Bộ Y tế: Phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thống kê trong công tác chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

13/06/2019 - 09:52 AM
Phóng viên: Thưa Ông, cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (TĐT 2019) thu thập khá nhiều thông tin liên quan đến nhân khẩu học: Giới, tuổi thọ, tỷ suất sinh… Vậy, xin ông cho biết kết quả cuộc TĐT 2019 có ý nghĩa như thế nào đối với công tác chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng dân số và thực hiện mục tiêu phát triển y tế cộng đồng?
 
Ông Nguyễn Viết Tiến: Tháng 10 năm 2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành TƯ khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới (Nghị quyết 20) và Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới (Nghị quyết 21). Trong đó, Nghị quyết 21 đã đưa quan điểm chỉ đạo của Đảng là “tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển” và mục tiêu “Giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bổ, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ  tác động qua lại với phát triển kinh tế - xã hội.
 
Như vậy, kết quả của TĐT 2019 sẽ cung cấp các số liệu, chỉ tiêu cơ bản; các chuyên khảo, dự báo dân số, cáo cáo phân tích sâu về cả quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số của các đơn vị hành chính nhỏ nhất. Các kết quả của TĐT 2019 cùng với nguồn số liệu của các cuộc điều tra thường xuyên sẽ là căn cứ để xây dựng các giải pháp; phục vụ công tác giám sát thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác y tế và dân số, đặc biệt là Nghị quyết 21 về công tác dân số trong tình hình mới.

 
Bộ Y tế: Phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thống kê  trong công tác chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến
Ủy viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương
 
Phóng viên: Để thực hiện thành công TĐT 2019, công tác phối hợp của Bộ Y tế với Tổng cục Thống kê đã được thực hiện như thế nào, thưa Ông?
 
Ông Nguyễn Viết Tiến: Bộ Y tế đã có sự phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong công tác chuẩn bị tiến hành Tổng điều tra trong thời gian qua.
 
Về công tác tổ chức, 01 đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế tham gia thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở cấp Trung ương (Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019); cán bộ ngành y tế, dân số các cấp tham gia thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tại các cấp.
 
Về việc chuẩn bị cho TĐT 2019, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình - Bộ Y tế đã phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng phiếu hỏi, dữ liệu đầu ra, cung cấp dữ liệu, thông tin số từ cơ sở dữ liệu điện tử chuyên ngành dân số kế hoạch hóa gia đình để phục vụ vẽ sơ đồ, lập bảng kê hộ của TĐT 2019.
 
Trong thời gian tới, Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo các đơn vị và cán bộ ngành Y tế, dân số tích cực cộng tác, phối hợp trong công tác tuyên truyền về TĐT 2019, tổ chức thu thập thông tin thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế, tính toán các chỉ tiêu nhân khẩu học từ kết quả TĐT 2019.
 
Phóng viên: Trân trọng cảm ơn ông!

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top