Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

Giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm hướng tới phát triển bền vững

13/09/2023

Đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sinh sống chủ yếu ở khu vực có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, hay chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt; xuất phát điểm và trình độ phát triển kinh tế - xã hội thấp, mặt bằng dân trí chưa cao, do đó việc làm của người dân vùng DTTS&MN dễ rơi vào tình trạng bấp bênh, không ổn định...

Lai Châu – Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

08/09/2023

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, với sự nỗ lực và quyết tâm, tinh thần "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và phát triển" của toàn bộ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân, đến nay sau nửa nhiệm kỳ tỉnh Lai Châu đã có 22/55 chỉ tiêu thành phần đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Bến Tre tập trung nâng cao giá trị trong chuỗi sản phẩm OCOP

08/09/2023

Là một trong những giải pháp quan trọng thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Chương trình mỗi xã một sản phẩm đã được tỉnh Bến Tre nghiêm túc thực hiện hiệu quả. Trong đó, việc tập trung nâng cao giá trị trong chuỗi sản phẩm OCOP của Tỉnh đã bước đầu gặt hái được nhiều thành tựu.

Bình Định – Tích cực triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025

07/09/2023

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2023, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2023. Mục tiêu phấn đấu có thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới

06/09/2023

Xây dựng nông thôn mới (NTM) “chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc”, là chủ trương lớn của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thông qua Chương trình đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn ở nhiều địa bàn trên cả nước, đời sống người dân nông thôn được cải thiện rõ nét.

Điện Biên: Hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển du lịch

03/09/2023

Điện Biên tranh thủ nguồn đầu tư của Trung ương, đặc biệt là từ Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, để hỗ trợ đồng bào thiểu số khu vực vùng sâu, vùng xa, phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo. Một trong những nội dung được Tỉnh tập trung thực hiện là hỗ trợ người dân phát triển du lịch cộng đồng.

Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lạng Sơn

31/08/2023

Với tỉnh miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số như Lạng Sơn, công tác dân tộc được lồng ghép trong Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN đã cho thấy sự quan tâm và hiệu quả chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Xứ Dừa Bến Tre - Đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn

30/08/2023

Xác định được thế mạnh và tầm quan trọng của phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn, tỉnh Bến Tre đã ban hành Kế hoạch về phát triển Du lịch nông thôn trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025

Du lịch nông nghiệp, nông thôn - giải pháp trong phát triển kinh tế nông thôn

16/08/2023

Du lịch nông nghiệp, nông thôn là lựa chọn mới, phù hợp với những thay đổi trong thói quen tiêu dùng và đi lại của du khách; khi ngành du lịch mở cửa sau những tác động của đại dịch Covid-19. Phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn đang mang lại những giá trị trong phát triển kinh tế nông thôn

Đầu tư cho vùng trồng dược liệu quý góp phần phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số và miền núi

01/08/2023

Các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN được đưa ra đều nhằm mục tiêu phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện và nâng cao chất lượng sống cho đồng bào DTTS&MN với quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau; trong đó giải pháp đầu tư, phát triển vùng trồng dược liệu quý đang dành được nhiều sự quan tâm.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top