Đoàn công tác cơ quan Tổng cục Thống kê kiểm tra, giám sát điều tra giá tiêu dùng tại Bà Rịa-Vũng Tàu

05/11/2022 - 09:42 AM
Thực hiện Phương án điều tra giá tiêu dùng thời kỳ 2020-2025 ban hành theo Quyết định số 1134/QĐ-TCTK, ngày 12/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và Kế hoạch kiểm tra đột xuất điều tra giá tiêu dùng năm 2022, ngày 4,5/11/2022, Phó Tổng cục trưởng TCTK Lê Trung Hiếu và đoàn công tác cơ quan TCTK gồm lãnh đạo và chuyên viên một số đơn vị thuộc TCTK đã đi thực địa giám sát và làm việc với Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về điều tra giá tiêu dùng của địa phương.

Tại buổi làm việc, Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã báo cáo tình hình triển khai điều tra giá tiêu dùng năm 2022 trên địa bàn tỉnh: Theo đó, Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được giao 04 khu vực điều tra với số lượng điều tra viên là 30 người. Hiện Cục vẫn đang tiến hành thu thập giá tại khu vực thành thị và nông thôn: Khu vực thành thị là Thành phố Vũng Tàu, Thành phố Bà Rịa, đại diện cho khu vực nông thôn là huyện Châu Đức, huyện Xuyên Mộc.

Thời gian điều tra 03 kỳ. Với số lượng 3672 mặt hàng, mỗi điều tra viên phụ trách thu thập giá khoảng 122 mặt hàng, bình quân 1 ĐTV phụ trách  khoảng 14 điểm điều tra.

Lực lượng giám sát viên tỉnh kết hợp với Chi cục TK thành phố/huyện/khu vực (giám sát viên cấp huyện, thành phố) giám sát ĐTV trong quá trình thực hiện điều tra. Hàng kỳ thực hiện giám sát bằng phần mềm và điện thoại. Do đó, đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và xác minh những sai sót của ĐTV.

 
Đoàn công tác cơ quan Tổng cục Thống kê kiểm tra, giám sát điều tra giá tiêu dùng tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Đoàn công tác cơ quan TCTK làm việc với Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 
Về tổ chức điều tra thực địa: Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện điều tra giá tiêu dùng, giám sát tiến độ điều tra theo kế hoạch. Hình thức tổ chức điều tra, việc bố trí ĐTV và GSV các cấp: ĐTV xuống điểm điều tra lấy giá trực tiếp bằng capi, điều tra thu thập giá đúng kỳ, đúng điểm điều tra, đúng mặt hàng quy định; Kiểm soát chất lượng thông tin thu thập, xử lý làm sạch và giải trình số liệu.

Sau khi nhận dữ liệu điều tra trực tuyến từ thiết bị điện tử thông minh, GSV cấp huyện, cấp tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra trong phần mềm giá tiêu dùng về: giá thu thập, đơn vị tính giá của các loại hàng hóa dịch vụ, kiểm tra kỹ số liệu tháng báo cáo so với kỳ trước theo từng mặt hàng, từng điểm điều tra, các ghi chú của ĐTV, kiểm tra số lượng mẫu giá…

Về quy trình xác minh giá thu thập: Sau khi xem giá thay có mặt hàng tăng/giảm mà ĐTV chưa ghi chú nguyên nhân thì yêu cầu GSV cấp huyện xem lại giá và có giải thích nguyên nhân. Trong công tác giám sát: Phòng Thống kê Kinh tế là đơn vị vừa chủ trì thu thập giá, vừa là đơn vị làm báo cáo phân tích; Thực hiện giám sát trên phần mềm giám sát và bằng điện thoại thường xuyên. Báo cáo cũng nêu rõ những thuận lợi, khó khăn và một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác điều tra giá trên địa bàn tỉnh.

Trước những khó khăn vướng mắc trong công tác điều tra giá của Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu và đoàn công tác đã có những giải đáp, hướng dẫn cụ thể để Cục tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ điều tra giá tiêu dùng trên địa bàn theo phương án điều tra nhằm đảm bảo đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao./.
PV
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top