Đoàn công tác Tổng cục Thống kê làm việc tại Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa

03/06/2023 - 08:21 PM
Thực hiện kế hoạch công tác, ngày 03/6/2023, đoàn công tác của Tổng cục Thống kê (TCTK) do Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến dẫn đầu đã có chuyến công tác tại Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa. Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Việt Phong - Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ (TCTK); Lãnh đạo Cục Thống kê (CTK) Khánh Hòa; lãnh đạo các Phòng, lãnh đạo các Chi cục Thống kê thuộc Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa.
 
Đoàn công tác Tổng cục Thống kê làm việc tại Khánh Hòa
Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến phát biểu tại buổi làm việc 

Tại buổi làm việc, bà Lê Thị Trúc Phương - Cục trưởng CTK tỉnh Khánh Hòa đã báo cáo tình hình thực hiện công tác 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2023 của Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên sâu sát của lãnh đạo TCTK, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tập thể công chức và người lao động ngành Thống kê Khánh Hòa đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, hợp tác, khắc phục khó khăn để triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm 2023 theo Quyết định số 897/QĐ-TCTK ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Tổng cục trưởng TCTK về việc giao Kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2023 đối với CTK tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nhờ đó, CTK tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ kế hoạch công tác 5 tháng đầu năm 2023 của TCTK, UBND tỉnh giao và công việc đột xuất khác.

Công tác đảm bảo thông tin thống kê được thực hiện với các nhiệm vụ cụ thể: Biên soạn, phổ biến thông tin thống kê; Triển khai điều tra thống kê và xử lý thông tin điều tra thống kê; Thu thập thông tin thông qua chế độ báo cáo; Biên soạn, công bố số liệu. CTK tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng, quý, năm 2023 đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng đáp ứng cho việc tổng hợp tình hình kinh tế xã hội cả nước của TCTK và công tác chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh. Bên cạnh việc thực hiện kế hoạch công tác của TCTK, CTK tỉnh còn thực hiện một số nhiệm vụ như: Dự báo tình hình kinh tế - xã hội phục vụ lãnh đạo địa phương; ngoài ra đã thực hiện các báo cáo, cung cấp số liệu và tham gia đóng góp các ý kiến, thẩm định một số đề án, chỉ tiêu kinh tế - xã hội từ các Sở, ban, ngành.

 
Đoàn công tác Tổng cục Thống kê làm việc tại Khánh Hòa  1
Bà Lê Thị Trúc Phương - Cục trưởng CTK Khánh Hòa báo cáo Đoàn công tác
về tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị 

Hàng năm, CTK xây dựng kế hoạch triển khai từng cuộc điều tra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đến nay, đã triển khai và hoàn thành 31 cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định trong phương án điều tra từ khâu chuẩn bị đến khâu thu thập thông tin, kiểm tra, làm sạch dữ liệu, tổng hợp và gửi kết quả điều tra về Tổng cục Thống kê đúng thời gian quy định. Công tác xử lý, làm sạch dữ liệu các cuộc điều tra thường xuyên được giám sát viên các cấp phối hợp với điều tra viên tiến hành ngay trong và sau khi kết thúc quá trình điều tra; đồng thời, kiểm tra logic, tương quan chuyên sâu các chỉ tiêu, kịp thời phát hiện lỗi (nếu có) nhằm nâng cao chất lượng thông tin đầu vào của từng cuộc điều tra.

Các Sở, ban, ngành đều thực hiện chế độ thông tin báo cáo thống kê tương đối đầy đủ, đúng thời hạn. Công tác rà soát số liệu phục vụ tính chỉ tiêu GRDP luôn được Lãnh đạo Cục quan tâm hàng đầu, với quan điểm rằng sự chuẩn xác của mỗi số liệu đầu vào chính là thước đo, là kết tinh số liệu GRDP để giúp phản ánh xác thực và khách quan tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa.

Bên cạnh đó, giữa CTK Khánh Hòa và các đơn vị thuộc TCTK luôn thực hiện tốt công tác phối hợp. Đơn vị cũng luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác phối hợp, chia sẻ thông tin với các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh trong đó có sự phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư,...

