Đoàn công tác Tổng cục Thống kê làm việc tại Cục Thống kê tỉnh Gia Lai

13/04/2022 - 08:24 PM
Sáng ngày 13/4/2022, đoàn công tác TCTK do Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương làm trưởng đoàn và các thành viên là đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Tổng cục tiếp tục có buổi làm việc tại Cục Thống kê tỉnh Gia Lai. Tham dự buổi làm việc có Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Gia Lai; Lãnh đạo các Phòng, Chi cục thuộc CTK tỉnh Gia Lai và toàn thể công chức, người lao động các Phòng thuộc CTK.

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch công tác Quý I/2022 và định hướng triển khai kế hoạch công tác Quý II/2022 với đoàn công tác tại buổi làm việc, Ông Trần Quang Minh, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Gia Lai cho biết, Cục Thống kê đã hoàn thành tốt công tác biên soạn báo cáo thống kê kinh tế - xã hội, đảm bảo thông tin tình hình kinh tế - xã hội phục vụ kịp thời cho Tổng cục Thống kê và Lãnh đạo địa phương. Ngoài ra, còn phục vụ một số báo cáo đột xuất do các Vụ nghiệp vụ và UBND tỉnh yêu cầu. CTK đồng thời triển khai thu thập hệ thống chỉ tiêu chủ yếu năm 2021 theo nội dung trong hệ thống biểu mẫu, đã hệ thống hóa số liệu đầy đủ, chính xác và kịp thời, hoàn thành đúng thời gian quy định, đạt chất lượng cao; phổ biến rộng rãi thông tin thống kê phục vụ nhiều đối tượng có nhu cầu dùng tin ở trong và ngoài tỉnh và đang triển khai biên soạn Niên giám thống kê năm 2021 của tỉnh. Công tác báo cáo, phân tích thống kê ngày càng nâng cao về chất lượng, phản ánh đầy đủ các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, giúp lãnh đạo địa phương định hướng đầu tư phát triển có hiệu quả hơn. Cục Thống kê tỉnh đã ban hành kế hoạch về lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2022 và kế hoạch tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội của năm 2022.

Về điều tra thống kê và xử lý thông tin điều tra thống kê, CTK đã tổ chức, triển khai thực hiện các cuộc điều tra trên tất cả các lĩnh vực theo Quyết định của Tổng cục Thống kê và các phương án đã ban hành. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, phúc tra việc thu thập thông tin tại cơ sở.

Cục Thống kê đã triển khai thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Trong công tác phương pháp chế độ và quản lý chất lượng thống kê, CTK thực hiện Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê với các Sở, ban, ngành, và chủ động phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan rà soát, thống nhất số liệu báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng, quý I/2022 của tỉnh.

Về công tác pháp chế, tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, giám sát, trong Quý I/2022, Cục Thống kê tỉnh Gia Lai đã xây dựng và thực hiện 01/04 cuộc Thanh tra. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc trong toàn Ngành. Cục Thống kê tỉnh Gia Lai không có đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh đó, CTK thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng, chế độ chính sách cán bộ; công tác thi đua, khen thưởng; Quản lý tài chính và đầu tư xây dựng cũng như công tác phối hợp giữa chính quyền, cấp ủy đảng và các tổ chức đoàn thể. Lãnh đạo Cục, cấp uỷ Chi bộ và các tổ chức đoàn thể cơ quan thực hiện tốt mối quan hệ công tác, thường xuyên trao đổi công việc, bảo đảm và tạo điều kiện để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Đảng, Nhà nước và các đoàn thể cấp trên giao.

