Hòa Bình: 130 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong quý I/2022

26/04/2022 - 04:28 PM
 
Trong quý I/2022, tỉnh Hòa Bình có 130 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký khoảng 3.300 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm trước, số lượng doanh nghiệp cấp mới bằng 100%, số vốn đăng ký tăng 2,5%); 35 doanh nghiệp đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện; cấp thay đổi, bổ sung nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 230 lượt doanh nghiệp; 95 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh; 10 doanh nghiệp giải thể tự nguyện.
 
Hòa Bình: 130 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong quý I/2022


Địa phương đã quyết định chủ trương đầu tư cho 17 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký là trên 6,1 nghìn tỷ đồng; gấp 8,5 lần về số dự án và gấp 141 lần về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Thực hiện điều chỉnh 07 dự án đầu tư. Lũy kế đến cuối quý I/2022, toàn tỉnh có tổng số 621 dự án; trong đó, có 39 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký 590,8 triệu USD và 582 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng gần 133,9 nghìn tỷ đồng.
 
Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện có 104 dự án đầu tư còn hiệu lực; trong đó, có 27 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký là 527,35 triệu USD và 77 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký là gần 11,1 nghìn tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh quý I của các doanh nghiệp trong các KCN ước đạt 4,96 nghìn tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, đạt 25,3% so với kế hoạch; giải quyết việc làm mới cho 100 lao động./.
 
Nguồn: CTK tỉnh Hòa Bình

 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top