Hợp tác đẩy mạnh du lịch cộng đồng thân thiện với môi trường trong năm 2024 của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng

26/12/2023 - 04:55 PM
Đây là một trong những Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng được đề xuất vào năm 2024 tại Hội nghị tổng hợp hợp tác phát triển du lịch 8 Tỉnh Tây Bắc mở rộng với Thành phố Hồ Chí Minh và Phát triển khai kế hoạch phát triển du lịch năm 2024 tại Sa Pa được tổ chức vào ngày 25/12/2023.

Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất, trong thời gian tới, tăng cường liên kết chia sẻ đường link trên các trang web quảng bá du lịch của các tỉnh trong nhóm hợp tác; Quảng bá thông tin về hình ảnh du lịch 8 Tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh trên các hãng hàng không và các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước. Đặc biệt, sẽ hợp tác đánh giá thực trạng xây dựng tour du lịch “Kết nối giá trị văn hóa lịch sử dân tộc, du lịch cộng đồng và vùng chè Tây Bắc”, tạo chuỗi du lịch nông nghiệp thân thiện với môi trường, đồng thời, giới thiệu quảng bá thực phẩm ẩm thực của các địa phương đến với khách hàng.

Năm 2023, thông qua chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 Tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh, du lịch của các tỉnh khu vực có nhiều khởi sắc, góp phần bảo tồn văn hóa địa chỉ, tạo động lực cho tăng trưởng và chuyển dịch cấu hình kinh tế ở các địa phương.

Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng là sản phẩm hợp tác phát triển du lịch vùng, bắt đầu các hoạt động từ tháng 11/2008. Năm 2020, Thành phố Hồ Chí Minh gia nhập và hợp tác./.

 Chương trình hợp tác đẩy mạnh du lịch cộng đồng thân thiện với môi trường trong năm 2024 của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng

Vẻ đẹp Tây Bắc

PVCác bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top