Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

01/06/2019 - 10:45 AM
Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (TĐT 2019) và Thông báo số 441/TB-VPCP ngày 30/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương về triển khai thực hiện TĐT 2019, chiều ngày 13/3/2019, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và nhà ở Trung ương (BCĐTW) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về TĐT 2019 để tiếp tục rà soát, hoàn thiện các công việc chuẩn bị, sẵn sàng cho TĐT từ 0 giờ ngày 01/4/2019. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban BCĐTW chủ trì Hội nghị. Đồng chủ trì Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Trung; Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm, Phó Trưởng ban BCĐTW.
 
Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành là thành viên BCĐTW; Các thành viên của văn phòng BCĐTW; đại diện 3 Bộ thực hiện TĐT theo đặc thù riêng: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao; đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp quốc tại Việt Nam cùng đông đảo cơ quan thông tấn báo chí.
 
Tham dự Hội nghị tại 775 điểm cầu trực tuyến tại 63 tỉnh, thành trong cả nước có trên 36.000 đại biểu, gồm: Đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là Trưởng BCĐ cấp tỉnh, các thành viên BCĐ cấp tỉnh, đại diện Thành ủy, Tỉnh ủy, lãnh đạo Cục thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đại diện lãnh đạo UBND cấp huyện là Trưởng BCĐ cấp huyện, các thành viên BCĐ cấp huyện, đại diện quận ủy, huyện ủy của các quận, huyện, thị xã; Các thành viên BCĐ của 4.164 xã, phường, thị trấn trong cả nước.
  
Hội nghị trực tuyến toàn quốc  về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh TĐT 2019 là một trong những cuộc tổng điều tra thống kê lớn nhất của nước ta, có quy mô lớn với phạm vi điều tra là 712 quận, huyện, thị xã và 11.165 xã, phường, thị trấn tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 3 Bộ có tính đặc thù  quan trọng là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao. Trong 2 năm qua, công tác chuẩn bị cho cuộc TĐT 2019 đã được thực hiện với việc ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, cũng như đã thành lập BCĐ các cấp từ Trung ương tới tỉnh, huyện, xã và BCĐ tại 3 Bộ đặc thù. Với nội dung chính của Hội nghị là rà soát, hoàn thiện các công việc chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày ra quân TĐT, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cơ quan ở Trung ương và địa phương báo cáo và làm rõ tình hình chuẩn bị và triển khai TĐT, chủ yếu tập trung vào những vấn đề lớn: (1) Công tác tuyển chọn, tập huấn nghiệp vụ và sử dụng công nghệ thông tin (CNTT) cho các điều tra viên, tổ trưởng và giám sát viên các cấp; (2) Rà soát lại công tác chuẩn bị hạ tầng CNTT cho cuộc TĐT về máy chủ, đường truyền mạng… do việc ứng dụng CNTT có tính rủi ro hệ thống cao; (3) Công tác tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng tham gia cuộc TĐT tại các địa phương, công tác chuẩn bị TĐT tại các địa bàn; (4) Công tác đảm bảo an toàn cho TĐT, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, biên giới và những nơi có các rủi ro bất ổn về trật tự an toàn, xã hội; (5) Công tác chỉ đạo, phân công nhiệm vụ và phối hợp giữa các ban, ngành để thu thập thông tin tại các địa bàn; (6) Huy động cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương trong công tác chuẩn bị thu thập thông tin điều tra thống kê, cũng như tổng hợp và công bố kết quả điều tra thống kê, trong đó cần có sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy và chính quyền địa phương các cấp cũng như của BCĐTW.
 
Sau chỉ đạo của Phó Thủ tướng, các đại biểu được xem video clip về công tác chuẩn bị TĐT 2019 và được nghe Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm báo cáo về tình hình thực hiện TĐT. Theo đó, công tác chuẩn bị cho TĐT được thực hiện chu đáo với nhiều công việc như: Công tác chuẩn bị nghiệp vụ và hạ tầng công nghệ thông tin (Tổ chức các hội nghị tập huấn cấp tỉnh, huyện; Hoàn thiện phiếu hỏi TĐT; Hoàn thiện biên soạn các tài liệu hướng dẫn; Thiết lập mạng lưới thực hiện TĐT; Xây dựng các chương trình phần mềm ứng dụng và nâng cấp hạ tầng CNTT); Công tác tuyên truyền về TĐT được đẩy mạnh với các hình thức tuyên truyền đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử cấp tỉnh, xuất bản chuyên san, sản xuất pano, áp phích… Các Bộ Quốc phòng, Công an và Ngoại giao cũng đã hoàn thành công tác chuẩn bị cho TĐT theo kế hoạch riêng. Tại Hội nghị, các đại biểu đồng thời được nghe báo cáo tình hình chuẩn bị TĐT của các Bộ, ngành và một số địa phương trong cả nước.
 
Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao sự chuẩn bị tích cực, chu đáo, khoa học và bài bản với khối lượng công việc lớn của các cấp cho TĐT 2019. Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu:
 
Thứ nhất, các Bộ, ngành, các cấp ủy đảng, chính quyền, BCĐ các cấp tiếp tục quán triệt mục đích, yêu cầu, các vấn đề liên quan đến bối cảnh, quy mô, đặc điểm của cuộc TĐT 2019. Từ đó xác định trách nhiệm của BCĐ Trung ương, các Bộ, ngành, chính quyền địa phương, BCĐ các cấp huyện, xã.
 
Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền TĐT, thực hiện các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, sâu rộng trong xã hội nhằm đạt hiệu quả cao nhất, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, các tổ chức đoàn thể, huy động toàn thể nhân dân tham gia tích cực trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác. BCĐ cấp địa phương cần chú trọng tổ chức tuyên truyền đến các địa bàn có khó khăn về địa lý, khó khăn do các yếu tố có tác động đến vấn đề ổn định, an ninh chính trị...
 
Thứ ba, tiếp tục chuẩn bị lực lượng điều tra (điều tra viên, giám sát viên, tổ trưởng), đặc biệt là cần chuẩn bị kỹ việc ứng dụng CNTT trong TĐT.
 
Thứ tư, về công tác chuẩn bị tại địa bàn, BCĐ cấp xã cần đặc biệt lưu ý các địa bàn điều tra có sự thay đổi địa giới hành chính và bố trí đầy đủ lực lượng phục vụ cho việc điều tra sử dụng máy tính bảngđiện thoại thông minh. BCĐ các cấp tại địa phương soát những khó khăn, vấn đề có thể phát sinh để xây dựng các phương án dự phòng rủi ro, đồng thời phối hợp với lực lượng công an, bộ đội xây dựng kế hoạch, đề án bảo vệ an toàn cuộc TĐT. Bộ TTTT cần bảo đảm thông suốt hệ thống thông tin và đường truyền trong quá trình thu thập thông tin TĐT tất cả các khâu.
 
Thứ năm, về công tác tổ chức thu thập thông tin, các Bộ, ngành, địa phương đồng loạt tổ chức lễ ra quân vào sáng ngày 01/4/2019  theo hướng dẫn của BCĐTW. BCĐ cấp xã tiến hành thu thập thông tin điều tra  tại hộ dân cư từ ngày 01-25/4/2019. BCĐ của Bộ Quốc phòng, Công an và Ngoại giao thực hiện TĐT theo kế hoạch riêng của Bộ đã được phê duyệt.
 
Thứ sáu, về công tác kiểm tra, giám sát, cần tăng cường công tác giám sát kiểm tra quy trình thực hiện điều tra, đảm bảo chất lượng thông tin TĐT. Bên cạnh đó, giám sát kiểm tra việc thực hiện quy chế tài chính, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành, nhằm chi tiêu tài chính hiệu quả và tiết kiệm.
 
Thứ bảy, về chế độ thông tin và báo cáo, để đảm bảo kế hoạch công bố các kết quả TĐT, chậm nhất vào ngày 26/4/2019, BCĐ các tỉnh, thành phố báo cáo nhanh kết quả tổ chức TĐT tại địa phương, để BCĐTW tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Đảng và Nhà nước. BCĐ các cấp nếu có vấn đề đột xuất phát sinh cần tháo gỡ phải có báo cáo nhanh, để kịp thời xử lý, nhất là những vấn đề liên quan đến CNTT. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê bố trí cán bộ trực 24/24h trong thời gian diễn ra cuộc TĐT.
 
Trên cơ sở kết luận của Phó Thủ tướng và kết quả Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Văn phòng Chính phủ phối hợp BCĐTW ban hành Báo cáo kết luận, gửi đến các Bộ, ngành, cơ quan và BCĐ các cấp.
 
Với sự quyết tâm của các cấp, các ngành và địa phương, Phó Thủ tướng tin tưởng cuộc TĐT 2019 sẽ thực hiện thắng lợi, đạt được các mục đích, yêu cầu đặt ra.
 
Đáp từ sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Trung cảm ơn sự chỉ đạo sát sao của Phó Thủ tướng trong thực hiện TĐT 2019 tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc những chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thành công cuộc TĐT 2019./.
 
Bích Ngọc

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top