Đảm bảo tiến độ thu thập thông tin điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số tại tỉnh Đắk Nông

05/07/2024 - 01:45 PM
Ngày 04/7/2024, Đoàn Giám sát Trung ương do Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến dẫn đầu tiếp tục công tác kiểm tra, giám sát điều tra thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2024 tại tỉnh Đắk Nông.

Làm việc tại Cục Thống kê tỉnh Đắk Nông, Đoàn Giám sát Trung ương được nghe Cục trưởng Hồ Ngọc Quang báo cáo công tác tổ chức triển khai thực hiện cuộc Điều tra 53 DTTS 2024 trên địa bàn Tỉnh. Theo báo cáo, thực hiện Phương án điều tra,  Cục Thống kê Đăk Nông đã hướng dẫn Chi cục Thống kê khu vực rà soát danh sách xã và danh sách địa bàn được chọn mẫu Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024. Kết quả, tổng số địa bàn mẫu được rà soát là 241 địa bàn; tổng số xã theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tường Chính phủ là 46 xã và 14 xã có địa bàn mẫu được chọn điều tra. Hầu hết các địa bàn không có thay đổi lớn và vẫn ổn định so năm 2019.

Cục Thống kê giao các Chi cục Thống kê khu vực tuyển chọn 120 người lập bảng kê, 261 điều tra viên (241 điều tra viên thực hiện phiếu hộ, 20 điều tra viên thực hiện phiếu xã) và 60 Tổ trưởng điều ta.
 
Công tác thu thập thông tin điều tra 53 dân tộc tại tỉnh Đắk Nông thực hiện theo đúng quy trình
Đoàn Giám sát Trung ương nghe đại diện Cục Thống kê tỉnh Đắk Nông báo cáo tình hình triển khai
điều tra trên địa bàn

Để đảm bảo thực hiện thành công Điều tra 53 DTTTS, Cục Thống kê tỉnh Đắk Nông đã làm tốt công tác tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn sử dụng phần mềm cấp tỉnh, cấp huyện; phối hợp với Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai sâu rộng công tác tuyên truyền cuộc điều tra đến mọi tầng lớp Nhân dân trên toàn Tỉnh. Ngay sau Lễ ra quân được tổ chức vào sáng ngày 01/7/2024 tại xã Đắk Plao, huyện Đắk Glong, Cục Thống kê Tỉnh đã chỉ đạo toàn bộ 8/8 huyện, thành phố đồng loạt thực hiện điều tra phiếu hộ tại địa bàn. Tính đến ngày 03/7/2024, toàn Tỉnh đã hoàn thành kê khai 511/9.380 hộ, đạt 5,45%.

Để cuộc điều tra đảm bảo tiến độ, chất lượng thông tin đảm bảo độ tin cậy, các đơn vị thuộc Cục Thống kê đã phối hợp chặt chẽ, bám nắm địa bàn, tổ chức tốt công tác giám sát điều tra viên thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn nhằm kịp thời hướng dẫn, uốn nắn nghiệp vụ cho điều tra viên ngay trong những ngày đầu ra quân.

Sau buổi làm việc với Cục Thống kê tỉnh Đắk Nông, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến và thành viên đoàn giám sát đã đi kiểm tra, giám sát việc thu thập thông tin của điều tra viên tại hai huyện Đắk Mil và Đắk Song.
 
Công tác thu thập thông tin điều tra 53 dân tộc tại tỉnh Đắk Nông thực hiện theo đúng quy trình 1
Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến kiếm tra, giám sát công tác thu thập thông tin
tại địa bàn số 015 Bon Sa pa 1, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

Đắk Mil là huyện miền núi, biên giới của tỉnh Đắk Nông, có diện tích tự nhiên 679,02 km2, dân số trung bình 105,3 nghìn người, với trên 20 dân tộc anh em sinh sống. Huyện Đắk Mil có 09 xã, 01 thị trấn, trong đó có 02 xã biên giới là Thuận An, Đắk Lao. Huyện có 08 xã điều tra phiếu xã; 28 địa bàn điều tra phiếu hộ với tổng số hộ lập bảng kê là 4.104 hộ; tổng số hộ được chọn mẫu là 1.075 hộ DTTS. Chi cục Thống kê Đắk Mil – Đắk Song huy động 03 công chức là giám sát viên cấp huyện, 08 tổ trưởng và 12 điều tra viên.

Thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Đắk Nông và với sự giám sát sát sao của các giám sát viên, những ngày đầu ra quân, các điều tra viên chỉ thực hiện từ 2-3 phiếu để GSV cấp huyện và Tổ trưởng tổ điều tra kịp thời kiểm soát các lỗi cơ bản, lỗi logic, giúp điều tra viên rút kinh nghiệm cho công tác thu thập thông tin thời gian tiếp theo.
 
Công tác thu thập thông tin điều tra 53 dân tộc tại tỉnh Đắk Nông thực hiện theo đúng quy trình 2
Giám sát công tác điều tra tại bon N'Jrang Lu, xã Đăk N'Dung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

Tương tự như nhiều tỉnh, thành phố khác, công tác thu thập thông tin điều tra tại tỉnh Đắk Nông gặp khó khăn do địa bàn người dân tộc sinh sống sinh sống thường xa trung tâm, nằm rải rác trong các địa bàn (thôn, bon, buôn, bản), một số hộ ở rẫy nhiều ngày không về; hệ thống giao thông tại địa bàn còn hạn chế, thời điểm điều tra vào mùa mưa nên việc di chuyển tiếp cận địa bàn không mấy thuận lợi. Thời gian phỏng vấn hộ và hoàn thành phiếu bị kéo dài do phải nhờ già làng/trưởng thôn dẫn đường, phải phiên dịch và kết nối internet không ổn định...

Thực hiện công tác điều tra tại địa bàn, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến đánh giá cao công tác chuẩn bị cho điều tra 53 DTTS của Cục Thống kê tỉnh Đắk Nông nói chung và Chi cục Thống kê khu vực Đắk Mil - Đắk Song nói riêng, đặc biệt là các quy trình điều tra đã được Cục triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Trong bối cảnh khó khăn chung của địa bàn Tây nguyên, Phó Tổng cục trưởng yêu cầu các điều tra viên tiếp tục tuân thủ chặt chẽ quy trình phỏng vấn, điền thông tin chính xác trên phiếu điều tra điện tử; các giám sát viên kiểm tra kỹ các phiếu điều tra sau thu thập, kịp thời xử lý các lỗi, sai sót nếu có; hỗ trợ các điều tra viên giải quyết các vấn đề phát sinh như hộ đi vắng, hộ từ chối trả lời, mất kết nối GPS,... nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng điều tra./.
 
Một số hình khác tại địa bàn điều tra huyện Đắk Mil, Đắk Song
 
Công tác thu thập thông tin điều tra 53 dân tộc tại tỉnh Đắk Nông thực hiện theo đúng quy trình 3

 
Công tác thu thập thông tin điều tra 53 dân tộc tại tỉnh Đắk Nông thực hiện theo đúng quy trình 4
B.N (Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Đắk Nông)

 


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top