Dấu ấn Chỉ số cải cách hành chính năm 2018

16/08/2019 - 02:26 PM
Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2018

Chỉ số cải cách hành chính (Chỉ số CCHC) của các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018 được đánh giá ở 18 bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, Bộ tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số CCHC cấp bộ được cấu trúc thành 7 lĩnh vực đánh giá, 39 tiêu chí và 88 tiêu chí thành phần; cấp tỉnh được cấu trúc thành 8 lĩnh vực đánh giá, 41 tiêu chí, 96 tiêu chí thành phần.

Theo báo cáo, kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của khối bộ, ngành được chia thành 2 nhóm: Nhóm thứ nhất đạt kết quả trên 80%, bao gồm 14  bộ,  ngành: Ngân hàng Nhà nước Việt  Nam,  Tài chính, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thanh tra Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nhóm thứ hai, đạt kết quả từ trên 70% đến dưới 80%, gồm 4 bộ: Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giao thông vận tải.

Năm 2018, không bộ nào có kết quả chỉ số CCHC dưới 70%. Giá trị trung bình Chỉ số CCHC của 18 Bộ, cơ quan ngang Bộ đạt được là 82,68%. Tuy nhiên, chỉ có 8 bộ có Chỉ số CCHC trên mức giá trị trung bình. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt chỉ số CCHC cao nhất với kết quả là 90,57%; Bộ Giao thông vận tải đạt mức thấp nhất với giá trị 75,13%. Khoảng cách giữa Bộ đạt Chỉ số CCHC năm 2018 cao nhất (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) với Bộ có kết quả Chỉ số CCHC năm 2018 thấp nhất (Bộ Giao thông vận tải) là 15,44% (Năm 2017 khoảng cách này là 20,23%).
So sánh giá trị Chỉ số CCHC năm 2018 với năm 2017 cho thấy, có 15 đơn vị tăng điểm số so với Chỉ số CCHC năm 2017, trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có giá trị điểm số tăng cao nhất là 8,11% (từ 72,61% năm 2017 lên 80,72% năm 2018). Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vẫn tiếp tục đứng vị trí thứ nhất, tuy nhiên, giảm 1,79% điểm số so với năm 2017 và 2,11% so với năm 2016.

Chỉ số CCHC năm 2018 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có giá trị trung bình đạt 76,92%. Có 29 địa phương đạt kết quả cao hơn giá trị trung bình, trong số đó có 9 địa phương đạt kết quả trên 80%; 60/63 địa phương đạt kết quả trên 70%. Đáng chú ý, trong năm 2018 không có địa phương đạt kết quả dưới 60% và khoảng cách kết quả Chỉ số giữa đơn vị cao nhất và đơn vị thấp nhất trong bảng xếp hạng năm 2018 là 19,53%, thu hẹp đáng kể so với năm 2017 (29,76%).

Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục giữ vững ngôi dẫn đầu bảng xếp hạng với kết quả đạt 89,06%, cao hơn 5,08% so với đơn vị đứng ở vị trí thứ 2 là thành phố Hà Nội (đạt 83,98%).

Đặc biệt, Đồng Tháp là tỉnh có chỉ số CCHC cải thiện đáng kể, đạt 83,71/100 điểm, tăng 1,80 điểm so với năm 2017, đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng tổng hợp và đứng đầu 13 tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ. Các vị trí thứ 4, và thứ 5 trên bảng xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2018 thuộc về 2 thành phố lớn, lần lượt là Đà Nẵng (đạt 83,70%) và Hải Phòng (đạt 83,68%). Đây cũng là những đơn vị có nhiều đổi mới, sáng tạo trong thực hiện CCHC những năm gần đây.
Trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu bảng xếp hạng còn có sự xuất hiện lần đầu tiên của 2 địa phương đó là Long An và Ninh Bình. Đây cũng là dấu ấn ghi nhận nỗ lực không ngừng trong tổ chức triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính thời gian qua tại hai địa phương này.

