Dự báo tăng trưởng quý II năm 2024 của một số nền kinh tế

01/07/2024 - 09:14 AM
Hoa Kỳ. Các tổ chức quốc tế UN, WB, OECD và IMF (trừ ADB), đều điều chỉnh tăng tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ so với dự báo đưa ra trước đó. So với năm 2023, WB, OECD và IMF dự báo tăng trưởng năm 2024 của Hoa Kỳ cao hơn hoặc bằng với mức 2,5% của năm 2023. Trong khi đó, UN và ADB dự báo tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ năm 2024 giảm so với năm 2023, lần lượt là 2,3% và 1,9%.  
 
Hình 1. Đánh giá tăng trưởng của Hoa Kỳ năm 2023 và dự báo tăng trưởng năm 2024 theo các tổ chức quốc tế
Dự báo tăng trưởng quý II năm 2024 của một số nền kinh tế

 
Nguồn: IMF, OECD, WB, UN, ADB

Theo Trading Economics, chỉ số PMI tổng hợp Hoa Kỳ trong tháng 6/2024 đạt 54,6 điểm, tăng 0,1 điểm so với mức 54,5 trong tháng 5/2024 và cao nhất kể từ tháng 4/2022. Lĩnh vực dịch vụ cải thiện nhiều nhất, với PMI dịch vụ đạt 55,1 điểm (tăng so với mức 54,8 điểm trong tháng 5/2024). PMI chế biến chế tạo đạt 51,7 điểm (giảm so với mức 53,0 điểm trong tháng 5/2024), nhưng vẫn đóng góp vào tăng trưởng chung của nền kinh tế Hoa Kỳ.

Trading Economics dự báo tăng trưởng GDP Quý II/2024 của Hoa Kỳ tăng 1,5% so với quý trước và tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Khu vực đồng Euro. Các tổ chức quốc tế đều nhận định tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng Euro dự báo sẽ phục hồi từ mức tăng trưởng thấp, ước đạt khoảng 0,5% năm 2023 lên mức 0,7% - 0,8% năm 2024.

Cụ thể, OECD dự báo tăng trưởng GDP của khu vực này đạt 0,7% năm 2024, điều chỉnh tăng 0,1 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra trong tháng 02/2024, ADB nhận định nhu cầu tiêu dùng nội khối tăng kết hợp với môi trường kinh doanh bên ngoài thuận lợi là những yếu tố tích cực góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực đồng Euro lên mức 0,7% năm 2024, WB giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP khu vực đồng Euro năm 2024, ở mức 0,7% so với dự báo vào tháng 01/2024,
IMF dự báo tăng trưởng GDP của khu vực đồng Euro năm 2024 ở mức 0,8%, điều chỉnh giảm 0,1 điểm phần trăm so với dự báo trong tháng 01/2024 do tốc độ phục hồi kinh tế Đức chậm trong bối cảnh niềm tin người tiêu dùng Đức liên tục giảm, đây cũng là con số dự báo UN đưa ra cho tăng trưởng của khu vực đồng Euro năm 2024.

 
Hình 2. Đánh giá tăng trưởng của khu vực đồng Euro năm 2023 và dự báo tăng trưởng năm 2024 theo các tổ chức quốc tế
Dự báo tăng trưởng quý II năm 2024 của một số nền kinh tế 1
 
Nguồn: IMF, UN, OECD, WB, và ADB

Chỉ số PMI tổng hợp của khu vực đồng Euro trong tháng 6/2024 đạt 50,8 điểm, giảm 1,4 điểm so với mức 52,2 điểm của tháng 5/2024, nhưng vẫn cho thấy sự mở rộng trong hoạt động kinh tế tư nhân khi tăng trưởng trong lĩnh vực dịch vụ đạt 52,6 điểm trong tháng 6/2024, đủ để bù đắp cho sụt giảm của lĩnh vực chế biến chế tạo (45,6 điểm tháng 6/2024 so với 47,3 điểm trong tháng 5/2024).

Theo Trading Economics, GDP Quý II/2024 của khu vực đồng Euro dự báo tăng 0,3% so với Quý I/2024 và tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước.

Nhật Bản. Hầu hết các tổ chức quốc tế đều dự báo tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản năm 2024 giảm hơn 1,0 điểm phần trăm so với năm 2023, đạt từ 0,5% - 0,9% trong năm 2024 so với mức 1,9% của năm 2023. Riêng UN nhận định khả quan hơn về nền kinh tế Nhật Bản, theo đó, UN dự báo tăng trưởng kinh tế Nhật Bản đạt 1,2% năm 2024, chỉ thấp hơn 0,7 điểm phần trăm so với năm 2023.
 
