Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng - 30 năm hành trình xây dựng và phát triển

31/05/2022 - 09:43 AM
Ngày 28/5/2022 vừa qua, Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng đã long trọng tổ chức Chương trình họp mặt Kỷ niệm 30 năm thành lập Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng. Buổi họp mặt với sự tham dự của Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng, các bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác và đã nghỉ hưu thuộc cơ quan Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng. Trải qua 30 năm, cùng với sự phát triển lớn mạnh của ngành Thống kê Việt Nam, Thống kê Sóc Trăng đã không ngừng phấn đấu, vượt qua khó khăn, trở ngại và từng bước phát triển vững mạnh.

Ngày 10/4/1992, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBT-92 về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; trong đó có cơ quan Cục Thống kê. Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng chính thức được thành lập ngày 28/4/1992 với 05 cán bộ công chức ở cơ quan Cục (kể cả lãnh đạo) được điều động từ Cục Thống kê Hậu Giang (cũ). Thực hiện Nghị định số 23/CP ngày 23/3/1994 của Chính phủ và Thông tư liên bộ 245/TT-LB ngày 15/6/1994 của Ban Tổ chức-Cán bộ chính phủ và Tổng cục Thống kê, từ năm 1995, ngành Thống kê được quản lý theo hệ thống dọc, Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng trở thành cơ quan trực thuộc Tổng cục Thống kê. Thời điểm này, tổ chức phòng, ban ở Cơ quan Cục theo mô hình 03 phòng, gồm: Phòng Tổng hợp, Phòng nghiệp vụ và Phòng Tổ chức hành chính; tổ chức thống kê huyện, thị xã có 07 phòng.

 
Cục Thống kê Sóc Trăng: 30 năm hành trình xây dựng và phát triển 4
Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến cùng đoàn công tác đã đến chúc mừng
CTK tỉnh Sóc Trăng

Đến thời điểm hiện nay, cơ quan Cục Thống kê tỉnh Sóc Trắng đã được cơ cấu, gồm có 05 phòng (phòng Thống kê Tổng hợp; phòng Thống kê Kinh tế; phòng Thống kê Xã hội; phòng Thu thập thông tin thống kê và phòng Tổ chức-Hành chính); Chi cục Thống kê cấp huyện gồm có 06 đơn vị (04 Chi cục Thống kê khu vực, 02 Chi cục Thống kê huyện, thị xã). Tổng số công chức và người lao động ngành Thống kê Sóc Trăng tính đến 31/12/2021 là 70 người, trong đó biên chế 63 người (cơ quan Cục 27 người, Chi cục Thống kê cấp huyện 36 người); lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ là 07 người. Trong tổng số công chức và người lao động toàn ngành, có 50 đại học, 08 thạc sỹ; 25 cán bộ chủ chốt.

Cùng với sự phát triển của tỉnh Sóc Trăng sau 30 năm tái lập, công tác thống kê tập trung cũng đã tiến bộ về mọi mặt và đạt được những kết quả tích cực.

Số lượng cuộc điều tra, khối lượng thông tin được thu thập qua điều tra thống kê ngày càng tăng. Giai đoạn 10 năm khi tái lập, bình quân mỗi năm ngành Thống kê thực hiện trên dưới 20 cuộc điều tra thống kê định kỳ; hiện nay có trên 30 cuộc điều tra. Ngoài ra, ngành còn tổ chức thực hiện các cuộc tổng điều tra, điều tra với quy mô lớn theo kế hoạch của Trung ương và yêu cầu của địa phương như: Điều tra giàu nghèo 1993; điều tra lực lượng CBCC-KHKT 4/1994; điều tra kinh tế hộ gia đình; Tổng điều tra dân số và nhà ở (1999, 2009, 2019); Tổng điều tra cơ sở kinh tế-HCSN (1995, 2002, 2007,…); Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản (2001, 2006, 2011,…); điều tra hộ nông dân về đất sản xuất theo yêu cầu của Tỉnh ủy (1998),…

Kết quả các cuộc điều tra đã cung cấp những thông tin quý báu, phản ánh thực trạng phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Kết quả nổi bật trong công tác này là hiện nay ngành Thống kê đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin trong điều tra bằng phiếu điện tử, bảng hỏi điện tử (WebForm; CAPI); xử lý tổng hợp kết quả điều tra bằng máy vi tính, phần mềm,…bảo đảm tính chính xác, nhanh, hiệu quả. 

