Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ luôn đồng hành, sát cánh cùng Tổng cục Thống kê trong suốt quá trình Tổng điều tra cũng như các khâu tổng hợp và công bố số liệu

13/06/2019 - 10:07 AM
Phóng viên: Thưa Ông, để tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thực hiện công tác phối hợp với Tổng cục Thống kê như thế nào và kỳ vọng những gì ở kết quả cuộc Tổng điều tra này?
 
Thứ trưởng Quân: Số liệu thống kê có ý nghĩa rất quan trọng trong quản lý kinh tế - xã hội nói chungquản lý thị trường lao động nói riêng. Thu thập thông tin về lao động - việc làm luôn là một phần quan trọng trong tất cả các cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở. Chính vậy, trong nhiều năm qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) luôn phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thốngtrong các cuộc điều tra thốngliên quan đến lao động - việc làm như: Tổng điều tra Dân số và Nhà ở (10 năm 1 lần) Điều tra lao động Việc làm hàng quý, hàng năm.

 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ luôn đồng hành, sát cánh cùng Tổng cục Thống kê trong suốt quá trình Tổng điều tra cũng như các khâu tổng hợp và công bố số liệu
 
Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Quân
Ủy viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương

Theo Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/06/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà năm 2019, Bộ LĐ-TB&XH được giao phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư (Tổng cục Thống kê) trong việc xây dựng tổng hợp các chỉ tiêu thống kê về lao động việc làm. Bộ LĐ-TB&XH đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch Đầu tư, Tổng cục Thống thực hiện các hoạt động chuẩn bị tổng điều tra như: Đề xuất các chỉ tiêu lao động việc làm, xây dựng bộ công cụ điều tra, xây dựng phương án điều tra tham gia các hoạt động chuẩn bị điều tra khác theo phân công. Bộ đã cử tôi tham gia Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà trung ương (BCĐTW) trong vai trò ủy viên một cán bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính tham gia Văn phòng giúp việc BCĐTW.
 
Với ý nghĩa và tầm quan trọng của Tổng điều tra, Bộ LĐ-TB&XH sẽ luôn đồng hành, sát cánh cùng Tổng cục Thốngtrong suốt quá trình TĐT cũng như các khâu tổng hợp và công bố số liệu về sau, làm sao để có số liệu chất lượng nhất về dân số - lao động. Hy vọng sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành, giữa các Ban Chỉ đạo, đặc biệtvới những nỗ lực của ngành Thốngtrong việc ứng dụng CNTT vào tất cả các công đoạn tiến hành TĐT, chúng tôi kỳ vọng các thông tin thu thập từ cuộc Tổng điều tra dân số nhà ở 2019 sẽ phán ánh trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ về tình hình dân số, lao động - việc làm và nhà ở của dân cư cả nước. Những thông tin này sẽ là cơ sở dữ liệu đầu vào quan trọng nhất giúp cho việc hoạch định các chiến lược, định hướng chính sách công tác quy hoạch, lập kế hoạch phát triển của Ngành LĐ-TB&XH trong các lĩnh vực chủ chốt như phát triển nguồn nhân lực, phát triển thị trường lao động và đảm bảo an sinh xã hội trong giai đoạn 2021- 2030 và tầm nhìn đến 2050.
 
Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Ông!

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top