Hình 3. Đánh giá tăng trưởng của Nhật Bản năm 2023 và dự báo tăng trưởng năm 2024 theo các tổ chức quốc tế
Dự báo tăng trưởng quý II năm 2024 của một số nền kinh tế 2
 
Nguồn: UN, IMF, WB, ADB và OECD

Chỉ số PMI tổng hợp tháng 6/2024 của Nhật Bản đạt 50,0 điểm, giảm 2,6 điểm so với mức 52,6 điểm trong tháng 5/2024 do hoạt động dịch vụ giảm (PMI dịch vụ đạt 49,8 điểm, giảm mạnh so với mức 53,8 điểm trong tháng 5/2024), nhưng được bù đắp nhờ lĩnh vực chế biến, chế tạo tăng (PMI chế biến chế tạo đạt 50,5 điểm, tăng 0,6 điểm so với mức 49,9 điểm trong tháng 5/2024).

Trading Economics dự báo GDP Quý II/2024 của nền kinh tế Nhật Bản tăng 0,8% so với quý trước và tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc. Các tổ chức quốc tế (IMF, ADB, UN, WB, OECD) cùng nhận định tăng trưởng của Trung Quốc năm 2024 sẽ chậm lại, đạt khoảng 4,6% - 4,9%, thấp hơn mức 5,2% của năm 2023. Mặc dù dự báo kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại so với năm 2023 nhưng hầu hết các tổ chức đều điều chỉnh tăng 0,1 - 0,3 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra trước đó, chỉ riêng IMF giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc ở mức 4,6%, cũng là mức dự báo thấp nhất trong số các tổ chức quốc tế nêu trên.  
 
Hình 4. Đánh giá tăng trưởng của Trung Quốc năm 2023 và dự báo tăng trưởng năm 2024 theo các tổ chức quốc tế
Dự báo tăng trưởng quý II năm 2024 của một số nền kinh tế 3

 
 
 Nguồn: OECD, ADB, UN, WB và IMF

Chỉ số PMI tổng hợp của Trung Quốc trong tháng 5/2024 đạt 54,1 điểm, tăng 1,3 điểm so với chỉ số của tháng trước (52,8 điểm), phản ánh tháng tăng trưởng thứ 7 liên tiếp của hoạt động khu vực tư nhân do giá trị sản xuất của ngành công nghiệp chế biến chế tạo và dịch vụ tăng mạnh.

Theo Trading Economics, GDP Quý II/2024 của nền kinh tế Trung Quốc dự báo tăng 0,8% so với Quý I/2024 và tăng 5,0% so với cùng kỳ năm 2023.

Đông Nam Á. Theo báo cáo “Triển vọng phát triển châu Á” của ADB, tăng trưởng của khu vực Đông Nam Á (bao gồm Timo-Leste) dự báo đạt 4,6% trong năm 2024 do nhu cầu nội địa mạnh mẽ và du lịch tiếp tục phục hồi. Tăng trưởng của Việt Nam và Phi-li-pin năm 2024 được dự báo cao nhất khu vực, cùng đạt 6,0%, theo sau là Cam-pu-chia 5,8%, In-đô-nê-xi-a 5,0%, Ma-lai-xi-a 4,5% và Lào 4,0%. Tăng trưởng kinh tế của Thái Lan, Xin-ga-po thấp hơn từ 2,3 đến 2,5 lần so với Việt Nam và Phi-li-pin, lần lượt đạt 2,6% và 2,4%. Tăng trưởng kinh tế của Mi-an-ma được dự báo thấp nhất khu vực trong năm 2024, chỉ đạt 1,2%.
 
Hình 5. Dự báo tăng trưởng năm 2024 của các quốc gia ASEAN
Dự báo tăng trưởng quý II năm 2024 của một số nền kinh tế 4
 
Nguồn: ADB, WB

Theo Trading Economics, dự báo tăng trưởng Quý II/2024 so với cùng kỳ năm trước của In-đô-nê-xi-a đạt 4,5%; Ma-lai-xi-a 3,5%; Phi-li-pin 6,1%; Thái Lan 2,4%, Xin-ga-po 2,1%. Tăng trưởng Quý II/2024 so với quý trước của các quốc gia trên lần lượt là 3,4%; 0,5%; 1,2%; 0,7% và 0,9%.

Việt Nam. Các tổ chức quốc tế đều nhận định tăng trưởng của Việt Nam năm 2024 cao hơn năm 2023 từ 0,5-1,0 điểm phần trăm. Trong đó, OECD và ADB có nhận định khả quan nhất khi cùng dự báo kinh tế Việt Nam năm 2024 tăng trưởng 6,0%, cao hơn mức dự báo 5,8% của IMF và 5,5% của WB.

Theo Trading Economics, dự báo tăng trưởng Quý II/2024 của Việt Nam so với cùng kỳ năm trước đạt 5,1%.

Hình 6. Đánh giá tăng trưởng năm 2023 và dự báo tăng trưởng năm 2024 của Việt Nam theo các tổ chức quốc tế

Dự báo tăng trưởng quý II năm 2024 của một số nền kinh tế 5
 
 
Nguồn: OECD, ADB, IMF và WB

Nguồn: Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế - TCTK 

 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top