Hội thảo góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra, tổng điều tra

28/04/2022 - 10:47 AM
Sáng ngày 28/4/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội thảo góp ý lần cuối nội dung dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính (Thông tư 109) quy định dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia. Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến tham dự và chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo còn có thủ trưởng và chuyên viên các đơn vị liên quan thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến đã khẳng định vai trò quản lý nhà nước quan trọng của Thông tư 109 trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, trước những thay đổi nhanh chóng của công nghệ thông tin trong ngành Thống kê, Thông tư 109 đã bộc lộ một số lỗ hổng, vì vậy, việc sửa đổi Thông tư là thực sự cần thiết. Phó Tổng cục trưởng đề nghị các đại biểu tham dự Hội thảo đóng góp ý kiến thẳng thắn, tích cực để hoàn thiện dự thảo.

 
Hội thảo góp ý lần cuối nội dung dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 109/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính
Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe trình bày báo cáo nội dung Dự thảo Thông tư 109 sửa đổi, bổ sung; Tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị và đề xuất của Vụ Kế hoạch Tài chính. Thông tư số 109/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 30/6/2016 quy định dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng giúp các cơ quan quản lý nhà nước nói chung và cơ quan thống kê nói riêng hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thống kê. Sau một thời gian thực hiện, Thông tư đã bộc lộ một số hạn chế nhất định, do vậy, năm 2019 và năm 2021, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị Bộ Tài chính “Nghiên cứu sửa đổi Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 về nội dung chi nhập tin và xử lý dữ liệu, tổng hợp số liệu trong điều tra, thống kê để đảm bảo thống nhất, rõ ràng về chính sách trong triển khai thực hiện”.

Vì vậy, Bộ Tài chính đã đưa ra ý kiến sửa đổi, bổ sung để xin ý kiến các đơn vị liên quan, cụ thể: Dự thảo Thông tư 109 sửa đổi, bổ sung kèm theo Công văn số 3475/BTC-HCSN ngày 15/4/2022 của Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung Điểm b, c Khoản 9, Điều 3 của Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo TCTK về việc góp ý đối với Dự thảo sửa đổi bổ sung Thông tư 109/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, 14/14 đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê đã góp ý đối với dự thảo Thông tư 109 sửa đổi, bổ sung, gồm có: 6/14 đơn vị đồng ý; 1/14 đơn vị không có ý kiến do không có nội dung liên quan; 7/14 đơn vị góp ý đối với nội dung Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung của Bộ Tài chính.

Căn cứ vào kết quả góp ý của các đơn vị và nội dung Dự thảo Thông tư 109 sửa đổi, bổ sung, Vụ Kế hoạch tài chính (TCTK) đề xuất:


Thứ nhất: Nhất trí gộp Điểm b và c, Khoản 3, Điều 9 thành một khoản trong Dự thảo Thông tư 109 sửa đổi, bổ sung;

Thứ hai: Nhất trí căn cứ pháp lý như Dự thảo Thông tư 109 sửa đổi, bổ sung;

Thứ ba: Về nội dung sửa chi chủ yếu

+ Thay cụm từ “Chi xây dựng phần mềm tin học để nhập tin và xử lý, tổng hợp số liệu điều tra thống kê (nếu cần thiết)” bằng cụm từ “Chi xây dựng phần mềm tin học phục vụ công tác điều tra thống kê (nếu cần thiết)”;

+ Thay cụm từ “chi nhập dữ liệu từ phiếu điều tra (phiếu giấy) và kiểm tra hiệu đính, tổng hợp số liệu để tạo lập cơ sở dữ liệu; duy trì trang Web; xuất bản các sản phẩm điện tử về kết quả Điều tra thống kê” bằng cụm từ “chi xử lý, kiểm tra, hiệu đính/hiệu chỉnh, chuẩn hóa và tổng hợp dữ liệu/số liệu để tạo lập cơ sở dữ liệu; chi duy trì trang Web; chi xuất bản các sản phẩm điện tử về kết quả điều tra thống kê” để phù hợp với nội dung quy định tại các văn bản pháp lý hướng dẫn.

+ Bổ sung nội dung “Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì điều tra chịu trách nhiệm trong việc quyết định nội dung, mức chi đảm bảo tiết kiệm” để đảm bảo đúng nội dung của Thông tư 109/2016/TT-BTC và tính chủ động của đơn vị thực hiện...

 
Hội thảo góp ý lần cuối nội dung dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 109/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính 1
Toàn cảnh buổi Hội thảo

Đối với các đề xuất thay đổi, các đại biểu tham dự Hội thảo cũng dành nhiều thời gian để thảo luận và đóng góp ý kiến. Phó Tổng cục trưởng cũng đề nghị các đơn vị liên quan rà soát lại và xin ý kiến trong đơn vị mình để tổng hợp ý kiến lại lần nữa và sớm đi đến thống nhất. Mục đích để các ý kiến đóng góp có thể sử dụng và triển khai vào thực tế một cách thuận lợi./.
 
Tin, ảnh: Thu Hiền

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top