Bình Phước: Ngành vận tải tiếp tục phục hồi tích cực

28/10/2023 - 10:14 PM
Ngành vận tải tỉnh Bình Phước trong tháng Mười tiếp tục phục hồi tích cực, đáp ứng nhu cầu vận chuyển và lưu thông hàng hóa trên địa bàn Tỉnh. Doanh thu ngành vận tải ngày một tăng lên, do chất lượng dịch vụ ngày một cải tiến, nhu cầu đi lại vận chuyển trao đổi hàng hóa ngày càng nhiều. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải trong tháng 10/2023 ước đạt 249,72 tỷ đồng, tăng 1,05% so với tháng trước, tăng 33,55% so với cùng kỳ. Luỹ kế 10 tháng doanh thu ước đạt 2,3 nghìn tỷ đồng, tăng 67,30% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:
 
Vận tải hành khách: Trong tháng Mười, số lượt hành khách vận chuyển ước đạt 586,62 nghìn hành khách, tăng 1,89% so với tháng trước và tăng 39,62% so với cùng kỳ; Số lượt hành khách luân chuyển ước đạt 126,90 triệu hành khách.km, tăng 1,94% và tăng 39,69%; doanh thu ước tính đạt 142,32 tỷ đồng, tăng 2,10% và tăng 40,55%.
 
Lũy kế 10 tháng năm 2023, số lượt hành khách vận chuyển đạt 5,7 triệu lượt hành khách, tăng 122,05% so với cùng kỳ năm trước; Số lượt hành khách luân chuyển đạt 1.212,19 triệu lượt hành khách.km, tăng 124,09%; doanh thu đạt 1.323,08 tỷ đồng, tăng 126,25%.
 
Vận tải hàng hóa: Trong tháng Mười, khối lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt 168,42 nghìn tấn, giảm 0,65% so với tháng trước và tăng 22,43% so với cùng kỳ năm trước; Khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt 23,24 triệu tấn.km, giảm 0,59% và tăng 22,60%; doanh thu ước tính đạt 98,23 tỷ đồng, giảm 0,59% và tăng 23,63%.  
 
Lũy kế 10 tháng năm 2023, khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt xấp xỉ 1,6 triệu tấn, tăng 21,29% so với cùng kỳ năm trước; Khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt 219,40 triệu tấn.km, tăng 22,26%; doanh thu đạt 908,54 tỷ đồng, tăng 22,51%.
 
 Hình 1. Hoạt động vận tải 10 tháng năm 2023 của tỉnh Bình Phước

Bình Phước: Ngành vận tải tiếp tục phục hồi tích cực
 
Hoạt động hỗ trợ vận tải, bưu chính chuyển phát: Trong tháng Mười, doanh thu hoạt động hỗ trợ vận tải ước tính đạt 3,48 tỷ đồng, tăng 2,05% so với tháng trước và tăng 25,86% so với cùng kỳ năm trước; Doanh thu hoạt động bưu chính chuyển phát ước tính đạt 5,70 tỷ đồng, tăng 3,51% so với tháng trước và tăng 45,50% so với cùng kỳ năm trước.
 
Lũy kế 10 tháng năm 2023, hoạt động hỗ trợ vận tải ước tính đạt 32,35 tỷ đồng, tăng 27,60% so với cùng kỳ; hoạt động bưu chính chuyển phát ước tính đạt 49,76 tỷ đồng, tăng 49,94% so với cùng kỳ năm trước.
 
Sản lượng vận tải hàng hóa tỉnh Bình Phước ngày càng tăng là do quá trình sản xuất kinh doanh mua bán các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho sinh hoạt và tiêu dùng của người dân tăng, trong khi hoạt động vận tải đường bộ ngày càng được đầu tư cơ sở hạ tầng, kết nối thuận tiện giữa các tỉnh thành dẫn tới doanh thu tăng nhiều so với cùng kỳ của năm trước./.
 
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bình Phước

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top