Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

27/03/2021 - 11:41 AM

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị khoá XIII về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong 2 ngày 27-28/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội. Đảng bộ Tổng cục Thống kê tham dự tại điểm cầu trụ sở TCTK.

Ngoài ra có điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; điểm cầu các bộ, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương và cấp cơ sở ở những nơi đủ điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật.

Tại điểm cầu Tổng cục Thống kê (TCTK) tham dự Hội nghị có Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương; các đồng chí Phó Tổng cục trưởng Phạm Quang Vinh, Nguyễn Trung Tiến và các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cùng Toàn thể cấp ủy, đảng viên của đảng bộ bộ phận và các chi bộ thuộc Đảng bộ TCTK.

 Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Toàn cảnh Hội nghị tại diểm cầu TCTK

Tại Hội nghị các đảng viên đã được nghe về 5 chuyên đề, gồm: Chuyên đề 1: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt. Chuyên đề 2: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt. Chuyên đề 3: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt. Chuyên đề 4: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, do đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt. Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia, do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt. Đây là những nội dung tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

 Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 1

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu TCTK

Hội nghị lần này nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết./.

M.T

 


Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top