Điện Biên: Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh tăng khá

10/11/2023 - 01:49 PM
Tính chung 10 tháng năm 2023 vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Điện Biên ước tính đạt 14.742 tỷ đồng, tăng 19,22% so với cùng kỳ năm trước (trong đó: Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý đạt 71,51% so với kế hoạch năm và tăng 37,64% so với cùng kỳ năm 2022).

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng 10/2023 ước đạt 386,45 tỷ đồng, tăng 3,81% so với tháng trước, tăng 12,55% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 292,39 tỷ đồng, tăng 4,26%, tăng 12,98%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 83,91 tỷ đồng, tăng 2,37%, tăng 18,22%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 10,16 tỷ đồng, tăng 3,17%, giảm 25,35%. 

Vốn đầu tư NSNN do địa phương quản lý 10 tháng đầu năm qua các năm 2019-2023 (Tỷ đồng)

Tính chung 10 tháng năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 3.307,07 tỷ đồng, bằng 71,51% kế hoạch năm và tăng 37,64% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 tăng 19,55%). Cụ thể: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 2.499,93 tỷ đồng, bằng 71,18% và tăng 42,04%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 727,52 tỷ đồng, bằng 72,58% và tăng 32,47%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 79,62 tỷ đồng, bằng 72,37% và giảm 14,8%.

Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên tháng 10/2023 ước đạt 1.679,33 tỷ đồng, tăng 3,89% so với tháng trước, tăng 8,21% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn Nhà nước trên địa bàn đạt 762,4 tỷ đồng, tăng 3,79%, giảm 1,49% (vốn Trung ương quản lý đạt 325,68 tỷ đồng, tăng 3,76%, giảm 15,82%; vốn địa phương quản lý đạt 436,72 tỷ đồng, tăng 3,81%, tăng 12,84%); vốn ngoài Nhà nước đạt 916,93 tỷ đồng, tăng 3,98%, tăng 17,85%. 

Tính chung 10 tháng năm 2023, vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 14.742,22 tỷ đồng, bằng 73,19% kế hoạch năm và tăng 19,22% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể: Vốn Nhà nước trên địa bàn đạt 6,690.45 tỷ đồng, bằng 71,1%, tăng 13% (vốn Trung ương quản lý đạt 2.998,13 tỷ đồng, bằng 70,5%, giảm 5,29%; vốn địa phương quản lý đạt 3.692,32 tỷ đồng, bằng 71,6%, tăng 34,02%); vốn ngoài Nhà nước đạt 8.051,77 tỷ đồng, bằng 75,03%, tăng 24,94%.

 Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Điện Biên
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top