Đắk Lắk hòa chung khí thế ra quân sôi nổi điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024

01/07/2024 - 05:09 PM
Sáng ngày 01/7/2024, cùng với 53 tỉnh, thành phố trên cả nước, tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, Tổng cục Thống kê phối hợp với Ủy Ban Dân tộc tổ chức Lễ ra quân điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024.

Tham dự Lễ ra quân có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Trung Tiến; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn. Cùng tham dự Lễ ra quân có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc, Tổng cục Thống kê; Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Đắk Lắk; Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Cư Kuin, các già làng, điều tra viên trên địa bàn huyện.

Đắk Lắk là tỉnh có 49 dân tộc anh em sinh sống, trong đó 70% dân số là người Kinh, còn lại 30% dân số toàn Tỉnh là các dân tộc thiểu số như Ê Đê, M'nông, Thái, Tày, Nùng... Theo kết quả chọn mẫu, toàn tỉnh Đắk Lắk có 606 địa bàn điều tra, 130 xã thuộc đối tượng điều tra theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025. Tỉnh huy động 93 giám sát viên, 130 tổ trưởng và 606 điều tra viên tham gia cuộc điều tra 53 dân tộc.

Đắk Lắk là địa phương có các địa bàn cách trở về địa lý, đường xá đi lại ở vùng nông thôn, dân cư phân bố rải rác, gặp khó khăn trong tiếp cận đối tượng điều tra, nhất là hiện nay đang vào mùa sản xuất nông nghiệp, bà con thường ở lại trên nương rẫy, mạng Internet còn gián đoạn…

Trước những khó khăn đó và với ý nghĩa quan trọng của cuộc điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số trong việc triển khai các chính sách dân tộc đến năm 2025, phát biểu tại buổi lễ ra quân, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc 
Y Vinh Tơr đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tại tỉnh Đắk Lắk quan tâm, chỉ đạo đồng bộ, thông suốt và phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan chuyên môn tổ chức việc điều tra, thu thập thông tin tại địa bàn thôn, buôn, tổ dân phố; đặc biệt là tăng cường công tác quán triệt, triển khai vận động người dân thuộc các địa bàn điều tra ủng hộ, tham gia tích cực để công tác điều tra, thu thập thông tin hiệu quả, toàn diện và khoa học. Thứ trưởng Y Vinh Tơr cũng đề nghị Ban Dân tộc Tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai cuộc điều tra theo đúng tiến độ.
 
Đắk Lắk hòa chung khí thế ra quân sôi nổi điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Vinh Tơr đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo
đồng bộ, thông suốt và phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu thập thông tin tại địa bàn

Cũng tại buổi lễ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Trung Tiến khẳng định việc tổ chức thành công Lễ ra quân Điều tra 53 dân tộc thiểu số năm 2024 tại Đắk Lắk có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tuyên truyền để các hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn Tỉnh hiểu được mục đích, ý nghĩa của cuộc Điều tra, từ đó tích cực phối hợp với các điều tra viên thống kê để cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác. Đồng thời, Lễ ra quân còn giúp các cấp lãnh đạo và toàn hệ thống chính trị trong tỉnh hiểu được tầm quan trọng của cuộc Điều tra, chỉ đạo thực hiện tốt cuộc Điều tra, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc Điều tra ở địa phương.

Để việc thu thập thông tin trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được triển khai một cách hiệu quả, góp phần vào việc thực hiện thành công cuộc Điều tra, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến chỉ đạo Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk; Chi Cục Thống kê huyện, quận, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn có địa bàn điều tra; các tổ trưởng, giám sát viên, điều tra viên tổ chức tốt việc công tác giám sát, thu thập thông tin tại địa bàn, đặc biệt cần nắm bắt tình hình thực tế, các vấn đề phát sinh, nhằm đảm bảo các đối tượng điều tra cung cấp thông tin đúng, đủ, kịp thời hạn.
 
Đắk Lắk hòa chung khí thế ra quân sôi nổi điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 1
Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến tại lễ ra quân

Với ý nghĩa quan trọng của cuộc điều tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn cho biết, tỉnh Đắk Lắk rất vinh dự là 1 trong 5 tỉnh được chọn là đơn vị tổ chức Lễ ra quân cấp tỉnh cuộc điều tra lần này. Phó Chủ tịch đề nghị Cục Thống kê Tỉnh làm tốt vai trò chủ trì, tiếp tục hướng dẫn nghiệp vụ cho điều tra viên thực hiện điều tra thống nhất; theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch, tiến độ, chất lượng số liệu thông tin. Ban Dân tộc tỉnh, phòng Dân tộc cấp huyện phối hợp với Cục Thống kê tỉnh, Chi cục Thống kê cấp huyện thực hiện tốt việc cử người tham gia thực hiện nhiệm vụ giám sát trong suốt quá trình điều tra. UBND các huyện, thị xã, thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho điều tra viên thực hiện phỏng vấn, thu thập thông tin hộ dân cư, phiếu xã trên địa bàn đầy đủ, kịp thời, đảm bảo đầy đủ số lượng và chất lượng thông tin. Các giám sát viên thường xuyên bám địa bàn, giám sát các hoạt động của điều tra viên trong khâu thu thập thông tin, hỗ trợ nghiệp vụ và giải đáp những thắc mắc giúp điều tra viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Đắk Lắk hòa chung khí thế ra quân sôi nổi điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 2
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn phát biểu tại lễ ra quân

Đại diện cho 606 điều tra viên trên toàn Tỉnh phát biểu trong buổi Lễ ra quân, bà Lê Thanh Tuyền điều tra viên xã Cư Ê Wi, huyện Cư Kuin hứa sẽ thực hiện điều tra đúng các nội dung quy định trong Phương án; bảo mật thông tin thu thập từ các đối tượng điều tra theo quy định của Luật Thống kê và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, chính xác, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại diện Già làng, trưởng bản, người có uy tín tại xã Ea Bhôk, ông Y Blum Êban cho biết, với uy tín của mình, sẽ tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc điều tra; vận động Nhân dân và các hộ được chọn mẫu điều tra cung cấp thông tin nhiệt tình, chính xác và đầy đủ cho điều tra viên đến phỏng vấn; đồng thời tạo mọi điều kiện cho điều tra viên đi thu thập thông tin tại các hộ được chọn điều tra.

Sau buổi lễ ra quân, đoàn công tác thực hiện giám sát công tác thu thập thông tin của các điều tra viên tại địa bàn hộ dân cư.
 Đắk Lắk hòa chung khí thế ra quân sôi nổi điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 3
Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến trực tiếp giám sát quá trình thu thập thông tin
tại một gia đình ở buôn Hra Ea Hing (xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin)

Với tinh thần khí thế, sôi nổi của buổi lễ ra quân cùng tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm cao của các lượng lượng tham gia điều tra, tin tưởng rằng Đắk Lắk thực hiện thành công điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024, góp phần vào sự thành công chung của cuộc điều tra trên cả nước./.
 
BN (Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Đăk Lăk)

 

 

 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top