Đoàn công tác Tổng cục Thống kê làm việc tại Bạc Liêu

25/10/2022 - 09:19 AM
Sáng ngày 25/10/2022, trong khuôn khổ chuyến công tác khảo sát nguồn thông tin biên soạn báo cáo kinh tế - xã hội phục vụ xây dựng phần mềm biên soạn báo cáo kinh tế - xã hội, đoàn công tác của Tổng cục Thống kê (TCTK) do Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến dẫn đầu đã có buổi làm việc với Cục Thống kê (CTK) tỉnh Bạc Liêu. Tham dự buổi làm việc, có đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan thuộc TCTK, lãnh đạo Cục và lãnh đạo các Phòng thuộc CTK tỉnh Bạc Liêu.
 
Đoàn công tác Tổng cục Thống kê đến làm việc tại Bạc Liêu
Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến dẫn đầu đoàn công tác làm việc tại tỉnh Bạc Liêu

Trước đó, TCTK đã có công văn số 1701/TCTK-TKTH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc khảo sát nguồn thông tin biên soạn báo cáo kinh tế - xã hội phục vụ xây dựng phần mềm biên soạn báo cáo kinh tế - xã hội. Theo đó, nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước ở Trung ương và địa phương được kịp thời, chính xác, Tổng cục Thống kê sẽ tin học hóa quá trình biên soạn Báo cáo thống kê về tình hình kinh tế - xã hội của cả nước và các địa phương. Để thực hiện nhiệm vụ này, Tổng cục Thống kê sẽ tiến hành khảo sát nguồn thông tin xây dựng phần mềm biên doạn báo cáo kinh tế - xã hội tại tỉnh Bạc Liêu.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác TCTK cùng với cán bộ, công chức CTK Bạc Liêu đã tiến hành các nội dung làm việc về: Nghiệp vụ thực hiện và các nguồn số liệu phục vụ Báo cáo Tỉnh - Huyện - Xã, chế độ báo cáo ngành Thống kê và chế độ báo cáo khác; Tình hình thực hiện và nhu cầu khai thác số liệu phục vụ xây dựng Báo cáo kinh tế - xã hội các cấp; Ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập và tổng hợp số liệu phục vụ các chế độ báo cáo.

Báo cáo Đoàn công tác TCTK, ông Nguyễn Thanh Hải - Cục trưởng CTK Bạc Liêu cho biết, trên cơ sở nhiệm vụ công tác chuyên môn Tổng cục Thống kê giao và yêu cầu phục vụ địa phương. Cục Thống kê Bạc Liêu luôn bám sát kế hoạch của Tổng cục Thống kê, chủ động thực hiện một số công việc đột xuất của Tổng cục Thống kê. Trong năm 2022, đơn vị đã hoàn thành các chế độ báo cáo thống kê theo kế hoạch công tác của Tổng cục Thống kê giao ở tất cả các lĩnh vực thống kê. Các báo cáo thực hiện, đảm bảo đầy đủ nguồn số liệu từ cơ sở, đúng biểu mẫu, đầy đủ chỉ tiêu, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê đúng theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê, chất lượng báo cáo đảm bảo độ tin cậy cao. CTK Bạc Liêu đã thực hiện 75 biểu mẫu theo quy định tại Thông tư 01/2019/TT-BKHĐT.

 
Đoàn công tác Tổng cục Thống kê đến làm việc tại Bạc Liêu 1
Cục trưởng CTK Bạc Liêu Nguyễn Thanh Hải báo cáo tình hình công việc với Đoàn công tác

Nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo các cấp, CTK Bạc Liêu gặp nhiều thuận lợi khi hầu hết các ngành luôn tích cực hợp tác để cùng thực hiện chế độ báo cáo; Số liệu thống kê ngày càng phát huy tác dụng và đã trở thành một trong những căn cứ quan trọng để lập kế hoạch, xây dựng chiến lược, đánh giá, phân tích thực trạng và xu hướng phát triển tình hình kinh tế - xã hội trong phạm vi của tỉnh cũng như của từng ngành, từng địa phương. Việc thu thập các chỉ tiêu thống kê theo phương thức hiện đại, cùng với ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong các khâu từ thu thập số liệu đầu vào đến tổng hợp giúp rút ngắn cho quá trình tổng hợp, công bố thông tin thống kê kịp thời nên công tác phổ biến thông tin thống kê trong những năm qua đã được tăng cường với nhiều hình thức khác nhau.

Qua buổi làm việc, CTK Bạc Liêu cũng đề xuất với đoàn công tác TCTK thiết kế và hoàn thiện chương trình CAPI cho các cuộc điều tra theo hướng dễ tiếp cận, để điều tra viên dễ dàng thực hiện. Tiếp tục nâng cấp hệ thống đường truyền để điều tra viên thuận lợi khi đăng nhập, đồng bộ, sử dụng CAPI trong quá trình thu thập thông tin tại địa bàn. Đồng thời, hoàn thiện trang Web quản lý, giám sát để xuất các biểu tổng hợp, xuất dữ liệu kịp thời đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin.

Đoàn công tác TCTK cũng đã giới thiệu với CTK Bạc Liêu về biểu mẫu khảo sát nghiệp vụ hình thành dữ liệu phục vụ báo cáo kinh tế - xã hội. Theo đó, các nội dung khảo sát sẽ tập trung vào: (1) Việc tham mưu UBND ban hành văn bản hướng dẫn thu thập thông tin cho các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh; (2) Thực hiện báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tại tỉnh của CTK; (3) Tình hình thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành thống kê ở tất cả các lĩnh vực thống kê; (4) Thực hiện báo cáo cấp Tỉnh – Huyện - Xã; (5) Một số nội dung khác và các đề xuất kiến nghị. Các đại biểu tham dự buổi làm việc với tinh thần nghiêm túc, cùng nhau thảo luận về các nội dung khảo sát.

 
Đoàn công tác Tổng cục Thống kê đến làm việc tại Bạc Liêu 2
Toàn cảnh Đoàn công tác TCTK làm việc với CTK Bạc Liêu

Theo kế hoạch công tác, buổi chiều cùng ngày, Đoàn công tác TCTK tiếp tục làm việc cùng Chi cục Thống kê thị xã Giá Rai với các nội dung như trên. Với các phòng thuộc UBND cấp huyện, các nội dung làm việc sẽ tập trung vào: Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện; Xác định nguồn dữ liệu để tính toán các số liệu chỉ tiêu của các phòng, ban trực thuộc UBND huyện; Tình hình phối hợp xây dựng báo cáo kinh tế - xã hội của huyện.

Kế hoạch sáng ngày 26/10/2022, Đoàn công tác sẽ làm việc với các Sở, ngành của tỉnh Bạc Liêu về rà soát, đánh giá tình hình thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh của các Sở, ngành; Xác định nguồn dữ liệu để tính toán các số liệu chỉ tiêu của các Sở, ngành; Tình hình phối hợp xây dựng Báo cáo kinh tế - xã hội Tỉnh./.

 
Thu Hiền (Theo nguồn tin của CTK Bạc Liêu)

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top