Cục Thống kê tỉnh Bình Định tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã năm 2023

07/04/2023 - 08:41 AM
Trong những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4/2023, Cục Thống kê tỉnh Bình Định đã tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê cho công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã giai đoạn 2023 – 2025.
 
Thực hiện Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố giai đoạn 2023 – 2025; Kế hoạch số 356/KH-SNV ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định về việc phục vụ các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2023; Công văn số 357/SNV-XDCQ&CTTN ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định về việc thông báo thời gian, địa điểm và cử báo cáo viên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã, Cục Thống kê tỉnh Bình Định đã phân công công chức tham gia biên soạn tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê cho công chức cấp xã, thành lập Tổ công tác tham gia hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng Lãnh đạo UBND và công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 gồm 28 thành viên.

Đối với thành viên Tổ công tác thuộc cơ quan Cục Thống kê: Hướng dẫn chuyên đề nghiệp vụ công tác thống kê, gồm: (1) Những vấn đề chung về thống kê cấp xã; (2) Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê và các Nghị định hướng dẫn thi hành; (3) Chương trình điều tra thống kê quốc gia; (4) Nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã; (5) Quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; (6) Phần mềm tần suất nhanh Hệ thống báo cáo thống kê kinh tế - xã hội cấp xã; (7) Tổ chức làm bài trắc nghiệm và đánh giá kết quả vào cuối buổi học.

Đối với thành viên Tổ công tác thuộc Chi cục Thống kê: (1) Tham gia quản lý học viên của các đơn vị hành chính thuộc địa bàn cấp huyện của Chi cục Thống kê; (2) Hỗ trợ học viên thực hành nhập dữ liệu trên Phần mềm tần suất nhanh Hệ thống báo cáo thống kê kinh tế - xã hội cấp xã.

Lớp bồi dưỡng giúp trang bị và nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, kỹ năng điều hành với thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có chuyên môn, nghiệp vụ mang tính chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, đủ năng lực thi hành công vụ, đáp ứng yêu cầu công tác; Gắn đào tạo, bồi dưỡng với bố trí, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức ở địa phương.

Theo kết quả thống kê, đến cuối năm 2022, trong tổng số 159 công chức Văn phòng – Thống kê của 159 xã, phường, thị trấn của toàn tỉnh Bình Định có trình độ thạc sỹ 4 người, chiếm 2,5% (tăng 4 người so với năm 2020), trình độ đại học 135 người, chiếm 84,9% (tăng 12,5% so với năm 2020), trình độ cao đẳng 2 người chiếm 1,3% (giảm 1 người so với năm 2020), trung cấp 18 người chiếm 11,3% (giảm 48,6% so với năm 2020). Đây là lực lượng tham gia tích cực công tác thống kê tại cơ sở, góp phần quan trọng trong việc triển khai, phổ biến, thực hiện Luật Thống kê và các Nghị định có liên quan của ngành Thống kê ở cấp xã.

Nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 299/QĐ-UBND, chiều ngày 18 tháng 3 năm 2023, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Hoài Nhơn, Tổ công tác tham gia hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng Lãnh đạo UBND và công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của Cục Thống kê tỉnh Bình Định đã thực hiện chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê. Tham dự lớp gồm 160 học viên là Lãnh đạo UBND và công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã của các huyện An Lão, Hoài Ân, Phù Mỹ và thị xã Hoài Nhơn.

 
Cục Thống kê tỉnh Bình Định tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng công chức  Văn phòng - Thống kê cấp xã năm 2023

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tại thị xã Hoài Nhơn

Chiều ngày 25 tháng 3 năm 2023, Tổ công tác tham gia hỗ trợ của Cục Thống kê tỉnh Bình Định thực hiện chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê cho 99 công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã ở các huyện: Phù Cát, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh và thị xã An Nhơn.
 
Cục Thống kê tỉnh Bình Định tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng công chức  Văn phòng - Thống kê cấp xã năm 2023  1

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tại thị xã An Nhơn
 
Tại thành phố Quy Nhơn, chiều ngày 01 tháng 4 năm 2023, Cục Thống kê tỉnh Bình Định cũng đã thực hiện chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê cho 69 công chức Văn phòng – Thống kê của 41 xã, phường, thị trấn ở các huyện: Tuy Phước, Vân Canh và thành phố Quy Nhơn.
 
Cục Thống kê tỉnh Bình Định tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng công chức  Văn phòng - Thống kê cấp xã năm 2023  2

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tại thành phố Quy Nhơn
 
Với việc triển khai đồng bộ và bài bải các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê cho công chức văn phòng cấp xã trên, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Định mong muốn sau khi hoàn thành nội dung bồi dưỡng, đội ngũ công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã sẽ được trang bị và nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, kỹ năng điều hành với thực thi công vụ, đồng thời thay đổi nhận thức, lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ lĩnh vực thống kê tại cơ sở./.
 
PV. (Theo thông tin Cục Thống kê tỉnh Bình Định)
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top