Bộ Công An: Công tác chuẩn bị cho Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của Bộ Công an đã đảm bảo các yêu cầu, tiến độ

13/06/2019 - 09:54 AM
Phóng viên: Với đặc thù của Bộ Công an, xin Ông cho biết công tác chuẩn bị tiến hành Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (TĐT 2019) trong phạm vi của Bộ được thực hiện như thế nào?
 
Cục trưởng Trần Quốc Sáng: Thực hiện Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 06/12/2017, Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị và tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Bộ Công an đã bám sát các nhiệm vụ được giao, khẩn trương thực hiện hoàn thành các nội dung công việc chuẩn bị tiến hành TĐT 2019 trong phạm vi của Bộ. Trước hết, Bộ Công an tích cực phối hợp với các đơn vị của Tổng cục Thống kê để hoàn thiện Phương án TĐT 2019 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương (BCĐTW).
 
Tiếp sau đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 5744/QĐ-BCA ngày 25/9/2018 thành lập Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số Bộ Công an. Để triển khai các công việc Tổng điều tra trong phạm vi của Bộ, Ban Chỉ đạo TĐT dân số Bộ Công an đã ban hành một số văn bản, đó là: Quyết định số 6537/QĐ-BCA ngày 22/10/2018 của Ban Chỉ đạo TĐT dân số Bộ Công an về ban hành Phương án Tổng điều tra dân số trong Công an nhân dân; Kế hoạch số 229/KH-BCĐ ngày 22/10/2018 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số Bộ Công an về Bảo vệ cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Kế hoạch số 11/KH-BCĐ (VPBCĐ) ngày 14/01/2019 của BCĐ Tổng điều tra dân số Bộ Công an về tổ chức Hội nghị triển khai và tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra dân số trong Công an nhân dân.
 
Ban Chỉ đạo TĐT dân số Bộ Công an đồng thời chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị thành lập Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện TĐT.
 
Đến nay, các đơn vị của Bộ, địa phương đã cơ bản triển khai đầy đủ các nội dung công việc phục vụ công tác TĐT dân số như: Thành lập Ban Chỉ đạo TĐT dân số tại Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ban hành Phương án Tổng điều tra; Xây dựng Kế hoạch, phương án bảo vệ cuộc TĐT 2019 tại địa bàn...
 
Với sự chủ động, tích cực triển khai, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao, thể nói đến thời điểm này, công tác chuẩn bị của Bộ Công an đã bảo đảm các yêu cầu, tiến độ đề ra.

 
Bộ Công An: Công tác chuẩn bị cho Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của Bộ Công an đã đảm bảo các yêu cầu, tiến độ
 
Đại tá Trần Quốc Sáng Cục trưởng Cục C06 - Bộ Công an
Phó trưởng ban thường trực BCĐ TĐT Dân số và nhà ở Bộ Công an
 
Phóng viên: Thưa Ông, công tác phối hợp giữa Bộ Công an với Tổng cục Thống được triển khai như thế nào? Xin Ông cho biết thêm về nhiệm vụ, công tác đảm bảo an ninh cho cuộc TĐT?
 
Cục trưởng Trần Quốc Sáng: Bộ Công an đã có sự phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc với Tổng cục Thống kê ngay từ những bước ban đầu của công tác chuẩn bị tiến hành cuộc TĐT. Cụ thể, Bộ Công an đã cử đại diện tham gia tất cả các cuộc họp do Tổng cục Thống kê tổ chức phục vụ triển khai tiến hành TĐT, cũng như tham gia ý kiến vào các dự thảo Chỉ thị, Quyết định của Thủ tướng chính phủ về tổ chức TĐT 2019; trực tiếp phối hợp với Tổng cục Thống kê để hoàn thiện Phương án TĐT 2019 của BCĐTW. Đồng thời cử thành phần tham dự đầy đủ các Hội nghị tập huấn do BCĐTW tổ chức. Ngược lại, Ban chỉ đạo TĐT dân số Bộ Công an cũng nhận được sự quan tâm phối hợp nhiệt tình, chu đáo của Tổng cục Thống kê trong quá trình chuẩn bị cho cuộc TĐT.
 
Căn cứ vào các Quyết định của Thủ tướng và của BCĐTW, Bộ Công an đã sớm xây dựng và ban hành Kế hoạch bảo vệ an toàn cuộc TĐT 2019 trên phạm vi cả nước. Trên cơ sở đó, Bộ đã có phương án để tổ chức thực hiện hiệu quả nhất các nội dung, yêu cầu của TĐT đề ra. Công tác bảo vệ cho cuộc TĐT sẽ được tiến hành trước, trong và sau khi tiến hành cuộc Tổng điều tra, trong đó tập trung vào thời gian chính diễn ra cuộc TĐT. Bộ cũng đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương huy động lực lượng, tổ chức nắm tình hình an ninh, trật tự liên quan đến công tác bảo vệ; từng đơn vị theo chức năng và nhiệm vụ được giao xây dựng phương án bố trí lực lượng cụ thể; dự kiến các tình huống có thể xảy ra và chủ động xử lý các tình huống đột xuất, phức tạp có thể xảy ra trong quá trình TĐT.
 
Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Cục trưởng!

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top