Đoàn kết, kỷ cương – chìa khóa thành công trong triển khai Nghị quyết đại hội Công đoàn

25/05/2023 - 12:21 PM
Với đặc thù là một đơn vị lớn của Ngành, Văn Phòng Tổng cục Thống kê thực hiện chức năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng quản lý, chỉ đạo, điều hành, điều phối chương trình làm việc của Lãnh đạo Tổng cục; Quản lý, tổ chức thực hiện công tác thư ký, hành chính, văn thư, lưu trữ, tin học hóa quản lý hành chính của Tổng cục; thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, quốc phòng, an ninh, quản trị công sở cơ quan Tổng cục; hướng dẫn nghiệp vụ văn phòng cho các đơn vị trong Ngành;... Đặc biệt trong bối cảnh nhiệm vụ chính trị của Đơn vị được giao ngày càng nhiều, phủ rộng trên nhiều mặt công tác, đòi hỏi chất lượng ngày càng cao thì việc "đoàn kết, kỷ cương" trong thực hiện nhiệm vụ thông qua việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023  luôn được Công đoàn Văn phòng Tổng cục chú trọng, đặt lên hàng đầu.
Từ những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của đơn vị do Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 đã đề ra, bám sát Kế hoạch công tác hàng năm của Tổng cục, Công đoàn Văn phòng Tổng cục đã cụ thể hóa thành các chương trình, nhiệm vụ đơn vị và tổ chức các hoạt động; phát động các phong trào thi đua yêu nước; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên...
 

Đoàn kết, kỷ cương – chìa khóa thành công trong triển khai Nghị quyết đại hội Công đoàn

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Chánh Văn phòng phân công nhiệm vụ đối với các Phó Chánh Văn phòng phụ trách các phòng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ đối với công chức và người lao động trong Phòng để thực hiện nhiệm vụ được giao. Với sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, trách nhiệm cụ thể đến từng công chức, người lao động trong thực thi công việc được giao đã phát huy tính chủ động, trách nhiệm khi triển khai nhiệm vụ.  "Kỷ luật, kỷ cương" còn được thể hiện qua việc  mỗi công đoàn viên đơn vị đặc biệt tuân thủ các qui định, nguyên tắc về quản lý hành chính ( trang phục, quét mã thẻ ra vào), thực hiện nghiêm túc qui trình quản lý công việc, có báo cáo tiến độ rõ ràng. Việc chia sẻ, phối hợp nhiệm vụ cũng được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo công việc hoàn thành đúng tiến độ và đạt chất lượng cao nhất…
 
Để công việc được thông suốt, Công đoàn Văn phòng Tổng cục đã phát huy tiện ích của mạng xã hội như thành nhóm zalo để trao đổi công việc, tháo gỡ những vướng mắc cũng như nắm rõ được tâm tự, nguyện vọng của mỗi đoàn viên để kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ cũng như hướng dẫn tận tình khi có phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ.  Với việc triển khai phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hoá và ngày làm việc 8 giờ chất lượng hiệu quả”; phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chống tham nhũng; xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” gắn với các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xây dựng gia đình văn hóa... và đặc biệt với việc đẩy mạnh  phối hợp, đoàn kết, tính kỷ cương của 55 đoàn viên công đoàn trong việc nỗ lực, lao động sáng tạo đã giúp đơn vị Văn phòng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cụ thể: Xây dựng kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan Tổng cục; kế hoạch tập huấn, hội nghị, hội thảo hàng năm; kế hoạch in ấn xuất bản phẩm hàng năm, kế hoạch tổ chức các ngày lễ tết hàng năm; Tích cực tham gia vào đề tài khoa học trong đó chủ trì nghiên cứu, xây dựng bộ chỉ tiêu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Tổng cục Thống kê; Tổ chức các cuộc họp giao ban cấp Vụ hàng quý, 6 tháng, năm; Biên soạn báo cáo chỉ đạo điều hành và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hàng năm của Tổng cục Thống kê; Triển khai thực hiện khởi công các dự án đầu tư giai đoạn 2021-2025 của ngành Thống kê; Thực hiện nghiêm chỉnh, minh bạch và công bằng trong công tác chấm điểm thi đua cho các địa phương.
 
Bên cạnh đó, các đoàn viên công đoàn Văn phòng đã tích cực nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng, góp phần quan trọng vào việc tổ chức thành công Hội nghị tập huấn quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Việc triển khai này làm thay đổi căn bản cách thức làm việc chuyển sang một phương thức làm việc áp dụng mạnh mẽ Công nghệ thông tin trong quá tình giải quyết văn bản và hồ sơ công việc; Đưa vào sử dụng hệ thống phần mềm quản lý công việc (Tasgov) giúp minh bạch quá trình đánh giá công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành; Chuyển đổi, xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong toàn Ngành; Xây dựng một loạt các Quy chế, quy định cho phù hợp với thực tiễn quản lý điều hành, tạo hành lang pháp lý quan trọng để các đơn vị thực hiện một cách thống nhất mang lại hiệu quả công việc cao; Triển khai thực hiện và duy trì tốt hệ thống văn bản điện tử trong toàn Ngành; Triển khai hệ thống họp trực tuyến tới cấp Chi cục với tổng số 270 điểm cầu.
 
Ngoài ra, các đoàn viên công đoàn công tác tại Phòng Tổng hơp – Thư ký đã không ngừng nghiên cứu, cải tiến công tác tổng hợp, thư ký phục vụ Lãnh đạo Tổng cục. Hàng quý, Văn phòng đã xây dựng báo cáo phục vụ họp giao ban lãnh đạo cấp Vụ của Tổng cục với chất lượng ngày càng được nâng cao. Công tác hành chính tiếp tục được giữ nền nếp, thực hiện đúng theo quy chế đã ban hành, việc phát chuyển công văn đi và đến đối với các đơn vị đều được theo dõi cập nhật, đảm bảo thời gian, chất lượng. Công tác quản lý tài sản phục vụ chuyên môn của Tổng cục tiếp tục được thực hiện tốt. Công tác lễ tân phục vụ lãnh đạo Tổng cục, Vụ trưởng và tương đương tại cơ quan Tổng cục; các cuộc tiếp khách quốc tế; các cuộc họp của Lãnh đạo Tổng cục và các đơn vị được thực hiện chu đáo.  Công tác tài vụ tiếp tục được thực hiện tốt đảm bảo việc thanh quyết toán và quản lý kinh phí theo quy định, các yêu cầu chi thường xuyên của cơ quan, không nhầm lẫn thiếu sót, không để nợ tạm ứng tồn đọng. Việc bố trí xe phục vụ, đưa đón Lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo các đơn vị, các đoàn công tác, chuyên gia được thực hiện tốt. Công tác phòng cháy, hoạt động của Ban chấp hành quân sự cơ quan được triển khai nghiêm túc…
 
Có thể nói, để hoàn thành khối lượng lớn công việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau với chất lượng ngày càng cao thì sự đoàn kết, kỷ cương là yếu tố quan trọng góp phần vào thành công trong thực hiện nhiệm vụ. Đây cũng là kinh nghiệm, là cách làm hiệu quả mà công đoàn Văn phòng Tổng cục đã và đang triển khai./.
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top