Bắc Giang quyết tâm thực hiện thành công Điều tra thu thập thông tin kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2024

12/06/2024 - 04:43 PM
Cùng với các địa phương trên cả nước, Bắc Giang đang tích cực chuẩn bị cho Điều tra Điều tra thu thập thông tin kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2024. Theo đó, Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 136/KH-CTK về triển khai Điều tra về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Với đặc thù là tỉnh miền núi với dân số người dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm khoảng 14,26% dân số toàn tỉnh. Người dân tộc thiểu số sinh sống ở khắp tỉnh Bắc Giang, tập trung đông thành cộng đồng tại một số huyện như: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế và Lạng Giang. Toàn tỉnh có 45 thành phần DTTS, trong đó có 06 thành phần DTTS bản địa có dân số đông, sinh sống thành cộng đồng, gồm: Nùng, Tày, Sán Dìu, Hoa, Sán Chay (bao gồm Cao Lan và Sán Chí), Dao chiếm tới 97,78%; còn lại 39 thành phần DTTS khác chiếm 2,22% dân số người DTTS
 
Theo Kế hoạch, Điều tra được thực hiện ở 09/10 đơn vị hành chính (trừ huyện Hiệp Hòa) của tỉnh Bắc Giang, với tổng số 283 địa bàn điều tra. Thời điểm điều tra bắt đầu từ 0 giờ ngày 1/7/2024 - thời điểm cả nước cùng ra quân thực hiện cuộc Điều tra.
 
Đối tượng điều tra trên địa bàn tỉnh Bắc Giang là các hộ dân cư người dân tộc thiểu số (DTTS); Nhân khẩu thực tế thường trú tại các hộ DTTS tính đến thời điểm điều tra (bao gồm cả những người thuộc lực lượng vũ trang hiện đang ăn, ngủ tại hộ), không bao gồm những người đang sống trong khu vực quản lý riêng của quân đội và công an; Tình hình kinh tế, an sinh xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục của xã thuộc khu vực III, II và I theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Bắc Giang quyết tâm thực hiện thành công cuộc Điều tra thu thập thông tin kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2024

Bắc Giang tích cực thực hiện công tác chuẩn bị để đạt thành công trong
Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2024

Loại điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 là điều tra toàn bộ kết hợp điều tra chọn mẫu. Điều tra toàn bộ, được thực hiện tại tất cả các xã thuộc khu vực III, khu vực II và khu vực I theo Quyết định số 861/QĐ-TTg (được cập nhật đến ngày 31/5/2024) và các xã không thuộc các khu vực trên nhưng có địa bàn dân tộc thiểu số được chọn điều tra để thu thập các chỉ tiêu về dân số theo dân tộc thiểu số. Điều tra chọn mẫu được thực hiện trên phạm vi tương tự như điều tra toàn bộ. Quy mô mẫu được phân bổ bảo đảm mức độ đại diện đến cấp huyện về một số chỉ tiêu nhân khẩu học của các dân tộc nói chung và từng DTTS chủ yếu trong huyện nói riêng. Riêng đối với các DTTS có quy mô dân số dưới 10.000 người trên toàn quốc theo kết quả Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019, sẽ tiến hành điều tra toàn bộ những hộ thuộc nhóm DTTS này tại địa bàn vùng DTTS.
 
Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số được thực hiện theo Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 05/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế – xã hội của 53 dân tộc thiểu số; trong đó quy định Tổng cục Thống kê chủ trì phối hợp với Ủy ban Dân tộc thực hiện cuộc điều tra này với chu kỳ 05 một lần. Cuộc điều tra năm 2024 với mục đích thu thập thông tin về dân số, điều kiện nhà ở của hộ dân tộc thiểu số và các điều kiện kinh tế - xã hội nhằm phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê về công tác dân tộc phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2026 - 2030. Làm cơ sở cập nhật hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về dân tộc thiểu số tại Việt Nam.
 
Trước đó, căn cứ chương trình công tác năm 2024, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang cũng đã xây dựng Kế hoạch công tác nắm tình hình địa bàn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang năm 2024. Đồng thời, để chuẩn bị tốt cho cuộc Điều tra 53 DTTS, trong Chương trình công tác tháng 6/2024, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang xác định, công tác xây dựng và tổ chức tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp thực hiện thành công cuộc Điều tra./.
 
Thu Hiền

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top