Cuộc họp lần thứ 24 Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN (SCPC24)

06/09/2022 - 11:35 AM
Sáng ngày 06/9/2022, các thành viên Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN (SCPC) của Tổng cục Thống kê tham gia ngày họp đầu tiên của Cuộc họp lần thứ 24 Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN (SCPC24) do Cơ quan Thống kê Cam-pu-chia phối hợp với Bộ phận Thống kê ASEAN (thuộc Ban Thư ký ASEAN) tổ chức theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp SCPC24 sẽ diễn ra trong 2 ngày 06-07/9/2022 với sự tham dự của thành viên SCPC của các nước trong khối ASEAN và Bộ phận Thống kê ASEAN.
 
Cuộc họp SCPC24 nhằm thảo luận và đưa ra các quyết định, hướng dẫn và ý kiến góp ý của SCPC về: (1) Việc thực hiện các khuyến nghị của Kỳ họp lần thứ 11 Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS) và Cuộc họp lần thứ 23 SCPC; (2) Tiến độ thực hiện các ưu tiên hàng năm của ACSS trong năm 2022; (3) Giám sát việc thực hiện Kế hoạch công tác 2022; (4) Tiến độ hài hòa dữ liệu của các Nhóm công tác ACSS; (5) Kết quả tự đánh giá về Nguyên tắc hoạt động ACSS Phần B và C; (6) Việc thực hiện Khung ASEAN giúp ASEAN.
 
Cuộc họp lần thứ 24 Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN (SCPC24)
Bà Hoàng Thị Thanh Hà - Vụ trưởng Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế (ngồi giữa)
và các thành viên SCPC Tổng cục Thống kê tham dự Cuộc họp tại trụ sở ở Hà Nội

Trong ngày làm việc đầu tiên 06/9/2022, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các vấn đề: Cập nhật tài liệu “Hướng dẫn phương pháp luận về thương mại dịch vụ”, để hoàn thành vào cuối quý 3/2022; Tiến độ xây dựng bảng dữ liệu thống kê ASEAN trên trang web ASEANstats, được bắt đầu từ tháng 8/8/2022; Giám sát việc thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022 và KPI M&E, dự thảo Kế hoạch công tác năm 2023 và đề xuất Kế hoạch công tác năm 2024 dựa trên Kế hoạch chiến lược ACSS giai đoạn 2016-2025; Cập nhật mẫu hợp nhất các chỉ tiêu thống kê ASEAN – dữ liệu vòng 1 năm 2022 và các chỉ tiêu thống kê chủ yếu khác; Tiến độ hài hòa dữ liệu của các nhóm công tác ACSS; Tình hình và tiến độ thực hiện Khung ASEAN giúp ASEAN, góp phần nâng cao năng lực của ACSS; Tiến độ thực hiện Dự án thí điểm dữ liệu lớn năm 2022 với sự tham gia của các nước Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia và Philippines.
 
Cuộc họp lần thứ 24 Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN (SCPC24) 1
Các đại biểu tham dự Cuộc họp SCPC24 tại các điểm cầu

Trong ngày làm việc tiếp theo 07/9/2022, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận về các nội dung: Kết quả góp ý về các biện pháp chất lượng của Phần A trong Nguyên tắc hoạt động ACSS từ các nhóm công tác WGSITS, WGIIS, WGSNA, WGSDGI và WGDSA; Kết quả tự đánh giá về Nguyên tắc hoạt động ACSS Phần B và C trong năm 2022, từ các nhóm công tác WGSITS, WGIIS, WGSNA, WGSDGI và WGDSA; Tiến độ các hoạt động của dự án ARISE Plus; Chủ đề các bài thuyết trình sẽ được trình bày tại phiên mở cuộc họp ACSS12, chủ đề và bố cục tuyên bố truyền thông chung của ACSS12; Chương trình nghị sự dự kiến ACSS12 và các vấn đề khác có liên quan./.
 
B.N
 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top