Đoàn công tác Tổng cục Thống kê tiếp tục có buổi làm việc tại Cục Thống kê tỉnh Bình Phước

16/04/2022 - 09:28 PM
Sáng ngày 16/4/2022, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương tiếp tục dẫn đầu Đoàn công tác TCTK gồm các thành viên là lãnh đạo một số đơn vị thuộc Tổng cục đến làm việc tại Cục Thống kê tỉnh Bình Phước. Tham dự buổi làm việc có Lãnh đạo CTK, Lãnh đạo các Phòng, Chi cục Thống kê và công chức thuộc CTK tỉnh Bình Phước.

Ngay đầu buổi làm việc, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đã thể hiện rõ tinh thần của chuyến công tác nhằm chia sẻ, tạo mọi điều kiện để các công chức tại CTK có môi trường làm việc tốt, không khí làm việc vui vẻ. Tổng cục trưởng nhấn mạnh, ngành Thống kê có vai trò quan trọng, đã được Thủ tướng Chính phủ nêu tại Hội nghị thống kê toàn quốc vừa được tổ chức trực tuyến tới tất cả cấp huyện trong cả nước. Những năm qua, ngành Thống kê đã thực hiện được nhiều việc lớn như: Luật thống kê sửa đổi, bổ sung được thông qua; Chiến lược phát triển thống kê được phê duyệt; Khung đánh giá kinh tế - xã hội của quốc gia và tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được ban hành… Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có một số vướng mắc, đặc biệt mô hình thống kê chi cục khu vực chưa phát huy được hiệu quả, gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Với mong muốn củng cố hệ thống bộ máy tổ chức từ cơ sở cấp huyện, thực thi mọi nhiệm vụ của ngành, Tổng cục trưởng mong muốn các công chức CTK tỉnh Bình Phước phát biểu những ý kiến đóng góp mang tinh thần xây dựng cho toàn Ngành cũng như xây dựng đoàn kết nội bộ cơ quan.
 
Đoàn công tác Tổng cục Thống kê tiếp tục có buổi làm việc tại Cục Thống kê tỉnh Bình Phước
Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu chỉ đạo buổi làm việc

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch công tác quý I/2022 và  phương hướng nhiệm vụ quý II/2022, ông Kiều Hữu Quang, Phó Cục trưởng CTK tỉnh Bình Phước cho biết, nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu thông tin của Ngành cũng như phục vụ sự quản lý điều hành của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, trong quý I/2022 Cục Thống kê tỉnh Bình Phước đã triển khai các biểu mẫu báo cáo đảm bảo đúng quy định; hoàn thành đầy đủ các loại báo cáo nhanh, báo cáo ước tính, báo cáo sơ bộ, báo cáo chính thức trên các lĩnh vực. Chi cục Thống kê cấp huyện, khu vực chấp hành chế độ báo cáo nghiêm túc đúng thời gian quy định.

Bên cạnh đó, CTK đã tham mưu UBND tỉnh Bình Phước thực hiện báo cáo đánh giá thực trạng công tác thống kê trên địa bàn tỉnh Bình Phước; góp ý hệ biểu quy định tại Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và qui trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cung cấp thông tin phục vụ biên soạn số liệu ước tính GRDP quý I năm 2022 và sơ bộ năm 2021 trên địa bàn tỉnh; hàng tháng biên soạn Kinh tế - xã hội và cung cấp số liệu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

CTK tỉnh Bình Phước đã phối hợp với các Sở, ngành có liên quan thực hiện việc ký kết quy chế phối hợp, chia sẻ thông tin và thống nhất sử dụng số liệu thống kê; thường xuyên cùng các Sở, ngành trao đổi, cung cấp thông tin nhằm bảo đảm thống nhất số liệu thuộc các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh; thường xuyên đôn đốc, thông báo nhắc nhở Doanh nghiệp thực hiện chế độ báo cáo điều tra thống kê định kỳ. Cùng với đó, CTK hoàn thành Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và triển khai thực hiện tốt các cuộc điều tra thường xuyên theo đúng Phương án hướng dẫn của Tổng cục Thống kê; nghiêm túc triển khai thực hiện các phần mềm công việc được ứng dụng trong toàn Ngành.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được cũng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Một số sở, ban, ngành, chưa quan tâm đến nghiệp vụ thống kê, chưa thường xuyên sử dụng số liệu thống kê nên ảnh hưởng đến chất lượng công tác thống kê, số liệu và thông tin thống kê; Sự phối hợp, trao đổi thông tin giữa Sở, ban, ngành với ngành Thống kê chưa thường xuyên; nguồn nhân lực làm công tác thống kê của các đơn vị còn mỏng, chủ yếu kiêm nhiệm, chưa được đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Chất lượng một số báo cáo còn hạn chế, báo cáo phân tích mới chỉ nêu được khái quát tình hình, chưa phân tích sâu; công tác dự báo thống kê còn chưa kịp thời.

Trên cơ sở những kết quả đạt được cùng những hạn chế, tồn tại, CTK đã đưa ra những phương hướng thực hiện quý II/2022 để tiếp tục nâng cao chất lượng thống kê trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, các thành viên đoàn công tác còn được nghe báo cáo về thực trạng công tác cán bộ, mô hình tổ chức và công tác tài chính... Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để các thành viên Đoàn công tác và đại biểu thảo luận, trao đổi và làm rõ một số vấn đề theo yêu cầu của Đoàn công tác TCTK.

Đoàn công tác Tổng cục Thống kê tiếp tục có buổi làm việc tại Cục Thống kê tỉnh Bình Phước 1
Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác TCTK với CTK tỉnh Bình Phước
 
Với tinh thần làm việc nghiêm túc, hướng tới xây dựng một tập thể đoàn kết nội bộ, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động thống kê, buổi làm việc giữa Đoàn công tác TCTK và CTK tỉnh Bình Phước đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận./.
B.N

 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top