Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang: Tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thống kê năm 2019

20/05/2019 - 03:12 PM
Sáng ngày 23/01/2019, Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị triển khai công tác thống kê năm 2019. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thị Kim Bé, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Minh Phụng; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; Chi cục Thống kê các huyện, thành phố.
 
Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang: Tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thống kê năm 2019 5
 
Báo cáo tại Hội nghị, Ông Trần Thanh Xuân, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh: Trong năm 2018, ngành Thống kê Kiên Giang triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen. Đây là năm thứ ba tỉnh Kiên Giang thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) của Đại hội X Đảng bộ tỉnh. Với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ của Tỉnh ủy và UBND tỉnh trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang đã có nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện, đúng hướng và cơ bản thực hiện được mục tiêu đã đề ra. Trong bối cảnh đó, ngành Thống kê một mặt phải bảo đảm tốt nhất thông tin thống kê phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đánh giá, dự báo tình hình và tham gia xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, mặt khác phải triển khai thực hiện một khối lượng công việc tương đối lớn của Ngành; chuẩn bị cho Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; sắp xếp, bố trí các phòng, Chi cục thống kê liên huyện... Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Cục Thống kê luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng cục Thống kê, Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh; sự phối hợp tích cực của các sở, ban ngành, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và của các đối tượng cung cấp thông tin thống kê trong tỉnh, ngành Thống kê Kiên Giang đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, đoàn kết khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.
 
Trong năm 2018, toàn ngành đã thực hiện hơn 30 cuộc điều tra Thống kê theo yêu cầu của Trung ương, ngoài ra còn thực hiện một số cuộc điều tra để phục vụ địa phương; hoàn thành tốt kế hoạch của Tổng cục Thống kê giao. Đặc biệt, việc phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh xây dựng kịch bản phát triển kinh    tế - xã hội sát thực tế, phù hợp với điều kiện của địa phương, kịp thời cung cấp thông tin và dự báo tình hình một cách phù hợp, có những đề xuất tham mưu giúp cho lãnh đạo tỉnh trong chỉ đạo, điều hành góp phần thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Cục Thống kê và các sở, ngành đã có sự phối hợp tương đối chặt chẽ trong việc cung cấp và chia sẻ thông tin. Nhiều sở, ngành đã thực hiện tốt việc cung cấp, phổ biến thông tin thống kê về tình hình phát triển của ngành và lĩnh vực quản lý cho Cục Thống kê thông qua chế độ báo cáo. Bên cạnh thông tin thống kê được thực hiện theo chế độ báo cáo, một số sở, ngành còn cung cấp cho Cục Thống kê những thông tin không thuộc chế độ báo cáo như thông tin về tiến độ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp; thông tin về tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, thông tin về doanh nghiệp...
 
Việc chấp hành chế độ báo cáo Thống kê của các cơ quan, đơn vị cơ sở có nhiều tiến bộ hơn những năm trước, cả về số lượng đơn vị cũng như chất lượng báo cáo. Nhìn chung, nhiều sở, ngành, UBND cấp huyện thực hiện chế độ báo cáo nghiêm túc. Bên cạnh đó, Cục Thống kê đã khai thác sử dụng thông tin từ các cơ sở dữ liệu đăng hành chính của một số sở, ngành như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thuế, Hải quan, Kho Bạc nhà nước để cập nhật dữ liệu thông tin có liên quan, phục vụ báo cáo thống kê và các cuộc điều tra thống kê, đồng thời để đối chứng số liệu do ngành Thống kê thu thập tổng hợp.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác Thống kê năm 2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Minh Phụng đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của tập thể lãnh đạo Cục, các Chi cục và tất cả công chức ngành Thống kê Kiên Giang, trong điều kiện ngành Thống kê còn nhiều khó khăn về kinh phí, cơ sở vật chất; việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo từ các sở, ngành, địa phương có lúc chưa kịp thời; một số lãnh đạo địa phương và sở, ban, ngành các cấp chưa quan tâm chỉ đạo phối hợp, chủ yếu giao khoán cho ngành Thống kê trong các cuộc điều tra… Trong năm 2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo Cục Thống kê, các Chi cục Thống kê cấp huyện trong thời gian tới phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm trong tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng thông tin thống kê, đảm bảo thông tin cung cấp đạt độ tin cậy cao nhất. Trên cơ sở kết quả các cuộc điều tra, cần thực hiện phân tích, dự báo tình hình và đề xuất định hướng, giải pháp tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, địa phương trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Để nâng cao chất lượng các cuộc điều tra cần tuyển chọn điều tra viên có tâm, có kiến thức, trách nhiệm thực hiện công tác điều tra, quan tâm sâu sát từng khâu công việc: Tổng hợp, đối chiếu, hậu kiểm… Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu gốc chuẩn xác để đưa vào phục vụ rộng rãi nhu cầu của xã hội. Quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho công chức Ngành từ cấp tỉnh đến cơ sở. Tăng cường công tác tuyên truyền thường xuyên đến các tổ chức, doanh nghiệp, người dân nhằm hiểu được mục đích, ý nghĩa sự cần thiết của các cuộc điều tra, tạo sự đồng tình ủng hộ cung cấp thông tin kịp thời, chính xác. Chủ động tăng cường sự đồng tình ủng hộ, chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền các cấp; tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan để tạo sự đồng hành, tham gia các cuộc điều tra.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, kịp thời, đúng nội dung, đảm bảo thông tin chính xác, tăng cường phối hợp với ngành Thống kê trong các cuộc điều tra./.

 
Minh Ngọc
Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top