Tổ chức Lễ ra quân cấp Trung ương Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 tại Hòa Bình

01/07/2024 - 05:41 PM
Sáng ngày 01/7/2024, tại tỉnh Hòa Bình, Tổng cục Thống kê phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức Lễ ra quân cấp Trung ương Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024.
 
Tham dự Lễ ra quân, về phía Ủy ban Dân tộc có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; về phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Thứ trưởng  Trần Quốc Phương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương; về phía tỉnh Hòa Bình có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Đinh Công Sứ; về phía tổ chức quốc tế có Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam Matt Jackson; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc TCTK, lãnh đạo UBDT tỉnh, lãnh đạo Cục Thống kê, các giám sát viên, tổ trưởng, điều tra viên thống kê tỉnh Hòa Bình.
 
Lễ ra quân Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân
 
Phát biểu tại Lễ ra quân, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 (Điều tra 53 DTTS 2024). Qua Điều tra sẽ đưa ra các số liệu, chứng cứ tin cậy để giúp các cơ quan Trung ương cũng như các địa phương vùng dân tộc thiểu số có được những đánh giá chính xác về kết quả thực hiện các chính sách dân tộc đến năm 2024 và dự kiến đến năm 2025, đánh giá 5 năm triển khai Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030; kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia cũng như kết quả thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2021-2025, chuẩn bị xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch phát triển giai đoạn tiếp theo 2026-2030; làm cơ sở để các cấp uỷ, tổ chức đảng chuẩn bị báo cáo và các văn kiện phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết, giai đoạn thu thập thông tin tại địa bàn rất quan trọng. Việc thu thập được thông tin phản ánh đầy đủ, chính xác thực trạng dân số và nhà ở sẽ giúp cho Đảng, Nhà nước xây dựng được những kế hoạch, chiến lược đúng đắn, xây dựng nền tảng cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước và vùng dân tộc thiểu số. Do đó
Bộ trưởng mong muốn cuộc Điều tra lần này sẽ tiếp tục đưa ra những thông tin, dữ liệu chất lượng để Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, địa phương xây dựng, hoạch định chiến lược, chính sách dân tộc trong thời gian tới; từng bước khắc phục, giải quyết những khó khăn; đồng thời phát huy mạnh mẽ hơn nữa tiềm năng, thế mạnh của cộng đồng các dân tộc thiểu số và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; tăng cường củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc.
 
Lễ ra quân Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 1
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương phát biểu tại Lễ ra quân
 
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương khẳng định, việc tổ chức thành công Lễ ra quân Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 tại Hòa Bình có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tuyên truyền để các hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh hiểu được mục đích, ý nghĩa của cuộc Điều tra, từ đó tích cực phối hợp với các điều tra viên thống kê để cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời. Đồng thời, Lễ ra quân còn giúp các cấp lãnh đạo và toàn hệ thống chính trị trong Tỉnh hiểu được tầm quan trọng của cuộc Điều tra, qua đó chỉ đạo thực hiện tốt cuộc Điều tra tại địa phương.
 
Để triển khai việc thu thập thông tin một cách hiệu quả, góp phần vào việc thực hiện thành công cuộc Điều tra, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị: TCTK chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của UBDT triển khai cuộc Điều tra theo đúng phương án và tiến độ, trong đó cần lưu ý 3 điểm: (1) Quán triệt đầy đủ tầm quan trọng và ý nghĩa của cuộc điều tra để nâng cao trách nhiệm của công chức từ cơ quan Tổng cục Thống kê đến các Cục Thống kê cấp tỉnh, Chi cục Thống kê cấp huyện trong cả nước. Phân công trách nhiệm rõ ràng và xây dựng kế hoạch công tác cụ thể trong tập thể Lãnh đạo Tổng cục cũng như lãnh đạo các Cục Thống kê, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ liên quan của Cục Thống kê và Chi cục Thống kê trong quá trình tổ chức thu thập thông tin. (2) Tổ chức tốt việc giám sát công tác thu thập thông tin tại địa bàn và việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng tham gia điều tra, đảm bảo mục tiêu thu thập thông tin đúng, đủ, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo quy định tại Phương án điều tra. Trong quá trình tổ chức điều tra, cần nắm bắt những vướng mắc, khó khăn phát sinh từ cơ sở để xem xét và chỉ đạo xử lý, trường hợp cần thiết có thể ban hành Thông báo nghiệp vụ để thống nhất chung trên toàn quốc. (3) Chỉ đạo các Cục Thống kê cấp tỉnh nói chung và Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình nói riêng phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, các cơ quan liên quan và báo, đài tại địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc Điều tra, đặc biệt là trên các kênh phát thanh, truyền hình dành cho đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Đối với UBND các xã, phường, thị trấn có địa bàn điều tra, tích cực tuyên truyền về Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 trên hệ thống loa truyền thanh xã, phường, thị trấn bằng các thứ tiếng dân tộc phù hợp với mỗi địa bàn điều tra và kết hợp các hình thức tuyên truyền khác theo hướng dẫn; đôn đốc điều tra viên, tổ trưởng thực hiện tốt công tác thu thập thông tin tại địa bàn đảm bảo tiến độ, chất lượng. Ngoài ra, đề nghị các UBND xã, phường, thị trấn cử đại diện am hiểu thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương phối hợp cung cấp thông tin Phiếu xã cho điều tra viên theo quy định.
 
