Hà Giang kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực và đạt nhiều kết quả khả quan

14/06/2024 - 02:15 PM

Theo Cục Thống kê tỉnh Hà Giang, sản xuất nông, lâm nghiệp cây trồng vật nuôi nhìn chung phát triển tốt. Trong tháng Năm, sản xuất nông nghiệp tiếp tục tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây trồng trong vụ Xuân, bắt đầu thu hoạch lúa trà sớm, ngô và rau đậu các loại. Chăn nuôi phát triển ổn định. Sản xuất lâm nghiệp tiếp tục công tác trồng rừng, khai thác và bảo vệ rừng. Diện tích rừng trồng tập trung tháng 5/2024 ước đạt 400,0 ha, lũy kế 5 tháng đầu năm 2024 đạt 1.218,9 ha, tăng 4,03% (+47,2 ha) so với cùng kỳ do thời tiết trong tháng mưa nhiều người dân đẩy nhanh tiến độ trồng rừng tập trung đối với các diện tích rừng sau khai thác. Trồng cây phân tán tiếp tục được các địa phương quan tâm thực hiện, số cây phân tán được trồng trong tháng 5/2024 đạt 219,8 nghìn cây, lũy kế 5 tháng đầu năm 2024 số cây phân tán toàn Tỉnh trồng được 1.269,1 nghìn cây các loại, tăng 535,5 nghìn cây so với cùng kỳ năm trước.
 

Hoạt động sản xuất lâm nghiệp 5 tháng đầu năm 2024 (so với cùng kỳ năm trước)

Sản xuất thủy sản được duy trì và có mức tăng nhẹ so với cùng kỳ, giá cả các sản phẩm thủy sản ổn định giúp bà con nông dân đẩy mạnh đầu tư thâm canh và không ngừng mở rộng diện tích nuôi trồng. Tổng sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng tháng 5/2024 ước đạt 112,1 tấn, tăng 2,11% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Sản lượng thủy sản khai thác 6,8 tấn, tăng 8,34%; sản lượng thủy sản nuôi trồng ước 105,3 tấn, tăng 3,66%. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2024 tổng sản lượng thủy sản đạt 1.196,6 tấn, tăng 3,41%, trong đó: sản lượng khai thác 68,8 tấn, tăng 2,10%; sản lượng nuôi trồng 1.128,0 tấn, tăng 3,50%. Nhìn chung diện tích và sản lượng nuôi trồng thủy sản đều tăng so với năm 2023, do việc nuôi trồng thủy sản trong những năm gần đây mang lại thu nhập khá, góp phần cải thiện đời sống cho người dân, nên được người dân đẩy mạnh đầu tư thâm canh và không ngừng mở rộng diện tích nuôi trồng.

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, các cơ sở sản xuất công nghiệp đã đi vào hoạt động ổn định. Theo Cục Thống kê tỉnh Hà Giang, tháng 5/2024 các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp hoạt động ổn định, một số sản phẩm công nghiệp sản lượng sản xuất trong tháng tăng so với tháng trước như: Chè, ván ép, bột giấy, sản phẩm in khác, các sản phẩm bằng vật liệu tết bện, cấu kiện làm sẵn cho xây dựng... Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh thực hiện tháng 5/2024 ước đạt 353,2 tỷ đồng; tăng 22,92% so với tháng trước và tăng 1,46% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế thực hiện tháng 5/2024 ước đạt 658,7 tỷ đồng; tăng 24,61% so với tháng trước và tăng 6,93% so với cùng kỳ.
 

Tổng mức bản lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
5 tháng đầu năm 2024 (so với cùng kỳ năm trước)

 

Hoạt động thương mại, dịch vụ, vận tải phát triển tốt, Tỉnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy các hoạt động kinh doanh, du lịch và tăng cường xúc tiến thương mại biên mậu. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng thực hiện tháng 5/2024 ước đạt 1.581,3 tỷ đồng, tăng 0,26% so với tháng trước và tăng 18,06% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 7.882,3 tỷ đồng, tăng 20,30% so với cùng kỳ, trong đó:

Doanh thu bán lẻ hàng hóa 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 6.178,1 tỷ đồng, tăng 19,45% so với cùng kỳ. Một số nhóm ngành hàng có doanh thu tăng cao so với quý cùng kỳ như: Nhóm lương thực, thực phẩm tăng 18,56%; hàng may mặc tăng 22,01%; đồ đùng dụng cụ gia đình tăng 24,82%; vật phẩm văn hóa, giáo dục tăng 32,45%; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 20,86%; nhóm phương tiện đi lại tăng 41,34%...

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 1.283,6 tỷ đồng, tăng 24,23% so với quý cùng kỳ. Trong đó: Doanh thu dịch vụ lưu trú ước 132,9 tỷ đồng, tăng 31,87% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ ăn uống ước 1.136,6 tỷ đồng, tăng 23,14% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lữ hành ước 14,1 tỷ đồng, tăng 49,30% so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động dịch vụ khác 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 411,6 tỷ đồng, tăng 21,41% so với cùng kỳ. Trong đó, một số nhóm dịch vụ tăng cao so với cùng kỳ như: Dịch vụ kinh doanh bất động tăng 83,40%; dịch vụ hành chính hỗ trợ tăng 46,54%; dịch vụ giáo dục tăng 45,40%; dịch vụ khác tăng 38,70%; dịch vụ vui chơi giải trí tăng 14,40%;...

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Hà Giang


 

 


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top