Bài học kinh nghiệm từ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009

13/06/2019 - 09:25 AM
Thứ nhất, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân cả nước nhiệt tình hưởng ứng, tạo được sự phối hợp chặt chẽ giữa BCĐ các cấp, các ngành. Trong cuộc TĐT 2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trong vai trò Trưởng ban BCĐTW đã quán triệt các Bộ ngành (thông qua các cuộc họp BCĐTW) tích cực tham gia phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Tổng cục Thống kê thực hiện TĐT 2019. Theo đó, công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ban chỉ đạo các cấp đã được nâng tầm và vai trò BCĐ các cấp được thể hiện rõ.
 
Bài học kinh nghiệm từ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009
 
Thứ hai, công tác chuẩn bị cần được tiến hành thận trọng, khoa học và có đủ căn cứ thực tế. Dựa trên những ý kiến xây dựng của các cấp, các ngành, tiếp thu những khuyến nghị và có sự hỗ trợ kỹ thuật quốc tế, Tổng cục Thống kê đã tổ chức 04 cuộc điều tra thử nghiệm và 01 cuộc điều tra tổng duyệt (tại 04 tỉnh: Quảng Ninh, Quảng Nam, Đắk Lắk và thành phố Cần Thơ) với mục đích thử nghiệm phần mềm công nghệ thông tin ứng dụng trong tổng điều tra và rút kinh nghiệm về công tác tổ chức, tập huấn, tuyên truyền… nhờ đó các vấn đề về nghiệp vụ đã cơ bản được giải quyết, khâu tổ chức đã được hoàn thiện.
 
TĐT 2019 thực hiện điều tra toàn bộ kết hợp với điều tra chọn mẫu: (i) Điều tra toàn bộ được thực hiện đối với đối tượng thuộc các đơn vị điều tra nhằm thu thập những thông tin cơ bản về dân số và nhà ở; (II) Điều tra chọn mẫu được thực hiện đối với một bộ phận dân số Việt Nam nhằm mục đích mở rộng nội dung điều tra, đáp ứng yêu cầu thông tin phân tích chuyên sâu; giúp nâng cao chất lượng điều tra, nhất đối với những câu hỏi nhạy cảm phức tạp; giúp tiết kiệm kinh phí Tổng điều tra. Số lượng địa bàn điều tra (ĐBĐT) mẫu được chọn chiếm khoảng 40% tổng số ĐBĐT trên cả nước. Số hộ mẫu được điều tra chiếm khoảng 9% tổng số hộ trên phạm vi cả nước.
 
Thứ ba, xác định đúng vai trò của vẽ sơ đồ và lập bảng kê. TĐT 2019 chỉ vẽ sơ đồ nền xã/phường, tận dụng được thành quả công nghệ thông tin.
 
Thứ tư, chuẩn bị tài liệu và phương tiện tập huấn kỹ lưỡng, đầy đủ là bước chuẩn bị quan trọng. Các tài liệu của tổng điều tra cần được khẩn trương xây dựng, xuất bản phục vụ công tác tập huấn của các cấp là yếu tố quyết định trực tiếp đến chất lượng thu thập thông tin.
 
Thứ năm, công tác tuyên truyền cần được chuẩn bị sớm và chu đáo. Theo đó, ngay từ khi thực hiện công tác chuẩn bị tiến hành TĐT 2019, kế hoạch tuyên truyền cho Tổng điều tra đã được xây dựng chi tiết, cụ thể từ Trung ương tới địa phương với nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với từng đối tượng thu thập thông tin.
 
Thứ sáu, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát điều tra, xây dựng kế hoạch thực hiện và phân công các thành viên BCĐ bám sát địa bàn. Theo đó, Văn phòng BCĐTW đã xây dựng kế hoạch chi tiết của các đoàn kiểm tra, giám sát cho từng địa bàn, đảm bảo từ khâu tập huấn đến hoạt động thu thập thông tin được triển khai hiệu quả, đúng phương án, kế hoạch.
 
Thứ bảy, tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, tăng cường phối hợp với các Bộ ngành cũng được coi là chìa khóa dẫn tới thành công. Trong TĐT 2019, UFNPA tiếp tục tư vấn và hỗ trợ Việt Nam trong việc ứng dụng chương trình phiếu điều tra điện tử (CAPI), phiếu trực tuyến (Webform). Bên cạnh đó, Tổng cục Thống kê đã có rất nhiều nỗ lực trong việc xây dựng và thực hiện qui chế phối hợp giữa các Bộ ngành, nhờ đó, trong TĐT 2019, các Bộ đã tích cực tham gia vào xây dựng các chỉ tiêu điều tra, hoàn thiện phiếu hỏi… Đặc biệt Bộ Thông tin và Truyền thông đã có những hỗ trợ quan trọng trong việc bảo đảm đường truyền  và an toàn an ninh mạng; hỗ trợ tin nhắn miễn phí đến các thuê bao di động; chỉ đạo các cơ quan báo chí và truyền thông tham gia vào chiến dịch tuyên truyền cho TĐT 2019…
 
Có thể nói, với kinh nghiệm về tổ chức các cuộc điều tra và tổng điều tra thống kê cùng sự phối hợp của các Bộ, ngành; sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, cuộc TĐT 2019 được Tổng cục Thống  kê thực hiện sẽ thành công tốt đẹp./.
 
Nguyễn Tuấn Anh
Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động - TCTK

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top