Đoàn công tác Tổng cục Thống kê làm việc với các Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh và Bình Dương

21/07/2022 - 06:22 PM

Sáng ngày 21/7/2022, đoàn công tác Tổng cục Thống kê (TCTK) do Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến làm trưởng đoàn đã làm việc với Cục Thống kê (CTK) tỉnh Tây Ninh về sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. 

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số đơn vị của TCTK; lãnh đạo CTK tỉnh Tây Ninh và lãnh đạo các phòng, chi cục thuộc Cục.

 Đoàn công tác Tổng cục Thống kê làm việc với Cục Thống kê Tây Ninh và Cục Thống kê Bình Dương

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến phát biểu chỉ đạo buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe đại diện CTK tỉnh Tây Ninh trình bày báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Theo Báo cáo, 6 tháng đầu năm, CTK tỉnh Tây Ninh đã hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc bảo đảm tiến độ và chất lượng thông tin theo quy định với tổng số 1681 đầu công việc được giao trên Phần mềm quản lý công việc Taskgov; Thực hiện 25 cuộc điều tra thường xuyên theo Phương án TCTK ban hành; Một số cuộc điều tra thực hiện theo phương án mới, chuyển đổi hình thức thu thập thông tin từ phiếu giấy sang phiếu điện tử (CAPI và Webfrom) như: Điều tra chăn nuôi 01/01, 0/04, điều tra công nghiệp, thương mại, dịch vụ và giao thông vận tải hàng tháng.

6 tháng đầu năm, CTK tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với TCTK kết nối trực tuyến, để các điều tra viên, giám sát viên tham dự tập huấn từ Trung ương các cuộc điều tra như: Điều tra khảo sát mức sống dân cư, điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2022, điều tra lao động việc làm hàng tháng, điều tra công nghiệp, thương mại, dịch vụ và giao thông vận tải hàng tháng và điều tra doanh nghiệp.

Theo Báo cáo, nhìn chung các cuộc điều tra thường xuyên trong 6 tháng đầu năm 2022 đều được thực hiện theo đúng phương án của TCTK, tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ, thực hiện giám sát, đôn đốc và kiểm tra chặt chẽ, mỗi cuộc điều tra đều được tổ chức nghiệm thu và tiến hành phúc tra để đánh giá chất lượng. Do đó, chất lượng số liệu các cuộc điều tra tiếp tục được nâng lên, được lãnh đạo các cấp cùng đông đảo người sử dụng thông tin đánh giá cao.

Đoàn công tác Tổng cục Thống kê làm việc với Cục Thống kê Tây Ninh và Cục Thống kê Bình Dương 1 Toàn cảnh buổi làm việc

Đối với các cuộc điều tra theo yêu cầu của địa phương, thực hiện kế hoạch số 950/KH-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Triển khai Chương trình quốc gia Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021, CTK tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch Điều tra thu thập thông tin phục vụ tính toán và công bố chỉ tiêu TFP tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020; Thu thập 300 doanh nghiệp (theo tiêu chí quy mô, lao động theo từng nhóm ngành).

Ngoài ra, hàng quý đơn vị còn thực hiện mở rộng mẫu các cuộc điều tra lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, hoạt động xây dựng, hoạt động thương mại, dịch vụ lưu trú ăn uống để suy rộng sản lượng, doanh thu đến cấp huyện, phục vụ việc tính giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu trên địa bàn cấp huyện.

Biên soạn và phổ biến thông tin thống kê 6 tháng đầu năm 2022, CTK tỉnh Tây Ninh đã hoàn thành các loại báo cáo hệ thống chỉ tiêu và phân tích tình hình KT-XH hàng tháng, quý; các Chi cục Thống kê cấp huyện, khu vực cũng thực hiện đầy đủ đúng quy định các báo cáo tình hình KT-XH hàng tháng để phục vụ huyện (thị xã, thành phố), tiếp tục chủ động cung cấp thông tin KTXH hàng tháng cho các đối tượng dùng tin.

Công tác phổ biến thông tin thống kê được chú trọng hơn. Các Báo cáo kinh tế - xã hội hàng tháng, quý I/2022 ngoài nhiệm vụ phục vụ yêu cầu của Tỉnhủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ban ngành địa phương, còn phát hành rộng rãi đến cấp huyện và CTK tỉnh thành lân cận; đồng thời được cập nhật lên trang Thông tin điện tử của Cục để đối tượng dùng tin có thể dễ dàng tra cứu và sử dụng. Ngoài ra, CTK tỉnh Tây Ninh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phổ biến thông tin thống kê theo hướng kịp thời, đầy đủ, khách quan và minh bạch đến mọi đối tượng sử dụng thông tin thống kê; bằng nhiều hình thức, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phổ biến được nâng cao, áp dụng công nghệ Infographic đối với các báo cáo KT-XH hàng tháng, quý, ấn phẩm kết quả các cuộc điều tra và tờ gấp số liệu.

