Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam - châu Á 2023 "Khai thác dữ liệu - xây dựng thành phố thông minh, phát triển bền vững"

07/11/2023 - 04:03 PM

Từ ngày 29 - 30/11/2023, tại TP.Hà Nội sẽ diễn ra Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam - châu Á 2023 với chủ đề "Khai thác dữ liệu - xây dựng thành phố thông minh, phát triển bền vững".

Theo đó, UBND TP.Hà Nội giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND thành phố và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức thực hiện.

Hội nghị nhằm chia sẻ các quan điểm, tầm nhìn của các diễn giả, lãnh đạo các thành phố trong khu vực và lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong nước về phát triển thành phố thông minh. Giới thiệu chương trình chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; các thách thức và những vấn đề cần giải quyết trong tiến trình chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh.

Tham dự Hội nghị các đại biểu cũng được nghe những ý kiến đóng góp của các chuyên gia và doanh nghiệp về xây dựng TP. Hà Nội thông minh; thúc đẩy hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp công nghệ thông tin Hà Nội và quốc tế.

Thực tế hiện nay, để phát triển TP.Hà Nội theo hướng thông minh, hiện đại; tạo điều kiện cho kinh tế tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững, ngày 30/12/2022, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU về chuyển đổi số, xây dựng TP. Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, Nghị quyết số 18-NQ/TU nêu rõ quan điểm thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy và hành động về thực hiện chuyển đổi số, xây dựng TP. Hà Nội thông minh là trách nhiệm, nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và của toàn xã hội. Coi đó là giải pháp đột phá với bước đi và lộ trình phù hợp nhằm xây dựng, phát triển Thủ đô “Văn hiến - văn minh - hiện đại”.

Nghị quyết số 18-NQ/TU đề ra mục tiêu tổng quát: Đến năm 2025 thực hiện chuyển đổi số phát triển Thủ đô theo hướng thông minh, hiện đại và tạo điều kiện cho kinh tế tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững. Hà Nội phấn đấu thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số.

Đến năm 2030, xây dựng Thủ đô Hà Nội cơ bản trở thành thành phố thông minh, hiện đại, từng bước kết nối với mạng lưới đô thị thông minh trong khu vực và thế giới. Hà Nội duy trì và phấn đấu vị trí cao trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số; hình thành nền tảng dữ liệu cho các ngành kinh tế trọng điểm dựa trên dữ liệu của cơ quan nhà nước, phát triển các dịch vụ sáng tạo dựa trên dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp, khai thác dữ liệu như một tài nguyên mới để phát triển kinh tế xã hội./.
 

Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam - châu Á 2023 Khai thác dữ liệu - xây dựng thành phố thông minh, phát triển bền vững

P.V


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top