Hậu Giang - Công nghiệp và xây dựng đóng góp cao nhất trong tăng trưởng chung

03/07/2024 - 02:28 PM
Theo Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang, công nghiệp và xây dựng là khu vực có đóng góp cao nhất vào mức tăng trưởng chung của tỉnh, đặc biệt là ngành sản xuất và phân phối điện chiếm cơ cấu 55,04% trong giá trị tăng thêm ngành công nghiệp, với tốc độ tăng trưởng 20,47%.
 
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng đầu năm 2024, tăng 9,42% so với cùng kỳ năm trước (thấp hơn mức tăng 12,01% của 6 tháng năm 2023 so với cùng kỳ). Trong đó, ngành chế biến, chế tạo là ngành chiếm tỷ trọng lớn về giá trị sản xuất trên 74,98% trong toàn ngành và chỉ số sản xuất tăng 8,41% so với cùng kỳ (cao hơn mức tăng 6,72% của 6 tháng năm 2023 so với cùng kỳ); ngành sản xuất và phân phối điện tăng 23,41% so với cùng kỳ năm trước (thấp hơn mức tăng 255,76% của 6 tháng năm 2023 so với cùng kỳ); ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,93% so với cùng kỳ năm trước (thấp hơn mức tăng 13,99% của 6 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ).
 
Công nghiệp và xây dựng khẳng định vai trò quan trọng trong tăng trưởng chung của tỉnh Hậu Giang
Công nghiệp và xây dựng là khu vực có đóng góp cao nhất vào mức tăng trưởng chung của tỉnh Hậu Giang
trong 6 tháng đầu năm 2024

 
Tính chung 6 tháng, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 0,56% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chỉ số tiêu thụ tăng chủ yếu ở các nhóm hàng hóa xuất khẩu là chủ yếu như: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản tăng 7,15% so với cùng kỳ; chế biến và bảo quản rau quả tăng 6,42% so với cùng kỳ; sản xuất đồ uống tăng 6,11% so với cùng kỳ; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 47,70% so với cùng; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 19,06% so với cùng kỳ,… Ở chiều ngược lại, một số nhóm hàng hóa có chỉ số tiêu thụ giảm nhẹ so với cùng kỳ, do tính chất mùa vụ hoặc ảnh hưởng thời tiết nhưng tỷ trọng của các ngành này không đáng kể trong toàn ngành. Vì vậy, chỉ số tiêu thụ toàn ngành tăng so với cùng kỳ năm trước.
 
Ước tính tại thời điểm 30/6/2024, chỉ số tồn kho tăng 4,91% so với cùng thời điểm năm 2023, trong đó, một số ngành có chỉ số tồn kho tăng như: Tôm đông lạnh tăng 18,59% so với cùng kỳ; bột mịn, bột thô và bột viên từ cá hay động vật giáp xác tăng 62,94% so với cùng kỳ; gạo đã xát toàn bộ hoặc sơ bộ, đã hoặc chưa đánh bóng hạt tăng 112,61% so với cùng kỳ; sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản tăng 22,26% so với cùng kỳ; sản xuất bia và mạch nha ủ men bia tăng rất cao so với cùng kỳ; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 153,07% so với cùng kỳ; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 54,96% so với cùng kỳ,...
 
Giá trị tăng thêm ngành xây dựng (giá so sánh 2010) ước được 761,97 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 16,36%, đóng góp 0,75 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung của tỉnh Hậu Giang./.
 
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top