Công tác phối hợp, và chia sẻ thông tin giữa Cục Thống kê với các Sở, ngành của địa phương được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Công tác phân tích và dự báo thống kê luôn được CTK tỉnh Tây Ninh quan tâm chú trọng. Chất lượng các báo cáo phân tích định kỳ hàng tháng, quý được cải tiến, phản ánh khá đầy đủ, sát thực tình hình phát triển từng ngành, lĩnh vực sản xuất, phản ánh tình hình biến động giá cả, lạm phát, đánh giá hoạt động điều hành chính sách tài chính, tiền tệ của Nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời đưa ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm của CTK tỉnh Tây Ninh trong 6 tháng cuối năm như sau: Tổ chức thu thập và xử lý thông tin; Biên soạn và phổ biến thông tin thống kê; Công tác phân tích, dự báo; Công tác phương pháp chế độ thống kê và thực hiện các đề án lớn của ngành; Công tác tổ chức cán bộ và thi đua khen thưởng; Quản lý tài chính và đầu tư xây dựng; Công tác pháp chế, tuyên truyền và thanh tra thống kê...

Đoàn công tác Tổng cục Thống kê làm việc với Cục Thống kê Tây Ninh và Cục Thống kê Bình Dương 2 

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến tặng quà lưu niệm CTK tỉnh Tây Ninh

Kết thúc buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến ghi nhận những kết quả lãnh đạo và cán bộ công chức CTK tỉnh Tây Ninh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022.

Để triển khai công việc trong thời gian tới, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến yêu cầu CTK tỉnh Tây Ninh cần làm tốt công tác góp ý các công văn cũng như những công việc mà TCTK đang triển khai để đảm bảo xây dựng được các văn bản chỉ đạo điều hành tốt nhất. Bên cạnh đó, CTK Tây Ninh cần tăng cường công tác thu thập thông tin đầu vào để kết quả đầu ra sát với thực tế; Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng, đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thống kê.

Chiều cùng ngày, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến cùng đoàn công tác TCTK đã tới thăm và làm việc với CTK tỉnh Bình Dương về sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số đơn vị của TCTK; lãnh đạo CTK tỉnh Bình Dương và lãnh đạo các phòng, chi cục thuộc CTK tỉnh Bình Dương.

 Đoàn công tác Tổng cục Thống kê làm việc với Cục Thống kê Tây Ninh và Cục Thống kê Bình Dương 3

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe đại diện CTK tỉnh Bình Dương trình bày báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2022, thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác của TCTK giao CTK Bình Dương đã triển khai thực hiện 28/31 cuộc điều tra. Kết quả các cuộc điều tra được tổng hợp và gửi về TCTK đúng thời gian qui định. Việc xử lý thông tin các cuộc điều tra được thực hiện theo đúng phương án; trước khi nhập tin, tổng hợp hoặc viết các báo cáo phân tích, các phiếu điều tra được xử lý thông qua công tác kiểm tra, giám sát, phúc tra đảm bảo các thông tin các phiếu điều tra phản ánh trung thực, khách quan. Việc biên soạn thông tin thống kê được CTK tỉnh Bình Dương thực hiện theo đúng quy định và đúng thời hạn. Đổi mới và hoàn thiện hoạt động xử lý, tổng hợp và phổ biến thông tin thống kê; Đẩy mạnh hoạt động phân tích và dự báo thống kê; Tập trung triển khai thực hiện các phân tích và dự báo thống kê ngắn hạn.

6 tháng đầu năm, CTK tỉnh Bình Dương đã tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; dự thảo Danh mục chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thống kê Nhà nước; góp ý dự thảo Quy trình sản xuất thông tin thống kê chung…

Ngoài ra, CTK tỉnh Bình Dương tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030 ban hành theo Quyết định số 01/2019/QĐ-TTg, ngày 05/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ.  Hướng dẫn nghiệp vụ thống kê cho công chức làm công tác thống kê xã, phường, thị trấn và các Sở ngành của Tỉnh; Thường xuyên củng cố bộ máy tổ chức Thống kê từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý Nhà nước... để có đội ngũ công chức thống kê địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

 Đoàn công tác Tổng cục Thống kê làm việc với Cục Thống kê Tây Ninh và Cục Thống kê Bình Dương 4

 

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến tặng quà lưu niệm cho Cục Thống kê tỉnh Bình Dương

 

Kết thúc buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến cho biết, Bình Dương là tỉnh có hoạt động kinh tế - xã hội năng động và là một trong những tỉnh phát triển công nghiệp lớn của cả nước, vì thế công việc của CTK Bình Dương sẽ khó khăn hơn rất nhiều nhưng CTK tỉnh Bình Dương đã khắc phục khó khăn với nhiều giải pháp được thực hiện để hoàn thành công việc. Đề cập tới các ý kiến kiến nghị và một số tồn tại khó khăn đơn vị nêu ra, Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến đã có những giải đáp thỏa đáng kịp thời; đồng thời, yêu cầu CTK tỉnh Bình Dương cần rà soát thu thập thông tin đầu vào liên quan đến giá và các cuộc điều tra khác, nghiên cứu tất cả các nguồn số liệu..../.

M.T


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top