Chuyên đề cơ sở

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Nghĩa Lộ: Thành công với mô hình “trường học xanh” hướng tới “Trường học hạnh phúc”

13/06/2024

Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, bước đầu còn nhiều bỡ ngỡ và khó khăn nhưng ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghĩa Lộ đã và đang nỗ lực, quyết tâm thực hiện chương trình đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Huyện Văn Chấn: Tập trung mọi nguồn lực để phát triển toàn diện

13/06/2024

Năm 2023, huyện Văn Chấn thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội trong bối cảnh là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ Tỉnh, Nghị quyết Đại hội XXI Đảng bộ Huyện và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025).

Huyện Trạm Tấu: Nỗ lực vươn lên thoát nghèo

12/06/2024

Huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái đã vận dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách, từng bước khai thác tiềm năng, thế mạnh của Huyện để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025

Ngành Ngân hàng tỉnh Yên Bái: Khẳng định vai trò “mạch máu” nền kinh tế địa phương

12/06/2024

Giai đoạn 2020-2023, ngành Ngân hàng tỉnh Yên Bái tiếp tục khẳng định vai trò trọng yếu, “mạch máu” nền kinh tế, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Huyện Lục Yên: Phát huy nội lực, hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội toàn diện

06/06/2024

Lục Yên là huyện miền núi nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Yên Bái, trên địa bàn có 22 dân tộc cùng chung sống, trong đó, dân tộc thiểu số chiếm trên 80%. Nơi đây là chiếc nôi của văn hóa dân tộc tộc thiểu số, phong phú và giàu bản sắc, đặc biệt nổi tiếng với hệ thống các làn điệu Khắp, Cọi, hát Phưn, hát Pá dung - giao duyên đằm thắm trữ tình. Ngoài ra, Huyện còn có thế mạnh phát triển du lịch với cảnh quan môi trường sinh thái đẹp gắn với các hang động, đền chùa và các khu di tích cách mạng. Điển hình là Khu Di tích lịch sử khảo cổ học Quốc gia đền Đại Cại, chùa Tháp Hắc Y; khu di tích bến Lăn, Cổ Văn, nơi thành lập Trung đoàn 165...; nhiều thác nước tự nhiên đẹp, trong, mát như Thác Đung, Thác Khe Tán, Thác Đát Mù, Thác Sả Tràn; các hang động lớn như hang Hùm, Động Hương Thảo; Bình nguyên xanh... Là những lợi thế lớn để Lục Yên phát triển nền kinh tế đa dạng.

Huyện Yên Bình: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách

06/06/2024

Xác định tín dụng chính sách xã hội là một trong những nguồn lực quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình xây dựng nông thôn mới. Sau gần 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và KL-06/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” trên địa bàn huyện Yên Bình (Yên Bái) đã giúp hàng chục nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số... tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ, nỗ lực xóa đói, giảm nghèo bền vững...

Huyện Mù Cang Chải: Nỗ lực vươn lên thoát nghèo

30/05/2024

Huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái là một trong những huyện nghèo, đặc biệt khó khăn của cả nước, nền kinh tế - xã hội có xuất phát điểm thấp, dân số là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đến 90%, chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động thấp, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ… Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, nỗ lực lớn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, huyện Mù Cang Chải đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách của Nhà nước trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội.

Quỹ Tín dụng Nhân dân xã Chấn Thịnh: Từng bước tạo dựng niềm tin bền vững với khách hàng

28/05/2024

Được thành lập từ năm 1996, trải qua 28 năm xây dựng và phát triển, Quỹ Tín dụng Nhân dân (TDND) xã Chấn Thịnh (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) luôn phát huy tốt vai trò, hiệu quả tích cực về khai thác nguồn vốn nhàn rỗi trong cộng đồng dân cư, đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh, góp phần đắc lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động nông thôn, góp phần đẩy lùi tình trạng cho vay nặng lãi ở địa bàn nông thôn.

Yên Bái: Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia

28/05/2024

Yên Bái là tỉnh miền núi thuộc khu vực Tây Bắc Việt Nam, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức của một tỉnh miền núi, song với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế, thu hút mọi nguồn lực, khơi dậy mạnh mẽ sức mạnh nội sinh, phát huy nhân tố con người, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, là đối tượng phục vụ, Yên Bái đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội...

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top