Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước - Hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê tập trung thống nhất, đồng bộ về thông tin thống kê

22/12/2023

Ngày 24/2/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg về Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/4/2023, thay thế Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Nâng cao chất lượng thống kê, tăng trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước

19/12/2023

Chất lượng thông tin thống kê nhà nước luôn là vấn đề được ngành Thống kê quan tâm hàng đầu. Việc ban hành và áp dụng Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước có tác động trực tiếp tới hiệu lực, hiệu quả của điều hành kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực quản trị vĩ mô, hoạch định chính sách trên mọi lĩnh vực của Chính phủ, bộ, ngành và địa phương

Đảm bảo chất lượng dữ liệu hành chính sử dụng trong sản xuất thông tin thống kê - Kinh nghiệm từ thống kê Mỹ

27/11/2023

Dữ liệu hành chính từ lâu đã là nguồn thông tin quan trọng được sử dụng trong sản xuất số liệu thống kê. Trong thời đại Cách mạng Công nghiệp 4.0, khi công nghệ thông tin là đòn bẩy hỗ trợ sự phát triển của mọi ngành nghề, hoạt động kinh tế, việc chia sẻ thông tin giữa các ngành, các cơ quan càng trở nên thường xuyên và là xu thế không thể đảo ngược.

Các địa phương tổ chức tập huấn Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

28/10/2023

Thực hiện Quyết định 05/2023/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, nhiều địa phương trong cả nước đã triển khai các lớp tập huấn về Hệ thống chỉ tiêu và biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin thuộc hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Thông tư hướng dẫn Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước

12/06/2023

Ngày 09/12/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 22/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan thống kê thuộc hệ thống tổ chức thống kê nhà nước theo quy định của Luật thống kê và tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đánh giá chất lượng thống kê nhà nước.

Thước đo chất lượng thống kê thông qua thực hiện đầy đủ Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước

09/06/2023

Ngày 05/01/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 01/2019/QĐ-TTg quy định Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030. Quyết định này áp dụng cho các cơ quan thống kê thuộc hệ thống tổ chức thống kê nhà nước theo quy định của Luật thống kê và tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đánh giá chất lượng thống kê nhà nước...

Hội thảo xây dựng biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

19/05/2023

Chiều ngày 19/5/2023, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo xây dựng biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương tham dự và chủ trì Hội thảo.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

07/03/2023

Ngày 24/2/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg về Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (gọi tắt Quyết định 05). Quyết định này thay thế Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top