Cơ quan Tổng cục Thống kê - Tổng kết công tác Đảng năm 2023 và Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

20/05/2024 - 12:16 PM
Sáng ngày 20/5/2024, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023 và Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Tham dự Hội nghị có Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương; các Phó Bí thư Đảng ủy; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; cấp ủy Đảng bộ bộ phận và cấp ủy các Chi bộ; đại diện Công đoàn, đoàn Thanh niên cơ quan TCTK và các Đảng viên ưu tú thuộc Đảng bộ TCTK.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, Đảng bộ Tổng cục Thống kê là tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có số lượng tổ chức Đảng cấu thành hiện nay gồm: 22 Chi bộ, 01 Đảng bộ bộ phận gồm 246 Đảng viên. Do vậy, Đảng ủy Tổng cục Thống kê luôn xác định việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng là một trong những nội dung hết sức quan trọng để xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, nhằm thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị được giao.

 
Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023 và Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024
Đồng chí Nguyễn Thị Hương - Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng TCTK phát biểu tại Hội nghị

Trong năm 2023, Đảng ủy Tổng cục Thống kê đã bám sát chương trình công tác của Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng, từ công tác chính trị tư tưởng, dân vận, công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương. Đảng bộ TCTK đã thực hiện tốt các Chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ chủ yếu của công tác Đảng cũng như nhiệm vụ chính trị đã triển khai tại Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác năm 2023 và nhiệm vụ đột xuất được giao, trong đó có 08 nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục Thống kê, góp phần vào thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng năm 2023 của toàn Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, thời gian tới, Đảng ủy TCTK sẽ tiếp tục chỉ đạo các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trong đó, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác quản lý đảng viên, công tác tổ chức xây dựng đảng gắn với tổ chức xây dựng bộ máy và sắp xếp công chức, viên chức, công tác sinh hoạt đảng... nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ và đội ngũ đảng viên. Đảng bộ TCTK phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao hằng năm.

 
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tuyên, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Báo cáo cho biết, năm 2023, ngành Thống kê phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết, trách nhiệm, tiếp tục đổi mới, khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác. Đảng ủy Tổng cục cùng cấp uỷ các đơn vị trực thuộc đã tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng trong việc phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt kế hoạch công tác đề ra. Qua đó, Đảng ủy TCTK đã cơ bản hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao và đạt những kết quả quan trọng. Cụ thể:

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Thống kê đã bám sát kế hoạch hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết, trách nhiệm, tiếp tục đổi mới, khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác theo đúng tinh thần chủ đề của Ngành đã đặt ra là “Ổn định tổ chức, tăng cường năng lực, đẩy mạnh kết nối, nâng cao chất lượng thông tin thống kê”.

Bên cạnh đó, thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy và Chính quyền, năm 2023, Đảng ủy TCTK đã tích cực và thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Tổng cục trong triển khai nhiệm vụ chính trị được giao. Nghiêm túc thực hiện công tác đánh giá cán bộ, Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc đã phối hợp, tham gia ý kiến với lãnh đạo đơn vị cùng cấp về quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Phối hợp với Lãnh đạo Tổng cục trong rà soát, điều chỉnh phân công nhiệm vụ của Ban Thường vụ, phát huy tốt nhất sở trường của các đồng chí trong Đảng ủy. Đảng ủy các cấp trực thuộc đã tăng cường phối hợp với lãnh đạo đơn vị cùng cấp trong công tác kiểm tra, giám sát và nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát.

 
Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023 và Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 1
Đồng chí Nguyễn Văn Tuyên - Phó Bí thư Đảng ủy trình bày Báo cáo Tổng kết  công tác đảng năm 2023,
triển khai nhiệm vụ năm 2024
 
Về công tác xây dựng Đảng, đã thực hiện tốt các công tác xây dựng Đảng, bao gồm: Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tuyên giáo; Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng và đảng viên; Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể.

Đánh giá chung về công tác Đảng trong năm 2023, Báo cáo cho thấy, Đảng ủy cơ quan đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Tổng cục trong lãnh đạo các cấp ủy đảng, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Các cấp ủy đảng đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt, đúng quy định công tác quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 và bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng ủy; công tác tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 được thực hiện khoa học, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cả về nội dung và tiến độ. Công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tổ chức, cán bộ tiếp tục được chú trọng. Công tác phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Trung ương được triển khai có hiệu quả. Công tác dân vận luôn được các cấp ủy, tổ chức đoàn thể quan tâm, chú trọng các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của công chức, viên chức và người lao động. Các hoạt động xã hội - từ thiện thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên, người lao động, đạt hiệu quả tốt, có tính lan tỏa giá trị nhân văn, vì cộng đồng.