Về công tác thanh tra, pháp chế; phương pháp chế độ và công nghệ thông tin, ngay từ đầu năm CTK tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát các cuộc điều tra năm 2023. Đã tiến hành 3 cuộc thanh tra về phương án điều tra; 01 cuộc kiểm tra về công tác quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách cấp năm và hoàn thành nhiều nhiệm vụ khác.

Cục đã hoàn thành công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Cục Thống kê và cán bộ lãnh đạo, quản lý các Phòng, Chi cục Thống kê trực thuộc CTK tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2026 (rà soát năm 2023) và giai đoạn 2026-2031. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức cũng được đặc biệt quan tâm chú trọng. Việc quản lý điều hành kinh phí chặt chẽ, sử dụng kinh phí đúng chế độ, chính sách tài chính hiện hành, góp phần phục vụ tốt công tác chuyên môn; tăng cường cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho công chức.

Báo cáo cũng cho biết, tình hình kinh tế của tỉnh Khánh Hòa trong 5 tháng đầu năm 2023 tiếp tục duy trì tốc độ phát triển, đời sống xã hội được quan tâm, đảm bảo. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5% so cùng kỳ năm trước. Các hoạt động kinh doanh thương mại, du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh diễn ra khá sôi động, đặc biệt là trong các đợt nghỉ Lễ kéo dài. Đặc biệt, Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2023 với chủ đề “Khánh Hòa - Khát vọng bừng sáng” sẽ được diễn ra vào ngày 04/6/2023. 

Trong những tháng cuối năm, Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa tiếp tục bám sát Kế hoạch công tác năm 2023, các nhiệm vụ của Tổng cục Thống kê, UBND tỉnh giao theo chương trình công tác cũng như các công việc đột xuất phát sinh.

 
Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của TCTK đã lắng nghe những ý kiến trao đổi của cán bộ, công chức các Chi cục Thống kê , các đề xuất, kiến nghị của CTK Khánh Hòa. Trong đó có nhiều ý kiến liên quan đến ngành thương mại và dịch vụ như chọn mẫu, dữ liệu nền... đã được ông Nguyễn Việt Phong - Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ giải đáp.

Một số đề xuất của CTK tỉnh Khánh Hòa với Đoàn công tác, gồm có: (1) Cần có sự thống nhất giữa các Vụ chuyên ngành và Cục Thu thập dữ liệu thông tin thống kê như thời gian sửa và mở chương trình; đồng thời phải có công văn gửi về Cục Thống kê để lãnh đạo biết và phân công nhiệm vụ. (2) Công tác kiểm tra số liệu cần kéo dài thời gian và tránh thời điểm thực hiện báo cáo tháng, quý của các phòng nghiệp vụ chuyên môn. (3) Cần có phần mềm tổng hợp chương trình báo cáo chính thức năm (tổng hợp giữa Doanh nghiệp và Cá thể). (4) Sớm có dữ liệu vi mô để hỗ trợ công tác kiểm tra, giám sát, điều chỉnh kịp thời số liệu ước tính năm trước, phục vụ kịp thời báo cáo năm sau. (5) Doanh thu các chi nhánh nên phân bổ và gửi về Cục để Cục kiểm tra, đảm bảo đầy đủ.

Sau khi lắng nghe, trao đổi, tổng hợp các ý kiến, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến chỉ đạo CTK tỉnh Khánh Hòa cần rà soát lại các số liệu bất thường, xem xét về độ trễ của Điều tra doanh nghiệp, nắm rõ số liệu về doanh nghiệp trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ hơn nữa các đơn vị thuộc cơ quan TCTK, nhất là với Cục thu thập dữ liệu và Ứng dụng Công nghệ thông tin thống kê.
 
Đoàn công tác Tổng cục Thống kê làm việc tại Khánh Hòa  2
Toàn cảnh buổi làm việc tại CTK Khánh Hòa

 
Trong tối cùng ngày, Đoàn công tác tham dự Lễ khai mạc Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa lần thứ X năm 2023. Đây là một sự kiện văn hóa, du lịch mang tầm quốc gia và quốc tế, là dịp đặc biệt để quảng bá du lịch của địa phương một cách sâu rộng đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp và khách du lịch trong nước, quốc tế./.
Thu Hiền
(Nguồn thông tin từ Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa)

 
 
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top