Trong nhóm 05 địa phương đứng cuối bảng xếp hạng Chỉ số CCHC 2018, có 3 địa phương đạt kết quả dưới 70%. Phú Yên là địa phương xếp thứ 63/63 tỉnh, thành phố với kết quả Chỉ số đạt 69,53%. Hai đơn vị khác có kết quả dưới 70% là tỉnh Kon Tum, đạt 69,57%, xếp thứ 62/63 và tỉnh Trà Vinh, đạt 69,85%, xếp thứ 61/63. Bên cạnh chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về sự phục  vụ hành chính năm 2018 cũng vừa được công bố, theo đó có 82,99% người dân, tổ chức hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước nói chung; 69,98-97,88% hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. So với năm 2017, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) nói chung cả nước trong năm 2018 tăng hơn 2%. Tỉnh Sơn La dẫn đầu về Chỉ số SIPAS, tiếp theo là Ninh Bình, Hưng Yên và Hà Tĩnh. Đứng cuối bảng là tỉnh Hà Giang, Cao Bằng và Bình Định.

Năm yếu tố cơ bản của quá trình và kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công được đánh giá trong khuôn khổ Chỉ số SIPAS 2018, gồm: (1) Tiếp cận dịch vụ, (2) thủ tục hành chính, (3) công chức, (4) kết quả dịch vụ, (5) việc tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị, nhận được sự hài lòng của người dân, tổ chức nói chung trong cả nước lần lượt là: 80,62%, 86,40%, 85,10%, 88,13% và 74,07%.

Tiếp tục nỗ lực cải thiện chỉ số CCHC trong năm 2019

Có thể thấy, năm 2018 đã ghi nhận nhiều nỗ lực cải cách của các bộ, ngành trong triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với phương châm hành động là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Trên cơ sở đó, các bộ, ngành đã tập trung cải thiện các chỉ số môi trường kinh doanh, chú trọng thực hiện các giải pháp cải thiện mạnh mẽ các chỉ số; thúc đẩy tăng năng suất lao động, sức cạnh tranh trong từng ngành, lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý với quyết tâm đưa Việt Nam vào nhóm ASEAN 4 về năng lực cạnh tranh và môi trường kinh doanh.

Tuy nhiên, theo đánh giá, công cuộc cải cách công tác CCHC thời gian qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế, cụ thể như: Một số bộ, ngành, địa phương vẫn chưa quan tâm đúng mức đến công tác CCHC, chưa thể hiện vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thúc đẩy cải cách, chưa tạo chuyển biến rõ rệt trong hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước. Cải cách thủ tục hành chính vẫn còn tình trạng bộ, ngành, địa phương ban hành các quy định thủ tục hành chính trái thẩm quyền; giải quyết hồ sơ chậm, muộn, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả CCHC, khắc phục những tồn tại, bất cập trong thời gian vừa qua, tại Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương căn cứ kết quả Chỉ số CCHC năm 2018, kiểm điểm lại việc thực hiện công tác cải cách hành chính thời gian qua, đề ra các biện pháp khắc phục; khuyến khích, nhân rộng cách làm mới, mô hình hay tạo động lực thúc đẩy cải cách. Đồng thời, sử dụng hiệu quả kết quả Chỉ số SIPAS năm 2018 trong chỉ đạo, điều hành CCHC tại bộ, ngành, địa phương và có biện pháp phù hợp để nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công cho người dân, tổ chức.

Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế; nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính hợp pháp, đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật; tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, trọng tâm là rà soát, cắt giảm thực chất điều kiện kinh doanh, danh mục sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành; phát huy vai trò của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ trong việc tăng cường đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, bộ, ngành, địa phương, qua đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị Thủ tướng tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân.

Cùng với đó, đẩy mạnh việc đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn; hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp và gắn kết chặt chẽ với các chính sách tinh giản biên chế trên cơ sở tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại các chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu cần tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai có hiệu quả các chính sách về tinh giản biên chế theo quy định.

Các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai hiệu quả các nhóm nhiệm vụ về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, thường xuyên rà soát, nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, chú trọng đầu tư xây dựng và vận hành có hiệu quả cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử; thực hiện hiệu quả việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử và gửi nhận văn bản điện tử trong nội bộ các cơ quan hành chính Nhà nước, nội bộ của từng bộ, ngành, địa phương.

Những kết quả và lợi ích thiết thực mang lại cho người dân từ công tác CCHC thời gian qua đã ngày càng củng cố niềm tin và nhận được sự ủng hộ ngày càng cao của người dân đối với chủ trương, chính sách về cải cách hành chính tại các bộ, ngành, địa phương… Đây cũng sẽ là tín hiệu lạc quan và là động lực cần thiết nhằm tiếp tục tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ trong việc nâng cao hiệu quả cải cách trong thời gian tới./.
Thu Hòa
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top