Hội thảo Quy chế tổ chức Hội nghị, hội thảo của Tổng cục Thống kê

30/08/2022 - 10:45 AM
Sáng ngày 30/8/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo Quy chế tổ chức Hội nghị, hội thảo. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương tham dự và chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có Phó Tổng cục trưởng TCTK Lê Trung Hiếu; lãnh đạo các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc TCTK, chuyên viên một số đơn vị thuộc TCTK. Hội thảo có sự tham dự trực tuyến của 02 trường Cao đẳng Thống kê và 13 Cục Thống kê địa phương.


Phát biểu tại Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, TCTK hiện đã có rất nhiều quy chế trong hoạt động của toàn Ngành. Trong đó, tại Quyết định 1637/QĐ-TCTK có hiệu lực ngày 13/12/2019, quyết định về việc Ban hành Quy chế tổ chức hội nghị, hội thảo của Tổng cục Thống kê. Quy chế này đã được đưa vào sử dụng và triển khai thống nhất trong hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo của TCTK, tuy nhiên trong quá trình áp dụng hiện đã có những hạn chế. Do đó, tại Hội thảo này các đơn vị có ý kiến thống nhất sửa đổi và hoàn thiện để đưa Quy chế vào áp dụng phù hợp với sự thay đổi của cơ cấu tổ chức của Ngành (thành lập Cục Thu thập dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin thống kê – Cục TTDL) cũng như tình hình thực tế chung của cả nước.  
 
Hội thảo Quy chế tổ chức Hội nghị, hội thảo của Tổng cục Thống kê

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu tại Hội thảo

 
Tại Hội thảo, đại diện Văn phòng TCTK đã trình bày các nội dung liên quan tới đề xuất sửa đổi Quy chế. Theo đó, trong quá trình nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vị trong toàn Ngành đối với dự thảo sửa đổi Quy chế tổ chức hội nghị, hội thảo của Tổng cục Thống kê, Văn phòng đã tổng hợp và giải trình trực tiếp với các ý kiến cụ thể của các đơn vị góp ý.

Kết quả quá trình xin ý kiến: Văn phòng đã nhận được các ý kiến đóng góp của lãnh đạo Tổng cục; 82 đơn vị trong toàn Ngành (14 Vụ, Cục TTDL; 63 CTK tỉnh, thành phố và 05 đơn vị sự nghiệp. Có 27 đơn vị đã gửi và đóng góp ý kiến bằng văn bản. Trong đó: 16 đơn vị nhất trí; 11 đơn vị có ý kiến.

Về tổng quan dự thảo Quy chế tổ chức Hội nghị, hội thảo sửa đổi của TCTK, Văn phòng TCTK cho biết: Mục đích của Quy chế sửa đổi: Phù hợp với các quy định hiện hành (Quy chế làm việc, phần mềm quản lý cuộc họp); Bổ sung các nội dung để khắc phục những hạn chế, phát sinh trong quy trình triển khai Quy chế hiện hành; Cụ thể hóa quy trình triển khai, đảm bảo dễ thực hiện; Quy định rõ hơn trách nhiệm của Cục TTDL và các đơn vị sự nghiệp.

Nguyên tắc sửa đổi: (1) Quy định trong Quy chế phải phù hợp với những quy định của Quy chế làm việc của Tổng cục Thống kê và quy định của Chính phủ về tổ chức hội nghị, hội thảo. (2) Không làm lại hoàn toàn, dựa trên cơ sở của Quy chế ban hành theo Quyết định số 1637 ngày 13/12/2019 của TCTK, giữ nguyên những vấn đề đã phát huy tốt trong quá trình thực hiện. Bổ sung các vấn đề thiếu, chưa rõ hoặc chưa được đề cập. (3) Không chi tiết hóa các vấn đề đã được cụ thể bằng Quy chế hoặc Hướng dẫn khác của TCTK. (4) Không nêu lại các vấn đề đã rõ trong các văn bản QPPL hoặc văn bản hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Kết cấu Quy chế sửa đổi, bao gồm: 4 Chương và 25 Điều, bổ sung 2 điều so với Quy chế cũ. Trong đó, Chương I. Những quy định chung (6 Điều); Chương II. Quy trình tổ chức cuộc họp (13 Điều); Chương III. Tổ chức cuộc họp ngoài trụ sở cơ quan Tổng cục Thống kê (5 Điều); Chương IV. Điều khoản thi hành (1 Điều).

So sánh với Quy chế hiện hành: Về số lượng, không tăng về số lượng Chương; Tăng thêm 2 Điều (Điều 9, Điều 15). Về nội dung: Đã có sự phân định rõ quy trình triển khai thực hiện: Nêu rõ trách nhiệm của thành phần tham gia họp; Phân định rõ trách nhiệm của các đơn vị.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các Nội dung cụ thể được nêu tại Quy chế hội nghị, hội thảo của TCTK: Các điểm bổ sung mới về Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị, hội thảo toàn quốc; Làm rõ vai trò của các đơn vị: Cục TTDL, các đơn vị sự nghiệp, Văn phòng.

Kết thúc Hội thảo, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương đánh giá cao sự chủ động trong công tác chuẩn bị, tổng hợp của Văn phòng TCTK đối với các nội dung liên quan tới Quy chế tổ chức hội nghị, hội thảo. Tuy nhiên, để tạo được sự thống nhất và đồng thuận cao với các nội dung cần sửa đổi của Quy chế, các đơn vị cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và có những ý kiến cụ thể hơn để hoàn thiện Quy chế trong thời gian tới.

Tổng cục trưởng yêu cầu Văn phòng TCTK tiếp tục tiếp thu, tổng hợp và hoàn thiện Quy chế. Theo đó, Quy chế sửa đổi cần đảm bảo tính thống nhất và bao trùm. Trong đó, một số nội dung cần tiếp tục nghiên cứu: Tên Quy chế cần có sự rà soát lại; bổ sung thêm các khái niệm và làm rõ về hội nghị, hội thảo toàn quốc, quốc tế; phạm vi, số lượng người tham dự, kinh phí, thời gian diễn ra của các cuộc hội nghị, hội thảo. Về số lượng các cuộc họp quy mô lớn cần có sự hạn chế phù hợp với thực tiễn…/.
Thu Hòa
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top