Bắc Giang: Hội nghị trực tuyến phổ biến Luật Thống kê sửa đổi và triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045

27/12/2022 - 09:39 PM


Ngày 27/12/2022, UBND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê và triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 tỉnh Bắc Giang. Dự chủ trì điểm cầu tỉnh có ông Phan Thế Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo Cục Thống kê, các Sở, ngành; các công chức làm công tác thống kê tại các Sở, ngành. Dự điểm cầu các huyện, thành phố có đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, Trưởng phòng Tư pháp; Công chức làm tổng hợp Văn phòng UBND cấp huyện; Lãnh đạo và công chức Chi cục Thống kê.
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Phan Thế Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã khẳng định Luật Thống kê sửa đổi là cơ sở pháp lý quan trọng để ngành Thống kê thực hiện các hoạt động thống kê nhà nước, Luật đã khắc phục những bất cập, đáp ứng yêu cầu đổi mới, tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác thống kê trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, bổ sung quy định về chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao chất lượng thông tin thống kê.
 
    
Ông Phan Thế Tuấn- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phát biểu khai mạc Hội nghị
 
Cùng với Luật Thống kê sửa đổi, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 tỉnh Bắc Giang nhằm sản xuất, cung cấp và phổ biến thông tin thống kê; tạo lập đầy đủ, đồng bộ và kịp thời về môi trường pháp lý, bộ máy tổ chức, nguồn nhân lực, tài lực cho hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh.
 
Đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Lãnh đạo các Sở, ngành, các địa phương nghiêm túc chấp hành luật Thống kê, nhất là nghiêm túc triển khai, tuyên truyền và thực hiện tốt báo cáo chế độ Thống kê, đây là những thông tin đầu vào quan trọng để UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực về kinh tế - xã hội.
 
Ông Lê Thế Trang, Phó Vụ trưởng Vụ Phương pháp Chế độ và Quản lý chất lượng Thống kê – TCTK
trình bày Luật Thống kê sửa đổi và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 của Chính phủ
 
Hội nghị đã được nghe ông Lê Thế Trang, Phó Vụ trưởng Vụ Phương pháp Chế độ và Quản lý chất lượng Thống kê – Tổng cục Thống kê trình bày Luật Thống kê sửa đổi và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu Thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hội nghị cũng được nghe ông Đồng Văn Sủng, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang trình bày Kế hoạch Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 tỉnh Bắc Giang.
 

Ông Đồng Văn Sủng, Cục trưởng Cục Thống kê Bắc Giang phát biểu tại Hội nghị
 
Hội nghị dành thời gian cho các đại biểu hỏi đáp và trao đổi về quá trình triển khai để Luật Thống kê tại các cấp. Kết thúc Hội nghị, ông Đồng Văn Sủng, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang đã cảm ơn lãnh đạo Tổng cục Thống kê, Các vụ thuộc Tổng cục Thống kê đã hỗ trợ tỉnh Bắc Giang trong việc phổ biến Luật Thống kê và triển khai các hoạt động thống kê trên địa bàn; cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang và cá nhân đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cục trưởng Cục Thống kê cũng đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục phối hợp tốt với ngành Thống kê trong triển khai, thực hiện các nội dung trong Luật Thống kê sửa đổi; Kế hoạch thực hiện Chiến lược Thống kê và các hoạt động thống kê./.
                                                Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang
 
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top