu làm căn cứ đánh giá; phân công nhiệm vụ rõ ràng. Tổng cục trưởng đề nghị trong quá trình thực hiện, các báo cáo cần được thực hiện tuần tự từ xa đến gần, từ khái quát đến từng chi tiết, mối liên kết giữa các chỉ tiêu với Khung đánh giá. Các đơn vị cần nghiên cứu, đóng góp ý kiến về nội dung chính của dự thảo Khung theo dõi, đánh giá và phối hợp chặt chẽ với Viện Khoa học Thống kê là đơn vị đầu mối, để cùng thực hiện nhằm đảm bảo tính khả thi khi triển khai.

Tại Hội thảo, đại diện Viện Khoa học Thống kê đã trình bày Dự thảo Khung theo dõi, đanh giá thực hiện Chiến lược Thống kê Việt Nam giai đoạn 2921-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, Viện KHTK đã đề xuất 65 chỉ tiêu đánh giá các mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể, trong đó có 2 chỉ tiêu đánh giá mục tiêu tổng quát, 63 chỉ tiêu đánh giá nhóm mục tiêu cụ thể. Trong 63 chỉ tiêu đánh giá mục tiêu cụ thể, có 26 chỉ tiêu chính, 22 chỉ tiêu phụ và 15 chỉ tiêu theo dõi.

 
Dưới sự chỉ đạo, chủ trì của Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương, các đơn vị tham dự Hội thảo đã có những ý kiến đóng góp một cách nghiêm túc, trên tinh thần xây dựng đối với Dự thảo Khung theo dõi, đánh giá Chiến lược. Hầu hết đại biểu tham dự Hội thảo đều nhất trí với Khung theo dõi, đánh giá Chiến lược được Viện KHTK xây dựng và sửa đổi dựa trên góp ý lần 1. Bên cạnh đó có một số đóng góp được tập trung vào các nội dung: Cần xác định thời gian theo dõi, đánh giá thực hiện; Thể hiện chi tiết hơn nữa các quy định trong phụ lục để các địa phương có căn cứ đánh giá, thực hiện; Tin học hóa các quy trình để các đơn vị có thể thực hiện được hàng năm, từ đó có cơ sở thực hiện đánh giá cuối kỳ và giữa kỳ; Các chỉ tiêu được giao đến các bộ, ngành địa phương cần được rà soát kỹ và xem xét lại khả năng khả thi của nguồn số liệu do địa phương cung cấp; Xác nhận vị trí, nhiệm vụ của từng nhân lực thực hiện công tác thống kê làm cơ sở đánh giá chất lượng thống kê; Thực hiện song hành các Khung đánh giá…
 
Hội thảo góp ý dự thảo Khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045  2
Toàn cảnh buổi Hội thảo

Kết luận tại Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đánh giá cao Viện Khoa học Thống kê với nguồn nhân lực có hạn, thời gian có hạn, lần đầu thực hiện công việc này những đã đưa ra được Dự thảo Khung theo dõi đánh giá Chiến lược rất bài bản, có nhiều đổi mới và thể hiện được sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị. Qua các ý kiến đóng góp ở buổi Hội thảo, Tổng cục trưởng đề nghị một số nội dung: Thống nhất cách thức ban hành Khung theo dõi, đánh giá Chiến lược tập trung vào phạm vi thời gian của giai đoạn 2021-2030. Về cách thức, sẽ đánh giá theo các mục tiêu của Chiến lược với từng hoạt động cụ thể, các hoạt động cần gắn được với mục tiêu; xem xét, rà soát kỹ Khung thực hiện Chiến lược; trong quá trình triển khai cần đánh giá được tiến độ thực hiện từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành; cần phối hợp thêm với các đơn vị và làm rõ các chỉ tiêu; đồng thời có sự so sánh với khu vực, quốc tế làm căn cứ đánh giá. Các Chỉ tiêu cần tập trung vào tính khả thi, so sánh quốc tế; làm rõ nguyên tắc, phân công phối hợp giữa các đơn vị, giữa địa phương, bộ, ngành trên cả nước... Theo đó, Tổng cục trường Nguyễn Thị Hương yêu cầu Viện KHTK tiếp tục hoàn thiện, các đơn vị có liên quan, đặc biệt là các địa phương phối hợp thực hiện theo các nội dung đã được phân công./.

Tin, ảnh: Thu Hiền
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top