Đối với Tổ trưởng và điều tra viên, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao, chấp hành những quy định trong Quy trình thu thập thông tin nhằm bảo đảm chất lượng cũng như tiến độ cuộc Điều tra.

 
Lễ ra quân Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 2
Ông Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình phát biểu tại Lễ ra quân
 
Phát biểu hưởng ứng, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nhấn mạnh: Với đặc điểm của tỉnh miền núi, đồng bào DTTS chiếm trên 73% dân số của tỉnh, hạ tầng kinh tế -xã hội (KT-XH), thu nhập và đời sống của số đông đồng bào còn gặp nhiều khó khăn thì việc thu thập số liệu thống kê về thực trạng dân số, nhà ở, hôn nhân, y tế, giáo dục, điều kiện sống… vùng DTTS và đồng bào DTTS là hết sức cần thiết, phục vụ đắc lực cho đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các chương trình, dự án phát triển KT-XH cho các vùng DTTS giai đoạn 2021-2025; xây dựng, hoạch định chính sách phát triển giai đoạn 2026-2030 và các giai đoạn tiếp theo.
 
Cũng tại Lễ ra quân, ông Matt Jackson, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam cho biết: "UNFPA luôn kêu gọi các quốc gia trên toàn thế giới ưu tiên đầu tư vào cải thiện hệ thống dữ liệu dân số, đảm bảo an toàn cho mọi người khi thu thập dữ liệu và đặc biệt làm sao để các cộng đồng bị thiệt thòi được đại diện tham gia. Chỉ khi nào họ được đưa vào hệ thống dữ liệu một cách trung thực với tất cả sự đa dạng của mình, chúng ta mới có thể đẩy lùi định kiến và bất bình đẳng, và tạo dựng một tương lai kiên cường, hòa bình và thịnh vượng hơn cho tất cả mọi người".

 
Lễ ra quân Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 3
Ông Matt Jackson, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam phát biểu tại Lễ ra quân
 
Tại Lễ ra quân, thay mặt cho các điều tra viên (ĐTV) tỉnh Hòa Bình, bà Phạm Thị Trang, điều tra viên địa bàn xóm Mạ, xã Tú Lý, huyện Đà Bắc khẳng định sẽ tuyệt đối chấp hành sự phân công của các đồng chí Tổ trưởng, giám sát viên huyện, khắc phục các khó khăn để thu thập thông tin đầy đủ theo phương án quy định, đến tận hộ dân để phỏng vấn ghi phiếu điều tra, kết hợp quan sát tình hình hộ dân cư và phỏng vấn kỹ lưỡng các câu hỏi theo đúng trình tự bảng hỏi, hoàn thành 100% các địa bàn được phân công đúng thời gian quy định.

 
Lễ ra quân Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 4
Toàn cảnh Lễ ra quân
 
Ông Triệu Phúc Xuân, Người có uy tín tại xóm Mạ, xã Tú Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình cũng cam kết, với uy tín của mình sẽ tuyên truyền, vận động Nhân dân và các hộ được chọn mẫu điều tra cung cấp thông tin nhiệt tình, chính xác và đầy đủ để cuộc điều tra thành công tốt đẹp.

 
Lễ ra quân Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 5
Đoàn công tác của TCTK và UBDT giám sát thực hiện điều tra, thu thập thông tin tại hộ
 
Kết thúc Lễ ra quân, đoàn công tác của TCTK và UBDT đã cùng điều tra viên tới một số hộ dân cư để trực tiếp giám sát công tác điều tra, thu thập thông tin tại địa bàn.
 
Cùng ngày, nhiều địa phương trên cả nước cũng đồng loạt ra quân tiến hành điều tra thu thập thông tin Điều tra 53 DTTS 2024. Theo kế hoạch, cuộc điều tra bắt đầu từ 01/7/2027 và kết thúc vào ngày 15/8/2024 và kết quả chính thức sẽ được công bố trong năm 2025./.

Thu Hường
 

 Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top