Hội thảo Khung số liệu phục vụ giám sát, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm

29/11/2021 - 04:56 PM

Chiều ngày 29/11/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo Khung số liệu phục vụ giám sát, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến và đại diện lãnh đạo, chuyên viên một số vụ liên quan trực thuộc cơ quan TCTK.

 Hội thảo Khung số liệu phục vụ giám sát, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm 4

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương phát biểu khai mạc hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương cho biết, với mong muốn cung cấp đầy đủ nhất các số liệu thống kê kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực để phục vụ công tác quản lý, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, việc xây dựng Khung số liệu phục vụ giám sát, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm  đang được thực hiện đảm bảo theo nguyên tắc: Các chỉ tiêu đưa vào phải bảo đảm sự tương thích với Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia trong Dự án sửa đổi Luật Thống kê được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; Bảo đảm tính khả thi về phương pháp luận, nguồn số liệu và kinh phí trong quá trình thu thập, tính toán; Các chỉ tiêu đưa vào Khung chỉ tiêu phải bảo đảm tính đại diện ở cấp quốc gia; Bộ, ngành; cấp vùng và cấp tỉnh; Các chỉ tiêu ở cấp quốc gia phải bảo đảm tính so sánh quốc tế; Bảo đảm tính linh hoạt, phản ánh sát thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, cấp vùng và cấp tỉnh trong từng thời kỳ. Tại hội thảo này, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đề nghị các đại biểu tiếp tục tập trung thảo luận cho ý kiến để sớm hoàn thiện dự thảo Khung số liệu phục vụ giám sát, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm theo đúng kế hoạch.

Tại hội thảo các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê trình bày công tác xây dựng và hoàn thiện Khung số liệu phục vụ giám sát, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm. Theo đó, thực hiện kết luận của Tổng cục trưởng TCTK tại hội thảo Khung số liệu phục vụ giám sát, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm; theo thông báo kết luận số 234 ngày 12/11/2021, Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê đã hoàn thiện khung số liệu phục vụ giám sát, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm và một số tài liệu liên quan để báo cáo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê đã hoàn thiện xin ý kiến lại của 63 cục thống kế và 8 đơn vị các vụ chức năng và vụ thống kê chuyên ngành. Nội dung xin ý kiến gồm: Dự thảo tờ trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Dự thảo tờ trình Chính phủ; Dự thảo Quyết định Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung chỉ tiêu phục vụ giám sát, đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm và Dự thảo Khung chỉ tiêu phục vụ giám sát, đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm. 

Tại hội thảo các đại biểu cũng đã tập trung cho ý kiến các các nội dụng cần được làm rõ như: Chỉ tiêu sản phẩm công nghiệp của vùng vụ Thống kê công nghiệp có ý kiến không đưa sản phẩm công nghiệp vào Khung đối với vùng do sản phẩm công nghiệp không phân tổ theo vùng và TCTK chưa thực hiện điều tra sản phẩm công nghiệp của vùng hay đối với chỉ tiêu thuộc lĩnh vực y tế Vụ Thống kê xã hội môi trường có ý kiến tham vấn Bộ Y tế về 2 chỉ tiêu “Số dược sĩ đại học trên 10.000 dân và số điều dưỡng trên 10.000 dân”. Ngoài ra, một số ý kiến cụ thể về sửa đơn vị tính cho phù hợp cấp tỉnh (đơn vị to chuyển thành đơn vị nhỏ hơn), kỳ báo cáo (theo Luật Thống kê sửa đổi), bổ sung thêm một số chỉ tiêu so với vùng…

 

 Hội thảo Khung số liệu phục vụ giám sát, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm 5

Toàn cảnh hội thảo

Phát biểu tại hội thảo Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến cho rằng các đại biểu đã có ý kiến tập trung và cụ thể vào những nội dung cần làm rõ để thống nhất, sớm hoàn thiện Khung số liệu phục vụ giám sát, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm theo đúng kế hoạch. Đồng thời, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến cũng đưa ra lưu ý về một số chỉ tiêu trong xây dựng số liệu phục vụ giám sát, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm để đảm bảo tính khả thị khi đưa vào thực hiện.

Kết thúc hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đánh giá cao các ý kiến đóng góp. Để đảm bảo đúng tiến độ về thời gian, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp với Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê tiếp tục hoàn thiện cả nội dung và hình thức để trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thủ tướng. Theo đó, về nội dung Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đề nghị phải đảm bảo xây dựng theo đúng nguyên tắc đã đề ra.  Đặc biệt đối với những chỉ tiêu còn chưa thống nhất với Bộ, ngành cần liên hệ để làm rõ thống nhất nội dung./.

M.T


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top