Hà Nam: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thi hành án dân sự

22/05/2023 - 10:45 AM
Những năm qua, công tác thi hành án dân sự (THADS) đã được triển khai hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hà Nam, giúp bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân và Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.

Theo Cục THADS tỉnh Hà Nam, những năm gần đây,  thi hành án về vụ việc và giá trị trên số có điều kiện thi hành luôn đạt và vượt chỉ tiêu Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và HĐND tỉnh Hà Nam giao. Cụ thể: Năm 2021 Cục THADS tình Hà Nam đã hoàn thành thi hành 2630/3480 vụ việc thụ lý, vượt 2,32% so với chỉ tiêu giao; năm 2022, tổng số
vụ việc thi hành xong đạt 2634/ 3590 vụ việc thụ lý; tỷ lệ thi hành án dân sự xong đạt 84,34% về việc và 90,87% về giá trị, so với chỉ tiêu giao vượt 0,84% về việc và 50,27% về giá trị trên số có điều kiện thi hành.
Đặc biệt, cùng với sự phối hợp chặt chẽ các ngành, các cấp, sự quyết liệt trong chỉ đạo, tập trung xử lý vụ việc có trong tâm, trọng điểm của Cục THADS tỉnh Hà Nam đã giúp giải quyết nhiều vụ việc có giá trị lớn, khó thi hành, trong đó chủ yếu là các vụ án liên quan đến tranh chấp, kiện đòi nợ, án tín dụng ngân hàng. Đồng thời việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng được thực hiện nghiêm túc và quyết liệt. Năm 2022, Cục thi hành 16 vụ việc, với giá trị trên 16 tỷ đồng.

 
Hà Nam: Nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác thi hành án dân sự

Ông Hoàng Văn Tuệ - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hà Nam
 
Ông Hoàng Văn Tuệ - Cục trưởng Cục THSDS tỉnh Hà Nam cho biết: "Để công tác thi hành án  chất lượng và hiệu quả, ngoài sự quyết tâm, nỗ lực của ngành THADS, thì sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp là rất quan trọng. Do đó, Cục THADS tỉnh Hà Nam thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xây dựng và thực hiện các quy chế hoạt động của các ngành, các đơn vị liên quan đến công tác THADS trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, Cục luôn chủ động trong việc tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Nam ban hành các chỉ thị, nghị quyết về công tác THADS và công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực.

Hàng năm, Cục THADS tỉnh Hà Nam tập trung rà soát, xác minh và phân loại chính xác việc thi hành án, tăng cường công tác dân vận để hạn chế phải sử dụng đến biện pháp cưỡng chế, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xử lý kê biên và giải quyết căn bản các vụ việc kéo dài nhiều năm, mở các đợt cao điểm thi hành án …  từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động thi hành án.

Ngoài ra, Cục còn thường xuyên chỉ đạo các các đơn vị THADS trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật công tác tiếp công dân, phân công cán bộ tiếp công dân và giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến công tác thi hành án dân sự tại đơn vị. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, phân loại và xử lý đơn thư đảm bảo đúng thẩm quyền, thời gian, bảo vệ quyền lợi và giải đáp kịp thời những vướng mắc của công dân liên quan đến công tác thi hành án dân sự ".

 
Hà Nam: Nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác thi hành án dân sự 1

Ông Hoàng Văn Tuệ - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hà Nam trao bằng khen
cho các cá nhân có thành tích trong công tác năm 2023

 
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2023 và những năm tới, Cục THADS tỉnh Hà Nam đang tập trung tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ đối với các Chi cục THADS các huyện, thành phố; tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ việc thi hành án; tăng cường, nâng cao chất lượng phối hợp giữa cơ quan THADS hai cấp với các cơ quan hữu quan; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân;
nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của từng công chức, người lao động để thường xuyên giáo dục giúp họ giữ vững lập trường, tư tưởng, đạo đức lối sống, yên tâm công tác,  không dao động trước mọi khó khăn, thử thách;...nhằm xây dựng đội ngũ công chức thi hành án trong sạch, vững mạnh sẵn sàng tiếp nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong công tác thi hành án./.
                                                                                       Minh Châu

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top