 
Cục Thống kê Sóc Trăng: 30 năm hành trình xây dựng và phát triển 5
Cán bộ, công chức, viên chức Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng chụp ảnh lưu niệm
cùng lãnh đạo TCTK và lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng

Trong 30 năm qua, ngành Thống kê Sóc Trăng đã có nhiều cố gắng thu thập, tổng hợp thông tin, số liệu và phân tích, đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện theo tháng, quí, năm, giai đoạn. Những báo cáo tổng quan tình hình, phân tích về kinh tế - xã hội ở từng giai đoạn là những tài liệu quý, phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương như: Báo cáo phân tích kinh tế - xã hội của tỉnh 03 năm 1992-1994 phục vụ cho tỉnh sau 03 năm tái lập; báo cáo phân tích KT-XH tỉnh 5 năm sau khi tái lập tỉnh (1992-1996); báo cáo phân tích KT-XH thời kỳ 1992-2000; báo cáo phân tích KT-XH các giai đoạn theo nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh,… Đặc biệt, có một số sản phẩm thống kê quan trọng, là thành quả công sức đóng góp của toàn thể công chức, người lao động ngành, như: "Thành tựu phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Sóc Trăng sau 10 năm tái lập" (01/2002); "30 năm, Sóc Trăng xây dựng và phát triển" (02/2005); "Kinh tế Sóc Trăng cùng với sự phát triển kinh tế các huyện, thị" (12/2001); "Sóc Trăng sau 20 năm tái lập-một chặng đường phát triển" (3/2012),…

Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng đã luôn chủ động, tích cực ứng dụng khoa học, phương pháp thống kê tiên tiến và công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thống kê, nhất là áp dụng thiết bị thông minh trong điều tra thống kê (điều tra CAPI, webform,…). Hiện nay, phần lớn các cuộc điều tra định kỳ hàng tháng; một số cuộc điều tra quí, năm đã áp dụng các hình thức CAPI, webform. Đặc biệt, 02 cuộc Tổng điều tra gần đây là Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Tổng điều tra kinh tế năm 2021 đã ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong tất cả các khâu thu thập, tổng hợp, xử lý, kiểm tra, giám sát, công bố và lưu giữ thông tin.

Hàng năm, nhiều tập thể và cá nhân cán bộ, công chức của Cục Thống kê Sóc Trăng đã được tặng thưởng các danh hiệu, bằng khen cấp bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chính phủ,... Trong đó, năm 1993, ngành Thống kê Sóc Trăng đạt thành tích tiến bộ nhanh trong toàn ngành Thống kê; Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh các năm 1994, 1995, 1997; Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 1996, 1997, 1998, 2000, 2003; Bằng khen của TCTK và Bộ Kế hoạch và Đầu tư các năm 1996, 1997, 1999; 2020; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 1999,... Và đặc biệt năm 2020, Chi cục Thống kê Thành phố Sóc Trăng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; Chi cục Thống kê huyện Long Phú đạt Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, ngành cũng  gặp một số khó khăn, trở ngại, nhất là việc sắp xếp, kiện toàn, tổ chức, bộ máy,… nhưng đến hôm nay, ngành Thống kê Sóc Trăng có quyền tự hào về những thành tựu đạt được, tự hào về sự phát triển vượt bậc của mình, tự hào về những đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng sau 30 năm tái lập, đồng thời đóng góp vào sự phát triển chung của ngành Thống kê Việt Nam..

Phát huy những truyền thống tốt đẹp, ngành Thống kê Sóc Trăng tiếp tục vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại; luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành; tham mưu, phục vụ tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cơ quan Đảng, Nhà nước, các ngành Trung ương, địa phương trong xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, quyết tâm xây dựng ngành Thống kê ngày càng vững mạnh./.

 
Thu Hiền (Tổng hợp)
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng
 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top