Hội thảo triển khai Nghị định số 62/2024/NĐ-CP của Chính phủ

17/06/2024 - 01:38 PM
Sáng ngày 17/6/2024, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo triển khai Nghị định 62/2024/NĐ-CP ngày 07/6/2024 của Chính phủ. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương tham dự và trủ trì Hội thảo. Tham dự trực tiếp Hội thảo tại Trụ sở TCTK có các Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Thanh Dương, Nguyễn Trung Tiến, Lê Trung Hiếu, Đỗ Thị Ngọc; đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc Tổng cục. Cùng tham dự Hội thảo tại các điểm cầu trực tuyến có đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Ngày 07 tháng 6 năm 2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều, phụ lục của Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2024. Theo đó, sẽ thay đổi thời gian phổ biến một số thông tin thống kê quan trọng của cơ quan thống kê Trung ương, nhằm bảo đảm cho việc thu thập, biên soạn thông tin thống kê phản ánh chính xác, đầy đủ, đúng bản chất của một kỳ báo cáo, đặc biệt là kỳ báo cáo tháng phục vụ kịp thời cho các cơ quan Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp trong quản lý, điều hành.
 
Hội thảo triển khai Nghị định số 62/2024/NĐ-CP của Chính phủ
Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương phát biểu tại Hội thảo
 
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, việc thay đổi thời gian phổ biến một số thông tin thống kê theo Nghị định số 62/2024/NĐ-CP là theo xu hướng của thế giới cũng và đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành của Chính quyền các cấp. Việc TCTK trình Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2024/NĐ-CP xuất phát từ những khó khăn thực tiễn của ngành Thống kê trong việc có được dữ liệu trọn tháng của các chỉ tiêu thống kê (đặc biệt là chỉ tiêu trong các báo cáo kinh tế - xã hội hằng tháng nhận từ các Bộ, ngành) và một số chỉ tiêu khác liên quan; từ đó chưa có sự thống nhất, đồng bộ về số liệu giữa các Bộ, ngành tại các Phiên họp thường kỳ Chính phủ. Tổng cục trưởng cho biết, thời gian phổ biến một số thông tin thống kê không chỉ tác động đến thời gian công bố số liệu thống kê mà còn tác động đến cả quá trình thu thập thông tin, từ khâu thu thập thông tin đầu vào hằng tháng từ các cuộc điều tra đến chế độ báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty; chương trình điều tra thống kê quốc gia... Do đó, khối lượng công việc cần triển khai là rất lớn. Nghị định 62/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2024, như vậy thời gian để ngành Thống kê chuẩn bị cho việc điều chỉnh thời gian phổ biến một số thông tin thống kê là rất ngắn. Vì vậy, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương yêu cầu các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận những công việc, nhiệm vụ cụ thể cần làm để đưa Nghị định 62/2024/NĐ-CP vào cuộc sống một cách hiệu quả.
 
Tại buổi họp, sau khi nghe Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê Nguyễn Đình Khuyến trình bày những thay đổi cụ thể lịch phổ biến một số thông tin thống kê quan trọng của cơ quan thống kê trung ương, thời gian công bố số liệu GDP, GRDP; các công việc dự kiến cần thực hiện đối với từng Vụ chuyên môn, các đại biểu đã tập trung rà soát quy trình sản xuất thông tin thống kê đối với từng lĩnh vực và trao đổi, thảo luận thời gian thực hiện, nộp, nhận các báo cáo thống kê trong hệ thống thống kê tập trung và đề xuất các công việc cần triển khai ngay trong thời gian tiếp theo.
 
Hội thảo triển khai Nghị định số 62/2024/NĐ-CP của Chính phủ 1
Toàn cảnh Hội thảo tại Trụ sở Tổng cục Thống kê

Sau thảo luận, phát biểu tại Hội thảo, các Phó Tổng cục trưởng cùng thống nhất các mốc thời gian nộp, nhận báo cáo thống kê trong toàn Ngành để từ đó thực hiện công bố số liệu thống kê theo lịch phổ biến thông tin thống kê quy định tại Nghị định 62/2024/NĐ-CP và có được số liệu thống kê trọn tháng, đồng bộ, thống nhất với các Bộ, ngành, phục vụ tốt hơn sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
 
Hội thảo triển khai Nghị định số 62/2024/NĐ-CP của Chính phủ 2
Các đại biểu tham dự Hội thảo tại điểm cầu trực tuyến

Bế mạc Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương kết luận thời gian cụ thể nộp, nhận các báo cáo thống kê của các Vụ, Cục Thống kê địa phương trên phần mềm nhận, gửi báo cáo của ngành Thống kê; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Phó Tổng cụ trưởng chủ trì các cuộc họp nội bộ để rà soát các công việc liên quan để triển khai Nghị định 62/2024/NĐ-CP. Tổng cục trưởng đề nghị các Vụ, Cục Thống kê địa phương tập trung rà soát và nhanh chóng triển khai các công việc cần thực hiện, theo đó sớm xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai Nghị định 62/2024/NĐ-CP, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị; xây dựng dự thảo, trình Lãnh đạo Tổng cục ký ban hành lịch phổ biến thông tin thống kê mới chậm nhất trong tháng 6/2024; phổ biến tuyên truyền rộng rãi thời gian phổ biến thông tin điều chỉnh mới theo Nghị định 62/2024/NĐ-CP đến công chức, việc chức trong toàn Ngành; các Bộ, ngành, địa phương; các cơ quan thông tấn báo chí và người dùng tin.../.  
 
P.V
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top