Cũng tại Hội nghị, Cục trưởng CTK tỉnh Gia Lai Trần Quang Minh báo cáo công tác tổ chức, cán bộ quý I và kế hoạch công tác quý II/2022. Theo đó, hiện tại Cục Thống kê tỉnh Gia Lai được tổ chức thành hệ thống dọc 2 cấp theo đơn vị hành chính, đảm bảo nguyên tắc tập trung thống nhất. Tại cơ quan Cục theo mô hình 5 phòng. Theo Quyết định 1621/QĐ-TCTK TCTK, ngày 20/5/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, 17 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh sáp nhập thành lập 12 Chi cục Thống kê huyện, thành phố và Chi cục Thống kê khu vực. Về biên chế, hiện tại tổng số Công chức trong biên chế của Cục Thống kê Gia Lai hiện tại là 93 người, chia ra: Cơ quan Cục là 29 người; các Chi cục Thống kê huyện, thành phố và khu vực là 64 người. Tổng số công chức trong biên chế của Cục so với chỉ tiêu được phân bổ vẫn còn thiếu 11 người, nhưng Cục đã chủ động phân công công chức phù hợp với khối lượng công việc được giao. Biên chế hợp đồng 68 hiện có là 17 người; công tác tại Cục có 05 người, tại các Chi cục có 12 người. Cục Thống kê đã thực hiện công tác tổ chức, biên chế theo đúng vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được Tổng cục Thống kê giao. Công tác cán bộ, công tác chính sách, chế độ, quyền lợi của cán bộ, công chức được thực hiện đầy đủ. Công tác nâng lương, nâng ngạch, thi đua, khen thưởng công khai, minh bạch, đúng quy chế, đúng đối tượng nên đã kịp thời động viên, khuyến khích cán bộ, công chức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được Cấp ủy, lãnh đạo Cục rất quan tâm, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn.

Qua thời gian hoạt động theo mô hình mới cho thấy, 05 phòng thống kê thuộc Cục thống kê tỉnh Gia Lai thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ của các phòng. Phòng Thống kê Kinh tế và phòng Thống kê Xã hội thực hiện chức năng phân tích các báo cáo một cách chuyên sâu hơn, từ kết quả đầu ra của phòng Thu Thập thông tin Thống kê. Sự phối hợp giữa phòng Thu Thập thông tin Thống kê và phòng Thống kê Kinh tế, phòng Thống kê Xã hội ngày càng chặt chẽ hơn, nhất là công tác kiểm tra, giám sát các cuộc điều tra.

Thực hiện Quyết định 1007/QĐ - TCTK ngày 20/5/2021 của Tổng cục Thống kê. Cục Thống kê tỉnh Gia Lai thành lập 05 Chi cục Thống kê Khu vực trên cơ sở sáp nhập của 10 Chi cục Thống kê huyện, thị xã. Các Chi cục Thống kê khu vực do sáp nhập các Chi cục Thống kê huyện, thị xã trong quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc chưa hoạt động hiệu lực, hiệu quả và còn nhiều bất cập.

Về chất lượng công chức, toàn ngành Thống kê Gia Lai hiện có 93 cán bộ công chức trong đó: Thống kê viên chính 07, Thống kê viên 68; Thống kê viên cao đẳng 5; Thống kê viên trung cấp 13. Về trình độ chuyên môn: 13 công chức có trình độ thạc sỹ 13; 73 công chức có trình độ đại học; 03 công chức có trình độ cao đẳng và 03 công chức có trình độ trung cấp.

Cục trưởng Trần Quang Minh đồng thời kiến nghị một số vấn đề về công tác tổ chức; công tác tài chính và đầu tư xây dựng; và công tác chuyên môn như: Thực hiện các cuộc điều tra, Khung đánh giá chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu cấp tỉnh; Báo cáo tình hình lao động việc làm.
 
Đoàn công tác Tổng cục Thống kê làm việc tại Cục Thống kê tỉnh Gia Lai
Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương phát biểu tại buổi làm việc với CTK tỉnh Gia Lai

Tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương và các thành viên trong đoàn được nghe nhiều ý kiến phát biểu của các công chức CTK tỉnh Gia Lai về các vấn đề công tác chuyên môn, mô hình hoạt động, công tác cán bộ và công tác tài chính. Phát biểu tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đề nghị lãnh đạo, công chức CTK tỉnh Gia Lai cùng nhau đoàn kết, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, tranh thủ các nguồn lực để từng bước nâng cao chất lượng công tác thống kê địa phương./.
 
Tin: B.N

 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top