Tuy nhiên, công tác Đảng trong năm 2023 vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Việc triển khai báo cáo ở một số tổ chức cơ sở đảng còn chậm, khiến công tác tổng hợp, báo cáo chung của Đảng bộ bị ảnh hưởng, đôi lúc chưa kịp thời; một số cơ sở đảng còn lúng túng trong thực hiện các nghiệp vụ công tác Đảng. Nguyên nhân là so khối lượng công tác chuyên môn tại các đơn vị ngày càng nhiều, phát sinh nhiều yêu cầu đột xuất đòi hỏi phải giải quyết với tiến độ gấp; đồng thời, các đồng chí cấp ủy viên mới được bầu chưa có nhiều kinh nghiệm công tác Đảng, cần có quá trình nghiên cứu, tập huấn nghiệp vụ.

Về nhiệm vụ năm 2024, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đảng ủy Tổng cục Thống kê tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung công tác gồm: (1) Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; phối hợp với Lãnh đạo Tổng cục trong chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị. (2) Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, quần chúng. (3) Duy trì và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhằm phòng ngừa các nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, trong sạch của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan và của từng đơn vị. Tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nghiêm túc triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021, Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương.

Các mục tiêu chủ yếu được đề ra trong năm 2024, đó là: (1) Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ được nghiên cứu, quán triệt và phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của cấp trên; 100% cấp ủy trực thuộc xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương. (2) 100% chi bộ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với lĩnh vực công tác của từng tổ chức đảng. (3) Tiếp tục bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú, phấn đấu kết nạp 08 đảng viên mới trở lên. (4) 100% đảng bộ, đảng bộ bộ phận, chi bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó 90% đảng bộ, đảng bộ bộ phận, chỉ bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và có 20% đảng bộ, đảng bộ bộ phận, chỉ bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; (5) 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 100% đảng ủy, chỉ ủy trực thuộc xây dựng, triển khai chương trình công tác và chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2024 đúng thời hạn; đảng ủy bộ phận và chỉ ủy phân công cấp ủy viên và cán bộ làm công tác kiểm tra theo quy định.

Qua đó, Đảng ủy TCTK cũng đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 với các nội dung về:  Lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; Công tác chính trị, tư tưởng, tuyên giáo; Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể.

 
Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023 và Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 2
Đồng chí Nguyễn Trung Tiến - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng TCTK báo cáo về công tác kiểm tra,
giám sát và kỷ luật Đảng năm 2023

Báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2023, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến cho biết, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các chi bộ trực thuộc và theo dõi, đôn đốc cấp ủy các chi bộ, đảng bộ quan tâm công tác giáo dục cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt Quy định 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên thường xuyên giữ mối quan hệ với tổ chức cơ sở Đảng nơi cư trú và thực hiện tốt Quy định 19 điều đảng viên không được làm. Các chi ủy đã thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy: Xây dựng Chương trình kiểm tra giám sát năm theo hướng dẫn của Đảng ủy Tổng cục Thống kê, bám sát theo Chương trình công tác năm và Chương trình công tác nhiệm kỳ của chi bộ. Đồng thời xây dựng Quy chế phối hợp công tác giữa Chính quyền đơn vị và chi ủy.

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, Đảng ủy Tổng cục Thống kê tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong năm 2024.

Thay mặt Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến điều hành phiên thảo luận tại hội nghị. Đại biểu đại diện các Chi bộ tham dự Hội nghị đã đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng, chia sẻ những cách làm hay, hiệu quả để các chi bộ tham khảo, học hỏi, nghiên cứu để cùng phát triển và tiến bộ như: Chi bộ Vụ Thống kê tổng hợp và Phổ biến Thông tin Thống kê, Chi bộ Tạp chí Con số và Sự kiện.

Nhân dịp này, Đảng ủy Tổng cục Thống kê đã công bố quyết định và trao tặng các danh hiệu thi đua - khen thưởng năm 2023 cho các đảng viên và Chi bộ đã hoàn thành nhiệm vụ và đạt thành tích cao trong năm 2023 và huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đảng viên theo quy định.

 
Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023 và Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 3
Toàn cảnh Hội nghị

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Tổng cục Thống kê đã thành công tốt đẹp. Các phương hướng, nhiệm vụ của năm 2024 đã được toàn Hội nghị thống nhất thông qua./.
 
Một số hình ảnh trao tặng khen thưởng và huy hiệu tại Hội nghị
Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023 và Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 4

Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023 và Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 5

Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023 và Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 6

Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023 và Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 7

Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023 và Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 8

Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023 và Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 9

Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023 và Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 10
 

Thu Hiền

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top