Cần Thơ: Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước 8 tháng đạt thấp

06/10/2020 - 09:02 AM
Ước thực hiện vốn đu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nưc do đa phương qun lý tại Cần Thơ tháng 8 năm 2020 đạt 350,72 tỷ đng. Trong đó, vn cân đối ngân sách thành phố thực hiện được 55,42 tỷ đồng, vốn trung ương hỗ trợ đu tư theo mục tiêu thực hiện 40,93 tỷ đồng, vốn nước ngoài ODA 43,79 tỷ đồng, vốn xổ số kiến thiết thực hiện 38,94 tỷ đồng, nguồn vốn khác thực hiện 35,77 tỷ đồng, vốn ngân sách cấp huyện được 135,87 tỷ đồng.
 
Cần Thơ: Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước 8 tháng đạt thấp

Tính chung, vốn đu tư thuộc nguồn vốn ngân sách  nhà  nưc  do  đa  phương  quản  lý  ước  thực hiện 8 tháng năm 2020 là 2.422,28 tỷ đng, đạt 38,09% kế hoạch năm. Trong đó, vn cân đối ngân sách thành phố thực hiện 350,28 tỷ đng, đạt 36,75% kế hoạch năm, tương tự vốn trung ương hỗ trợ đu tư theo mục tiêu thực hiện 293,18 tỷ đng, đạt 73,91%, vốn nước ngoài ODA 269,25 tỷ đng, đạt 19,42%; vốn xổ số kiến thiết 292,49 tỷ đng, đạt 37,73%; nguồn vốn khác thực hiện được 198,01 tỷ đng đạt 22,22%; vốn ngân sách cấp huyện 1.019,07 tỷ đng, đạt 52,09% kế hoạch năm. Đến ngày 19/8/2020 đã giải ngân 2.413,87 tỷ đng, đạt 29,7% kế hoạch năm, trong đó ngân sách đa phương là 1.551,16 t đng, đạt 24,4%.

Qua 8 tháng triển khai công tác đu tư xây dng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách, nhìn chung thực hiện thấp, nguyên nhân do giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, công tác bồi thường giải tỏa và hỗ trợ tái đnh cư còn chậm, năng lực thi công của các nhà thầu còn hạn chế nên đã ảnh hưng đến tiến độ chung./.

 
Nguồn: Cục Thống kê Tp. Cần Thơ

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top