Chuẩn bị năm học mới (2023 - 2024) - Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiều giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên

30/08/2023 - 04:28 PM

Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), tính đến cuối năm học 2022 - 2023, cả nước còn thiếu 118.253 giáo viên mầm non, phổ thông so với định mức theo quy định của Bộ. Trong đó, cấp mầm non thiếu 51.955 giáo viên, cấp tiểu học thiếu 33.112 giáo viên, cấp THCS thiếu 19.304 giáo viên, cấp THPT thiếu 13.882 giáo viên. Như vậy, so với năm học 2021 - 2022, số giáo viên còn thiếu tăng thêm 11.308 giáo viên.
 

Chuẩn bị năm học mới (2023 - 2024) Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiều giải pháp  khắc phục tình trạng thiếu giáo viên

Nguyên nhân chính dẫn đến số giáo viên cấp học mầm non còn thiếu tăng nhiều là do số trẻ đến trường năm học 2022 - 2023 tăng thêm 132.245 trẻ so với năm học 2021- 2022 (tương đương cần tăng thêm khoảng 5.500 giáo viên). Cấp tiểu học, tỉ lệ lớp học 2 buổi/ngày tăng 4,6% so với năm học 2021-2022 (tương đương tăng 10.811 lớp học 2 buổi/ngày, cần thêm khoảng 3.000 giáo viên). Cấp THPT tăng 669 lớp so với năm học 2021 - 2022 (tương đương cần tăng thêm khoảng 1.500 giáo viên).

Ngoài ra, năm học 2022 - 2023 toàn quốc có số lượng giáo viên công lập nghỉ hưu và nghỉ việc nhiều (10.094 giáo viên nghỉ hưu và 9.295 giáo viên nghỉ việc). Giáo viên nghỉ việc chủ yếu tập trung ở các vùng kinh tế - xã hội phát triển, giáo viên có nhiều sự lựa chọn để chuyển đổi nghề nghiệp với mức thu nhập cao hơn.

Một số nguyên nhân khác dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên như: Tỷ lệ giáo viên/lớp trước năm 2015 thấp; Thiếu nguồn tuyển giáo viên một số môn học đặc thù; Sức hút vào ngành còn hạn chế; Việc tuyển dụng và tinh giản biên chế ở một số nơi còn bất cập, một số địa phương thực hiện tinh giản biên chế bằng cách cắt giảm cơ học số lượng người làm việc, cào bằng về tỷ lệ, chưa linh hoạt...

Trong năm học 2022 - 2023, cả nước tuyển mới 17.208 giáo viên, chỉ bằng 61% so với chỉ tiêu biên chế được giao bổ sung. Bên cạnh đó, toàn quốc còn 74.172 biên chế giáo viên được giao từ những năm trước nhưng chưa tuyển được.

Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Bộ Nội vụ đề xuất giao bổ sung biên chế giáo viên. Trên cơ sở đề xuất, Bộ Chính trị đã bổ sung 65.980 biên chế giáo viên trong giai đoạn từ 2022 đến năm 2026, riêng năm học 2022 - 2023, giao bổ sung 27.850 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

Bên cạnh đó thời gian tới, Bộ GD&ĐT tập trung hướng tới củng cố, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc; ổn định cuộc sống của giáo viên. Đồng thời, tiếp tục triển khai các giải pháp như: Sửa đổi bổ sung các quy định về định mức giáo viên/lớp. Thí điểm cơ chế tự chủ đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền về chế độ chính sách đối với nhà giáo để thu hút người giỏi vào làm giáo viên, giáo viên yên tâm công tác gắn bó với nghề, đảm bảo ổn định đội ngũ; Tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp học; Chuẩn bị đủ nguồn tuyền giáo viên.

Đối với các địa phương, Bộ GD&ĐT đề nghị tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc giải quyết tình trạng thừa cục bộ và thiếu giáo viên. Đẩy mạnh sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông gắn với nâng cao chất lượng giáo dục. Tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các chế độ, chính sách phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương nhằm thu hút và tạo điều kiện cho giáo viên yên tâm công tác tại các vùng khó khăn./.
 

Năm học 2023 - 2024 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, ngành Giáo dục tập trung vào 12 nhiệm vụ. Cụ thể: Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về giáo dục; Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; Bố trí, phân bổ ngân sách Nhà nước và huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng an ninh; Tăng cường công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trường học; bảo đảm an toàn trường học; chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai dịch bệnh; Quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; Hội nhập quốc tế trong giáo dục; Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong toàn ngành; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực GD&ĐT; Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua trong toàn ngành; Tăng cường công tác truyền thông giáo dục.

M.T
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top